FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 23, 2023

IgD- Immunglobulin D


Featured image for “IgD- Immunglobulin D”

Immunförsvar

IgD står för immunglobulin D, vilket är en typ av antikropp som produceras av immunsystemets B-celler. IgD-antikroppar finns vanligtvis i mycket låga nivåer i blodet och deras funktion är fortfarande inte helt förstådd.

Det finns fem huvudtyper av immunglobuliner: IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Alla dessa immunglobuliner spelar en viktig roll i att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att binda till specifika patogener och markera dem för förstörelse av immunförsvaret.

IgD anses vara en av de minst förstådda immunglobulinerna, eftersom dess roll i immunsystemet inte är fullt ut klarlagd.

Det antas dock att IgD spelar en viktig roll i att reglera aktiviteten hos andra immunceller, såsom T-celler och makrofager, och att det också kan ha en roll i att aktivera B-celler för att producera andra typer av immunglobuliner som är mer specialiserade på att bekämpa specifika patogener.

Immunglobulinantikropp

Varför ta ett IgD blodprov ?

 

Eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion fortfarande är relativt oklar, så tas inte vanligtvis blodprov enbart för att mäta IgD-nivåer. Istället är det vanligare att andra immunglobuliner, såsom IgG, IgA och IgM, mäts för att diagnostisera vissa sjukdomar och störningar i immunsystemet.

I vissa sällsynta fall kan ett IgD-blodprov dock vara användbart för att diagnostisera särskilda tillstånd där IgD-nivåer kan vara onormalt höga, såsom IgD-myelom, en form av blodcancer som påverkar immunsystemets plasmaceller. Ett högt IgD-värde i blodet kan också vara ett tecken på vissa autoimmuna sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar.


immunglobuliner feminealab

Exempel på några sjukdomar för vilka IgD-testning kan användas

 

IgD-testning är vanligtvis inte det första testet som används vid diagnostisering av sjukdomar, eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion är relativt oklar.

Men i vissa sällsynta fall kan testning av IgD-nivåer i blodet vara användbart för att diagnostisera vissa sjukdomar eller störningar i immunsystemet. Några exempel på dessa sjukdomar inkluderar

IgD-myelom: En sällsynt form av blodcancer som påverkar immunsystemets plasmaceller. Höga nivåer av IgD i blodet kan vara ett tecken på denna sjukdom.

Hyper-IgD-syndrom (HIDS): En ärftlig autoinflammatorisk sjukdom som orsakar återkommande feberanfall, ledvärk, hudutslag och buksmärta. Höga nivåer av IgD i blodet kan vara ett tecken på denna sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar: Vissa autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus (SLE), kan orsaka högre nivåer av IgD i blodet.

Lymfoproliferativa sjukdomar: Vissa typer av lymfom och leukemi kan orsaka höga nivåer av IgD i blodet.


DHEAS

Immunförsvar

IgD står för immunglobulin D, vilket är en typ av antikropp som produceras av immunsystemets B-celler. IgD-antikroppar finns vanligtvis i mycket låga nivåer i blodet och deras funktion är fortfarande inte helt förstådd.

Det finns fem huvudtyper av immunglobuliner: IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Alla dessa immunglobuliner spelar en viktig roll i att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att binda till specifika patogener och markera dem för förstörelse av immunförsvaret.

IgD anses vara en av de minst förstådda immunglobulinerna, eftersom dess roll i immunsystemet inte är fullt ut klarlagd.

Det antas dock att IgD spelar en viktig roll i att reglera aktiviteten hos andra immunceller, såsom T-celler och makrofager, och att det också kan ha en roll i att aktivera B-celler för att producera andra typer av immunglobuliner som är mer specialiserade på att bekämpa specifika patogener.

Immunglobulinantikropp

Varför ta ett IgD blodprov ?

Eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion fortfarande är relativt oklar, så tas inte vanligtvis blodprov enbart för att mäta IgD-nivåer.

Istället är det vanligare att andra immunglobuliner, såsom IgG, IgA och IgM, mäts för att diagnostisera vissa sjukdomar och störningar i immunsystemet.

I vissa sällsynta fall kan ett IgD-blodprov dock vara användbart för att diagnostisera särskilda tillstånd där IgD-nivåer kan vara onormalt höga, såsom IgD-myelom, en form av blodcancer som påverkar immunsystemets plasmaceller.

Ett högt IgD-värde i blodet kan också vara ett tecken på vissa autoimmuna sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar.

immunglobuliner feminealab
Exempel på några sjukdomar för vilka IgD-testning kan användas

 

IgD-testning är vanligtvis inte det första testet som används vid diagnostisering av sjukdomar, eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion är relativt oklar.

Men i vissa sällsynta fall kan testning av IgD-nivåer i blodet vara användbart för att diagnostisera vissa sjukdomar eller störningar i immunsystemet. Några exempel på dessa sjukdomar inkluderar

IgD-myelom: En sällsynt form av blodcancer som påverkar immunsystemets plasmaceller. Höga nivåer av IgD i blodet kan vara ett tecken på denna sjukdom.

Hyper-IgD-syndrom (HIDS): En ärftlig autoinflammatorisk sjukdom som orsakar återkommande feberanfall, ledvärk, hudutslag och buksmärta. Höga nivåer av IgD i blodet kan vara ett tecken på denna sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar: Vissa autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus (SLE), kan orsaka högre nivåer av IgD i blodet.

Lymfoproliferativa sjukdomar: Vissa typer av lymfom och leukemi kan orsaka höga nivåer av IgD i blodet.

DHEAS

Symtom

Eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion är inte helt klarlagd, så är det inte vanligt med symtom för låga nivåer av IgD.

När det gäller höga nivåer av IgD kan symtomen variera beroende på den underliggande sjukdomen eller störningen som orsakar höga nivåer.

Nedan följer några möjliga symtom på sjukdomar som kan orsaka höga nivåer av IgD

IgD-myelom: Symtom kan inkludera skelettsmärta, trötthet, blodproppar, anemi och höga nivåer av andra immunglobuliner, såsom IgG och IgA.

Hyper-IgD-syndrom (HIDS): Symtom kan inkludera återkommande feberanfall, ledsmärta, buksmärta, hudutslag och diarré.

Autoimmuna sjukdomar: Symtom kan variera beroende på sjukdomen, men kan inkludera trötthet, ledvärk, hudutslag, feber och svårigheter att andas.

Lymfoproliferativa sjukdomar: Symtom kan variera beroende på sjukdomen, men kan inkludera förlust av aptit, viktminskning, trötthet, svullna lymfkörtlar och feber.Symtom

 

Eftersom IgD-nivåer normalt sett är låga i blodet och dess funktion är inte helt klarlagd, så är det inte vanligt med symtom för låga nivåer av IgD. När det gäller höga nivåer av IgD kan symtomen variera beroende på den underliggande sjukdomen eller störningen som orsakar höga nivåer. Nedan följer några möjliga symtom på sjukdomar som kan orsaka höga nivåer av IgD

IgD-myelom: Symtom kan inkludera skelettsmärta, trötthet, blodproppar, anemi och höga nivåer av andra immunglobuliner, såsom IgG och IgA.

Hyper-IgD-syndrom (HIDS): Symtom kan inkludera återkommande feberanfall, ledsmärta, buksmärta, hudutslag och diarré.

Autoimmuna sjukdomar: Symtom kan variera beroende på sjukdomen, men kan inkludera trötthet, ledvärk, hudutslag, feber och svårigheter att andas.

Lymfoproliferativa sjukdomar: Symtom kan variera beroende på sjukdomen, men kan inkludera förlust av aptit, viktminskning, trötthet, svullna lymfkörtlar och feber.

Hälsotestresultat

Ett högt IgD-värde

i blodet kan också vara ett tecken på vissa autoimmuna sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Ett högt IgD-värde

i blodet kan också vara ett tecken på vissa autoimmuna sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES