FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

maj 25, 2023

IGF – insulinliknande tillväxtfaktor


Featured image for “IGF – insulinliknande tillväxtfaktor”

Metabolism

IGF står för "Insulin-like Growth Factor" och är en grupp proteiner som spelar en viktig roll i kroppens tillväxt och utveckling. Det finns två huvudtyper av IGF: IGF-1 och IGF-2.

IGF-1, även känt som somatomedin C, har en struktur som liknar insulin och är ett viktigt protein som stimulerar tillväxt och utveckling av nästan alla celler i kroppen, särskilt muskler, brosk, ben, lever, njurar, hud, lungor och nerver. Det är även inblandat i många cellulära processer som celltillväxt, differentiering och ämnesomsättning.

IGF-2 är också viktigt under utvecklingen, särskilt under fosterstadiet.

Nivåerna av IGF i kroppen regleras av ett antal faktorer, inklusive näring, stress, sjukdom och hormoner som tillväxthormon (GH). IGF-hormonerna har också en viktig roll i kroppens ämnesomsättning och kan påverka kroppsvikt och muskelmassa.

IGF-hormonerna kan också spela en roll i ett antal sjukdomar, inklusive cancer, diabetes och hjärtsjukdom. Forskning pågår fortfarande för att förstå dessa kopplingar mer fullständigt.


Growth Hormone

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

 Detta hormon produceras av hypothalamus och stimulerar hypofysen att producera och frisätta gonadotropiner (LH och FSH), som reglerar könshormonerna.

GH (Growth Hormone, tillväxthormon)

 Detta hormon produceras också av hypofysen och stimulerar tillväxt och cellregenerering i hela kroppen. Det stimulerar levern att producera IGF-1, som bidrar till tillväxt.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1)

 Produceras huvudsakligen i levern som respons på GH. Det främjar tillväxt av olika vävnader, inklusive ben och muskler.

Ghrelin

Detta hormon produceras främst i magen och stimulerar aptiten. Det kan också påverka GH-sekretion.

Ben

 GH och IGF-1 spelar en viktig roll i benutveckling och mineralisering.

Lever

 Levern spelar en central roll i ämnesomsättningen och är den huvudsakliga platsen för IGF-1-produktion som respons på GH.

Fettvävnad

 GH och IGF-1 kan påverka fettmetabolismen. Fettvävnad producerar också leptin, som påverkar aptiten.

Hypofys och Hypotalamus

 Dessa två strukturer i hjärnan spelar en central roll i regleringen av det endokrina systemet. Hypotalamus producerar hormoner som GnRH och stimulerar eller inhiberar hypofysens sekretion av hormoner som GH.

Muskler

 GH och IGF-1 stimulerar muskeltillväxt och -regenerering.

Somatostatin

 Detta hormon produceras i flera delar av kroppen, inklusive hypotalamus och tarmarna. I hypotalamus inhiberar somatostatin sekretionen av GH från hypofysen.

Vad är syftet med att analysera IGF?

 

Tillväxthormonbrist eller överflöd

 IGF-1-nivåer i blodet kan vara lägre än normalt hos individer med tillväxthormonbrist, vilket kan leda till kortväxthet hos barn eller en mängd symptom hos vuxna, inklusive ökad kroppsfett och minskad muskelmassa.

Omvänt kan höga nivåer av IGF-1 indikera överproduktion av tillväxthormon (somatotropin), vilket kan orsaka gigantism hos barn eller akromegali hos vuxna.

Nutrition och kroppskomposition

 IGF-1-nivåer kan påverkas av nutrition och kan vara lägre än normalt hos individer med dålig nutrition eller ätstörningar. Det finns också bevis för att IGF-1 kan påverka kroppskomposition, inklusive mängden muskel- och fettvävnad.

Åldrande

 IGF-1-nivåer minskar naturligt med åldern, och vissa studier har föreslagit att låga IGF-1-nivåer kan vara associerade med ökat åldrande och risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och osteoporos.

Cancer

 Höga nivåer av IGF-1 har kopplats till en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå denna koppling.


Growth Hormone

Direkta effekter av GH

 

Fettvävnad

GH främjar nedbrytningen av fettceller (lipolys) och minskar kroppens förmåga att lagra fett. Detta kan leda till en minskning av fettvävnad i kroppen.

Lever

 GH stimulerar levern att producera IGF-1, vilket har en rad effekter på olika vävnader i kroppen, inklusive ben, muskler, och fettvävnad.

Indirekta effekter genom IGF-1

 

Ben

 IGF-1 främjar benbildning och -tillväxt, vilket är särskilt viktigt under barn- och ungdomsåren. Det bidrar också till att upprätthålla benhälsan hos vuxna.

Psykosociala effekter av GH

GH-brist har associerats med flera psykologiska och kognitiva problem, inklusive minskad energi, ökad ångest och depression, och försämrad kognitiv funktion. Det är dock oklart om dessa effekter är direkt relaterade till bristen på GH eller om de är ett resultat av de fysiska förändringar som kan följa med bristen, såsom ökad kroppsfett och minskad muskelmassa.

 

Det finns även en del forskning som tyder på att GH-terapi kan förbättra kognitiva funktioner och livskvalitet hos vuxna med GH-brist, men mer forskning krävs för att fastställa dessa effekter.

Det bör noteras att alla dessa effekter kan variera stort mellan individer och att överdriven exponering för GH och IGF-1 (t.ex. genom olämplig användning av GH som ett prestationshöjande medel) kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdom, cancer och död. Användning av GH bör alltid övervakas av en läkare.

Vad är sambandet mellan IGF och vikt/fettvävnad?

 

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) spelar en viktig roll i kroppens ämnesomsättning och har därför kopplats till kroppsvikt och kroppssammansättning.

IGF-1, som huvudsakligen produceras i levern som svar på tillväxthormon (GH), är kritiskt för tillväxt och utveckling under barndom och ungdomsår. Det bidrar till tillväxt av olika vävnader, inklusive muskler, vilket i sin tur kan påverka kroppsvikten.

Dessutom påverkar IGF-1 kroppens energiomsättning. Det är inblandat i glukos- och fettmetabolismen, vilket kan ha direkta effekter på kroppsvikten. Höga nivåer av IGF-1 kan leda till en ökad ämnesomsättning och en minskning av kroppsfett, medan låga nivåer av IGF-1 kan leda till en minskad ämnesomsättning och en ökning av kroppsfett.

Det är dock viktigt att notera att sambandet mellan IGF-1 och kroppsvikt är komplext och påverkas av en mängd faktorer, inklusive ålder, kön, genetiska faktorer, fysisk aktivitet och kost. Dessutom kan både över- och underproduktion av IGF-1 vara skadligt för hälsan, så balanserade nivåer av IGF-1 är mest optimala för god hälsa.

Muskelmassa

IGF-1 spelar en viktig roll i muskeltillväxt och -utveckling. Genom att stimulera proteinsyntes och hämma proteinnedbrytning kan IGF-1 bidra till en ökning av muskelmassa. Eftersom muskelvävnad förbränner mer kalorier än fettvävnad, även i vila, kan en ökning av muskelmassa bidra till viktminskning och minskad kroppsfett.

Metabolism

 IGF-1 kan påverka ämnesomsättningen av kolhydrater och fett. Det kan hjälpa till att reglera blodsockernivåerna genom att öka kroppens känslighet för insulin, vilket kan bidra till att reglera kroppsvikten. Det kan också påverka fettmetabolismen, men mekanismerna för detta är mindre väl förstådda.

Fettvävnad

IGF-1 kan påverka storleken och funktionen hos fettceller. Det har visats att det minskar lagringen av fett och ökar lipolys (nedbrytning av fett) i djurmodeller, men mer forskning behövs för att förstå hur detta fungerar hos människor.

 

Vad är sambandet mellan IGF och akne eller andra hudproblem?

 

Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) har kopplats till akne, även om exakt hur den bidrar till akneutveckling fortfarande är föremål för forskning.

Akne uppstår när talgkörtlarna i huden producerar för mycket olja och denna olja, tillsammans med döda hudceller, blockera hårsäckarnas öppningar. Dessa blockeringar kan leda till inflammation och bakteriell infektion, vilket resulterar i akne.

IGF-1 är ett hormon som stimulerar celltillväxt och proliferation och har kopplats till ökad produktion av talg, vilket kan leda till utveckling av akne. IGF-1 kan också bidra till akne genom att öka produktionen av androgener (könshormoner) som också kan stimulera talgproduktionen.

En diet med högt glykemiskt index (en diet rik på snabba kolhydrater som snabbt höjer blodsockernivåerna) har visat sig öka nivåerna av IGF-1, vilket kan bidra till akneutveckling.

Men mer forskning behövs för att förstå exakt hur IGF-1 bidrar till akne och andra hudproblem.

 

Hudoljeproduktion

 IGF-1 har visat sig öka produktionen av talg, en olja som produceras av hudens talgkörtlar. Överdriven talgproduktion kan leda till blockerade porer, vilket är en av de primära orsakerna till akne.

Keratinisering

 IGF-1 kan också bidra till processen med keratinisering, vilket innebär att hudceller hårdnar och blir mer "skalaktiga". Om denna process blir för intensiv, kan det bidra till att blockera porerna, vilket också kan leda till akne.

Inflammation

 IGF-1 kan stimulera inflammation, vilket kan förvärra akne och andra hudproblem.

Hormonpåverkan

 IGF-1 har visat sig kunna påverka nivåerna av androgener (manliga könshormoner som finns hos både män och kvinnor). Androgener kan stimulera talgproduktionen och bidra till utvecklingen av akne.

Allt detta betyder inte att IGF-1 alltid kommer att leda till hudproblem. Det är bara en faktor i ett mycket mer komplext system.

Androgener är en grupp könshormoner som ansvarar för utvecklingen och underhållningen av manliga egenskaper. De inkluderar bland annat testosteron, dihidrotestosteron (DHT), och androstendion. IGF-1 kan öka kroppens produktion av dessa androgener, vilket i sin tur kan leda till ökad talgproduktion.

Testosteron omvandlas till dihidrotestosteron(DHT) i talgkörtlar, och DHT har visat sig vara mer potent än testosteron för att stimulera talgproduktionen. Därför kan högre nivåer av dessa hormoner, förstärkta av IGF-1, leda till en ökning av talg, vilket kan bidra till utvecklingen av akne.

Dessa hormoner är också involverade i många andra biologiska processer, inklusive muskel- och benutveckling, libido och humörsreglering.

 

Metabolism

IGF står för "Insulin-like Growth Factor" och är en grupp proteiner som spelar en viktig roll i kroppens tillväxt och utveckling.

Det finns två huvudtyper av IGF: IGF-1 och IGF-2.

IGF-1, även känt som somatomedin C, har en struktur som liknar insulin och är ett viktigt protein som stimulerar tillväxt och utveckling av nästan alla celler i kroppen, särskilt muskler, brosk, ben, lever, njurar, hud, lungor och nerver.

Det är även inblandat i många cellulära processer som celltillväxt, differentiering och ämnesomsättning.

IGF-2 är också viktigt under utvecklingen, särskilt under fosterstadiet.

Nivåerna av IGF i kroppen regleras av ett antal faktorer, inklusive näring, stress, sjukdom och hormoner som tillväxthormon (GH). IGF-hormonerna har också en viktig roll i kroppens ämnesomsättning och kan påverka kroppsvikt och muskelmassa.

IGF-hormonerna kan också spela en roll i ett antal sjukdomar, inklusive cancer, diabetes och hjärtsjukdom. Forskning pågår fortfarande för att förstå dessa kopplingar mer fullständigt.

Growth Hormone
GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

 Detta hormon produceras av hypothalamus och stimulerar hypofysen att producera och frisätta gonadotropiner (LH och FSH), som reglerar könshormonerna.

GH (Growth Hormone, tillväxthormon)

 Detta hormon produceras också av hypofysen och stimulerar tillväxt och cellregenerering i hela kroppen. Det stimulerar levern att producera IGF-1, som bidrar till tillväxt.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1)

 Produceras huvudsakligen i levern som respons på GH. Det främjar tillväxt av olika vävnader, inklusive ben och muskler.

Ghrelin

Detta hormon produceras främst i magen och stimulerar aptiten. Det kan också påverka GH-sekretion.

Ben

 GH och IGF-1 spelar en viktig roll i benutveckling och mineralisering.

Lever

 Levern spelar en central roll i ämnesomsättningen och är den huvudsakliga platsen för IGF-1-produktion som respons på GH.

Fettvävnad

 GH och IGF-1 kan påverka fettmetabolismen. Fettvävnad producerar också leptin, som påverkar aptiten.

Hypofys och Hypotalamus

 Dessa två strukturer i hjärnan spelar en central roll i regleringen av det endokrina systemet. Hypotalamus producerar hormoner som GnRH och stimulerar eller inhiberar hypofysens sekretion av hormoner som GH.

Muskler

 GH och IGF-1 stimulerar muskeltillväxt och -regenerering.

Somatostatin

 Detta hormon produceras i flera delar av kroppen, inklusive hypotalamus och tarmarna. I hypotalamus inhiberar somatostatin sekretionen av GH från hypofysen.

Vad är syftet med att analysera IGF?

Tillväxthormonbrist eller överflöd

 IGF-1-nivåer i blodet kan vara lägre än normalt hos individer med tillväxthormonbrist, vilket kan leda till kortväxthet hos barn eller en mängd symptom hos vuxna, inklusive ökad kroppsfett och minskad muskelmassa.

Omvänt kan höga nivåer av IGF-1 indikera överproduktion av tillväxthormon (somatotropin), vilket kan orsaka gigantism hos barn eller akromegali hos vuxna.

Nutrition och kroppskomposition

 IGF-1-nivåer kan påverkas av nutrition och kan vara lägre än normalt hos individer med dålig nutrition eller ätstörningar.

Det finns också bevis för att IGF-1 kan påverka kroppskomposition, inklusive mängden muskel- och fettvävnad.

Åldrande

 IGF-1-nivåer minskar naturligt med åldern, och vissa studier har föreslagit att låga IGF-1-nivåer kan vara associerade med ökat åldrande och risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och osteoporos.

Cancer

 Höga nivåer av IGF-1 har kopplats till en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer.

Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå denna koppling.


Growth Hormone

Direkta effekter av GH

 

Fettvävnad

GH främjar nedbrytningen av fettceller (lipolys) och minskar kroppens förmåga att lagra fett. Detta kan leda till en minskning av fettvävnad i kroppen.

Lever

 GH stimulerar levern att producera IGF-1, vilket har en rad effekter på olika vävnader i kroppen, inklusive ben, muskler, och fettvävnad.

Indirekta effekter genom IGF-1

 

Ben

 IGF-1 främjar benbildning och -tillväxt, vilket är särskilt viktigt under barn- och ungdomsåren. Det bidrar också till att upprätthålla benhälsan hos vuxna.

Psykosociala effekter av GH

GH-brist har associerats med flera psykologiska och kognitiva problem, inklusive minskad energi, ökad ångest och depression, och försämrad kognitiv funktion.

Det är dock oklart om dessa effekter är direkt relaterade till bristen på GH eller om de är ett resultat av de fysiska förändringar som kan följa med bristen, såsom ökad kroppsfett och minskad muskelmassa.

 

Det finns även en del forskning som tyder på att GH-terapi kan förbättra kognitiva funktioner och livskvalitet hos vuxna med GH-brist, men mer forskning krävs för att fastställa dessa effekter.

Det bör noteras att alla dessa effekter kan variera stort mellan individer och att överdriven exponering för GH och IGF-1 (t.ex. genom olämplig användning av GH som ett prestationshöjande medel) kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdom, cancer och död.

Användning av GH bör alltid övervakas av en läkare.

Vad är sambandet mellan IGF och vikt/fettvävnad?

 

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) spelar en viktig roll i kroppens ämnesomsättning och har därför kopplats till kroppsvikt och kroppssammansättning.

IGF-1, som huvudsakligen produceras i levern som svar på tillväxthormon (GH), är kritiskt för tillväxt och utveckling under barndom och ungdomsår.

Det bidrar till tillväxt av olika vävnader, inklusive muskler, vilket i sin tur kan påverka kroppsvikten.

Dessutom påverkar IGF-1 kroppens energiomsättning. Det är inblandat i glukos- och fettmetabolismen, vilket kan ha direkta effekter på kroppsvikten.

Höga nivåer av IGF-1 kan leda till en ökad ämnesomsättning och en minskning av kroppsfett, medan låga nivåer av IGF-1 kan leda till en minskad ämnesomsättning och en ökning av kroppsfett.

Det är dock viktigt att notera att sambandet mellan IGF-1 och kroppsvikt är komplext och påverkas av en mängd faktorer, inklusive ålder, kön, genetiska faktorer, fysisk aktivitet och kost.

Dessutom kan både över- och underproduktion av IGF-1 vara skadligt för hälsan, så balanserade nivåer av IGF-1 är mest optimala för god hälsa.

Muskelmassa

IGF-1 spelar en viktig roll i muskeltillväxt och -utveckling.

Genom att stimulera proteinsyntes och hämma proteinnedbrytning kan IGF-1 bidra till en ökning av muskelmassa.

Eftersom muskelvävnad förbränner mer kalorier än fettvävnad, även i vila, kan en ökning av muskelmassa bidra till viktminskning och minskad kroppsfett.

Metabolism

 IGF-1 kan påverka ämnesomsättningen av kolhydrater och fett.

Det kan hjälpa till att reglera blodsockernivåerna genom att öka kroppens känslighet för insulin, vilket kan bidra till att reglera kroppsvikten.

Det kan också påverka fettmetabolismen, men mekanismerna för detta är mindre väl förstådda.

Fettvävnad

IGF-1 kan påverka storleken och funktionen hos fettceller.

Det har visats att det minskar lagringen av fett och ökar lipolys (nedbrytning av fett) i djurmodeller, men mer forskning behövs för att förstå hur detta fungerar hos människor.

Vad är sambandet mellan IGF och akne eller andra hudproblem?

 

Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) har kopplats till akne, även om exakt hur den bidrar till akneutveckling fortfarande är föremål för forskning.

Akne uppstår när talgkörtlarna i huden producerar för mycket olja och denna olja, tillsammans med döda hudceller, blockera hårsäckarnas öppningar.

Dessa blockeringar kan leda till inflammation och bakteriell infektion, vilket resulterar i akne.

IGF-1 är ett hormon som stimulerar celltillväxt och proliferation och har kopplats till ökad produktion av talg, vilket kan leda till utveckling av akne.

IGF-1 kan också bidra till akne genom att öka produktionen av androgener (könshormoner) som också kan stimulera talgproduktionen.

En diet med högt glykemiskt index (en diet rik på snabba kolhydrater som snabbt höjer blodsockernivåerna) har visat sig öka nivåerna av IGF-1, vilket kan bidra till akneutveckling.

Men mer forskning behövs för att förstå exakt hur IGF-1 bidrar till akne och andra hudproblem.

 

Hudoljeproduktion

 IGF-1 har visat sig öka produktionen av talg, en olja som produceras av hudens talgkörtlar. Överdriven talgproduktion kan leda till blockerade porer, vilket är en av de primära orsakerna till akne.

Keratinisering

 IGF-1 kan också bidra till processen med keratinisering, vilket innebär att hudceller hårdnar och blir mer "skalaktiga".

Om denna process blir för intensiv, kan det bidra till att blockera porerna, vilket också kan leda till akne.

Inflammation

 IGF-1 kan stimulera inflammation, vilket kan förvärra akne och andra hudproblem.

Hormonpåverkan

 IGF-1 har visat sig kunna påverka nivåerna av androgener (manliga könshormoner som finns hos både män och kvinnor).

Androgener kan stimulera talgproduktionen och bidra till utvecklingen av akne.

Allt detta betyder inte att IGF-1 alltid kommer att leda till hudproblem. Det är bara en faktor i ett mycket mer komplext system.

Androgener är en grupp könshormoner som ansvarar för utvecklingen och underhållningen av manliga egenskaper.

De inkluderar bland annat testosteron, dihidrotestosteron (DHT), och androstendion. IGF-1 kan öka kroppens produktion av dessa androgener, vilket i sin tur kan leda till ökad talgproduktion.

Testosteron omvandlas till dihidrotestosteron (DHT) i talgkörtlar, och DHT har visat sig vara mer potent än testosteron för att stimulera talgproduktionen.

Därför kan högre nivåer av dessa hormoner, förstärkta av IGF-1, leda till en ökning av talg, vilket kan bidra till utvecklingen av akne.

Dessa hormoner är också involverade i många andra biologiska processer, inklusive muskel- och benutveckling, libido och humörsreglering.

Hälsotestresultat

Höga nivåer av IGF-1 kan indikera överproduktion av tillväxthormon (GH), vilket kan leda till

 

Akromegali

 Hos vuxna kan höga nivåer av IGF-1 leda till akromegali, en sjukdom som kännetecknas av onormal tillväxt av händer, fötter och ansiktsfunktioner.

Gigantism

 Hos barn och ungdomar kan höga nivåer av IGF-1 leda till gigantism, en sjukdom som kännetecknas av onormal höjd och tillväxt på grund av överproduktion av GH.

Cancer

 Vissa studier har visat att höga nivåer av IGF-1 kan vara associerade med en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer.

Låga nivåer av IGF-1

Låga nivåer av IGF-1 kan indikera en brist på GH

Tillväxthormonbrist

 Hos barn kan låga nivåer av IGF-1 leda till tillväxthormonbrist, vilket kan resultera i kortväxthet och försenad pubertet.

Vuxen GH-brist

 Hos vuxna kan låga nivåer av IGF-1 indikera vuxen GH-brist, som kan leda till olika symptom inklusive ökad kroppsfett, minskad muskelmassa, trötthet, minskad sexlust och förändringar i humör och kognition.

Ätstörningar

 Låga nivåer av IGF-1 kan också ses hos individer med ätstörningar, som anorexi nervosa, på grund av undernäring.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga nivåer av IGF-1 kan indikera överproduktion av tillväxthormon (GH), vilket kan leda till

 

Akromegali

 Hos vuxna kan höga nivåer av IGF-1 leda till akromegali, en sjukdom som kännetecknas av onormal tillväxt av händer, fötter och ansiktsfunktioner.

Gigantism

 Hos barn och ungdomar kan höga nivåer av IGF-1 leda till gigantism, en sjukdom som kännetecknas av onormal höjd och tillväxt på grund av överproduktion av GH.

Cancer

 Vissa studier har visat att höga nivåer av IGF-1 kan vara associerade med en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer.

Låga nivåer av IGF-1

Låga nivåer av IGF-1 kan indikera en brist på GH

 

Tillväxthormonbrist

 Hos barn kan låga nivåer av IGF-1 leda till tillväxthormonbrist, vilket kan resultera i kortväxthet och försenad pubertet.

Vuxen GH-brist

 Hos vuxna kan låga nivåer av IGF-1 indikera vuxen GH-brist, som kan leda till olika symptom inklusive ökad kroppsfett, minskad muskelmassa, trötthet, minskad sexlust och förändringar i humör och kognition.

Ätstörningar

 Låga nivåer av IGF-1 kan också ses hos individer med ätstörningar, som anorexi nervosa, på grund av undernäring.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES