FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

Progesteron


Featured image for “Progesteron”

Hormoner

Progesteron är ett hormonellt ämne som produceras av kroppen, främst av äggstockarna hos kvinnor och testiklarna hos män.

Hos kvinnor är progesteron en viktig del av den månatliga menstruationscykeln och spelar en roll i förberedelsen för graviditet. Det bidrar till att upprätthålla graviditeten genom att förbereda livmodern för implantering av en befruktad äggcell.

Progesteron har också andra funktioner i kroppen, inklusive reglering av blodtrycket, inflammation och sömn.

Låga nivåer av progesteron kan leda till förstörda menstruationscykler och infertilitet, medan höga nivåer kan leda till symtom såsom bröstspänning, viktökning och humörförändringar.

En analys av progesteron kan utföras med en blodprov och används för att bedöma hormonnivåer och för att diagnostisera och behandla hälsoproblem såsom infertilitet, förstörda menstruationscykler och östrogendominerade tillstånd.

Hormoner

Progesteron är ett hormonellt ämne som produceras av kroppen, främst av äggstockarna hos kvinnor och testiklarna hos män.

Hos kvinnor är progesteron en viktig del av den månatliga menstruationscykeln och spelar en roll i förberedelsen för graviditet. Det bidrar till att upprätthålla graviditeten genom att förbereda livmodern för implantering av en befruktad äggcell.

Progesteron har också andra funktioner i kroppen, inklusive reglering av blodtrycket, inflammation och sömn.

Låga nivåer av progesteron kan leda till förstörda menstruationscykler och infertilitet, medan höga nivåer kan leda till symtom såsom bröstspänning, viktökning och humörförändringar.

En analys av progesteron kan utföras med en blodprov och används för att bedöma hormonnivåer och för att diagnostisera och behandla hälsoproblem såsom infertilitet, förstörda menstruationscykler och östrogendominerade tillstånd.

Låga nivåer av progesteron kan orsaka följande symtom

Irreguljär menstruation

Låga nivåer av progesteron kan leda till oregelbundna eller för långa menstruationer.

Fruktbarhetsproblem

Låga nivåer av progesteron kan försvåra graviditet och leda till infertilitet.

Depression och ångest

Låga nivåer av progesteron har kopplats till depression och ångest.

Håravfall

Låga nivåer av progesteron har kopplats till håravfall hos kvinnor.

Höga nivåer av progesteron kan orsaka följande symtom

Mötrikationsproblem

Höga nivåer av progesteron kan leda till problem med viktökning, trötthet och förändringar i humöret.

Bröstsmärtor

Höga nivåer av progesteron kan leda till bröstsmärtor och bröstspänning.

Irreguljär menstruation

Höga nivåer av progesteron kan leda till oregelbundna eller för korta menstruationer.

Huvudvärk

Höga nivåer av progesteron har kopplats till huvudvärk och migrän.


Höga nivåer av progesteron kan orsaka följande symtom

Mötrikationsproblem

Höga nivåer av progesteron kan leda till problem med viktökning, trötthet och förändringar i humöret.

Bröstsmärtor

Höga nivåer av progesteron kan leda till bröstsmärtor och bröstspänning.

Irreguljär menstruation

Höga nivåer av progesteron kan leda till oregelbundna eller för korta menstruationer.

Huvudvärk

Höga nivåer av progesteron har kopplats till huvudvärk och migrän.

Låga nivåer av progesteron kan orsaka följande symtom

Irreguljär menstruation

Låga nivåer av progesteron kan leda till oregelbundna eller för långa menstruationer.

Fruktbarhetsproblem

Låga nivåer av progesteron kan försvåra graviditet och leda till infertilitet.

Depression och ångest

Låga nivåer av progesteron har kopplats till depression och ångest.

Håravfall

Låga nivåer av progesteron har kopplats till håravfall hos kvinnor.Progesteron och graviditet

Progesteron spelar en viktig roll i graviditeten. Efter befruktningen producerar moderkakan progesteron för att förbereda livmodern för implantering av befruktat ägg. Progesteron hjälper också till att upprätthålla graviditeten genom att förhindra sammandragningar i livmodern och förbereda brösten för amning.

Låga nivåer av progesteron under tidig graviditet kan leda till missfall eller andra problem, så det är viktigt att regelbundet övervaka progesteronivåer under graviditeten.

Förändringar i progesteronnivåer

Förändringar i progesteronnivåer kan orsakas av en mängd faktorer

Menstruationscykel- Progesteronnivåer ändras naturligt under en kvinnas månatliga menstruationscykel.

Graviditet- Progesteronnivåerna ökar kraftigt under graviditeten för att förbereda livmodern för implantation och främja hälsosam graviditet.

Ägglossning- Progesteronnivåerna ökar naturligt vid ägglossning.

Klimakteriet- Vid klimakteriet, när kvinnans reproduktionsförmåga avtar, kan hennes progesteronnivåer sjunka.

Sjukdomar och tillstånd- Vissa sjukdomar och tillstånd, inklusive polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios och hypotalamus-hypofys-binjure (HPA) -störningar, kan orsaka förändringar i progesteronnivåer.

Mediciner- Vissa mediciner, inklusive hormonala preventivmedel och hormonersättningsterapi, kan påverka progesteronnivåer.

Progesteron och graviditet

Progesteron spelar en viktig roll i graviditeten. Efter befruktningen producerar moderkakan progesteron för att förbereda livmodern för implantering av befruktat ägg. Progesteron hjälper också till att upprätthålla graviditeten genom att förhindra sammandragningar i livmodern och förbereda brösten för amning.

Låga nivåer av progesteron under tidig graviditet kan leda till missfall eller andra problem, så det är viktigt att regelbundet övervaka progesteronivåer under graviditeten.

Förändringar i progesteronnivåer

Förändringar i progesteronnivåer kan orsakas av en mängd faktorer

Menstruationscykel- Progesteronnivåer ändras naturligt under en kvinnas månatliga menstruationscykel.

Graviditet- Progesteronnivåerna ökar kraftigt under graviditeten för att förbereda livmodern för implantation och främja hälsosam graviditet.

Ägglossning- Progesteronnivåerna ökar naturligt vid ägglossning.

Klimakteriet- Vid klimakteriet, när kvinnans reproduktionsförmåga avtar, kan hennes progesteronnivåer sjunka.

Sjukdomar och tillstånd- Vissa sjukdomar och tillstånd, inklusive polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios och hypotalamus-hypofys-binjure (HPA) -störningar, kan orsaka förändringar i progesteronnivåer.

Mediciner- Vissa mediciner, inklusive hormonala preventivmedel och hormonersättningsterapi, kan påverka progesteronnivåer.

ovaries and hormones
ovaries and hormones

Låga och höga nivåer av progesteron

 

Progesteron är ett viktigt hormon som produceras i äggstockarna hos kvinnor. Det spelar en central roll i menstruationscykeln och underhåll av graviditet. Nivåer av progesteron i kroppen varierar under menstruationscykeln och stiger efter ägglossning för att förbereda livmodern för en eventuell graviditet.

Låga nivåer av progesteron

Oregelbundna menstruationscykler

Svårigheter att bli gravid

Missfall eller för tidig födsel

Symptom på premenstruellt syndrom (PMS), såsom humörsvängningar, uppblåsthet och ömma bröst

Låga nivåer av progesteron kan orsakas av en rad faktorer, inklusive polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), hypotyreos, låg kroppsfett, överdriven motion och vissa ätstörningar.

Låga progesteronnivåer kan också vara ett tecken på problem med ägglossningen eller otillräcklig lutealfas (den del av menstruationscykeln efter ägglossning och före nästa menstruation).

Höga nivåer av progesteron är mindre vanliga

Graviditet, särskilt multipel graviditet som tvillingar eller trillingar

Vissa typer av cancer, som äggstockscancer eller binjurecancer

Cystor på äggstockarna

Sällsynta tillstånd, såsom medfödda binjurehyperplasier

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Binjurehyperplasi

Binjurehyperplasi är ett medicinskt tillstånd där binjurarna blir förstorade och överproducerar hormoner. Binjurarna är små körtlar som ligger ovanpå njurarna och spelar en viktig roll i produktionen av hormoner som kortisol, aldosteron och könshormoner.

Det finns olika typer av binjurehyperplasi, varav vissa är ärftliga.

Kongenital binjurehyperplasi (CBH)

 Detta är en genetiskt bestämd sjukdom där enzymer som behövs för att producera kortisol eller aldosteron inte fungerar korrekt.

Detta leder till en överproduktion av andra hormoner och en underproduktion av kortisol och/eller aldosteron. CBH kan orsaka symtom som ökad pigmentering av huden, ökad kroppsbehåring, oregelbundna menstruationscykler hos kvinnor och tidig pubertet hos barn.

Adrenal nodulär hyperplasi

Detta är en typ av binjurehyperplasi där det utvecklas godartade (icke-cancerösa) tumörer, kallade noduler, i binjurarna. Dessa noduler kan överproducera hormoner, såsom kortisol eller könshormoner.

Symtom kan variera beroende på vilka hormoner som överproduceras, men de kan inkludera viktökning, ökad kroppsbehåring, menstruationsproblem och förändringar i blodtrycket.

PMS

PMS, eller premenstruellt syndrom, är ett vanligt tillstånd som påverkar många kvinnor under den luteal fasen av menstruationscykeln, vanligtvis en vecka eller två före menstruationens början.

PMS kan innefatta en rad fysiska och emotionella symptom, även om symtomen och deras svårighetsgrad varierar från person till person.

Fysiska symtom på PMS 

Bröstspänningar eller ömhet

Uppblåsthet eller viktökning

Svullnad i händer och fötter

Trötthet eller minskad energi

Huvudvärk eller migrän

Magbesvär, som buksmärtor eller illamående

Emotionella och beteendemässiga symtom 

Irritabilitet eller humörsvängningar

Nedstämdhet, ångest eller känslomässig känslighet

Svårigheter att koncentrera sig eller minnesproblem

Sömnstörningar, såsom sömnbrist eller sömnlöshet

Ökad aptit eller sötsug

Känsla av överväldigande eller förlorad kontroll

Orsaken till PMS är inte helt förstådd, men det tros vara kopplat till förändringar i hormonnivåerna under menstruationscykeln. De fluktuerande nivåerna av östrogen och progesteron kan påverka signalsubstanser i hjärnan och därigenom bidra till symtomen.

Vad är syftet med att analysera progesteron?

 

Bekräfta ägglossning

 Progesteron är involverat i den andra halvan av menstruationscykeln efter ägglossningen. Analys av progesteronnivåer kan bekräfta om ägglossning har inträffat, vilket är viktigt för fertilitetsbedömning och planering av graviditet.

Utredning av menstruationsstörningar

 Låga nivåer av progesteron kan orsaka oregelbundna menstruationscykler, amenorré (utebliven menstruation) eller lutealfasdefekt (förkortad andra halva av menstruationscykeln). Analys av progesteron kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hormonella obalanser eller problem med ägglossningen.

Bedömning av graviditet

 Under en normal graviditet produceras progesteron av moderkakan för att stödja graviditeten. Att mäta progesteronnivåer kan hjälpa till att bekräfta och övervaka en pågående graviditet och utvärdera dess framsteg.

Diagnos och utvärdering av hormonella störningar

 Låga eller höga nivåer av progesteron kan indikera vissa hormonella störningar och tillstånd, såsom polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), binjureproblem eller äggstockstumörer. Analysering av progesteron kan vara en del av en omfattande hormonell utvärdering.

Låga och höga nivåer av progesteron

Progesteron är ett viktigt hormon som produceras i äggstockarna hos kvinnor. Det spelar en central roll i menstruationscykeln och underhåll av graviditet.

Nivåer av progesteron i kroppen varierar under menstruationscykeln och stiger efter ägglossning för att förbereda livmodern för en eventuell graviditet.

Låga nivåer av progesteron

Oregelbundna menstruationscykler

Svårigheter att bli gravid

Missfall eller för tidig födsel

Symptom på premenstruellt syndrom (PMS), såsom humörsvängningar, uppblåsthet och ömma bröst

Låga nivåer av progesteron kan orsakas av en rad faktorer, inklusive polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), hypotyreos, låg kroppsfett, överdriven motion och vissa ätstörningar.

Låga progesteronnivåer kan också vara ett tecken på problem med ägglossningen eller otillräcklig lutealfas (den del av menstruationscykeln efter ägglossning och före nästa menstruation).

Höga nivåer av progesteron är mindre vanliga

Graviditet, särskilt multipel graviditet som tvillingar eller trillingar

Vissa typer av cancer, som äggstockscancer eller binjurecancer

Cystor på äggstockarna

Sällsynta tillstånd, såsom medfödda binjurehyperplasier

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Binjurehyperplasi

Binjurehyperplasi är ett medicinskt tillstånd där binjurarna blir förstorade och överproducerar hormoner.

Binjurarna är små körtlar som ligger ovanpå njurarna och spelar en viktig roll i produktionen av hormoner som kortisol, aldosteron och könshormoner.

Det finns olika typer av binjurehyperplasi, varav vissa är ärftliga.

Kongenital binjurehyperplasi (CBH)

 Detta är en genetiskt bestämd sjukdom där enzymer som behövs för att producera kortisol eller aldosteron inte fungerar korrekt.

Detta leder till en överproduktion av andra hormoner och en underproduktion av kortisol och/eller aldosteron.

CBH kan orsaka symtom som ökad pigmentering av huden, ökad kroppsbehåring, oregelbundna menstruationscykler hos kvinnor och tidig pubertet hos barn.

Adrenal nodulär hyperplasi

Detta är en typ av binjurehyperplasi där det utvecklas godartade (icke-cancerösa) tumörer, kallade noduler, i binjurarna.

Dessa noduler kan överproducera hormoner, såsom kortisol eller könshormoner.

Symtom kan variera beroende på vilka hormoner som överproduceras, men de kan inkludera viktökning, ökad kroppsbehåring, menstruationsproblem och förändringar i blodtrycket.

PMS

PMS, eller premenstruellt syndrom, är ett vanligt tillstånd som påverkar många kvinnor under den luteal fasen av menstruationscykeln, vanligtvis en vecka eller två före menstruationens början.

PMS kan innefatta en rad fysiska och emotionella symptom, även om symtomen och deras svårighetsgrad varierar från person till person.

Fysiska symtom på PMS 

Bröstspänningar eller ömhet

Uppblåsthet eller viktökning

Svullnad i händer och fötter

Trötthet eller minskad energi

Huvudvärk eller migrän

Magbesvär, som buksmärtor eller illamående

Emotionella och beteendemässiga symtom 

Irritabilitet eller humörsvängningar

Nedstämdhet, ångest eller känslomässig känslighet

Svårigheter att koncentrera sig eller minnesproblem

Sömnstörningar, såsom sömnbrist eller sömnlöshet

Ökad aptit eller sötsug

Känsla av överväldigande eller förlorad kontroll

Orsaken till PMS är inte helt förstådd, men det tros vara kopplat till förändringar i hormonnivåerna under menstruationscykeln.

De fluktuerande nivåerna av östrogen och progesteron kan påverka signalsubstanser i hjärnan och därigenom bidra till symtomen.

Vad är syftet med att analysera progesteron?

Bekräfta ägglossning

 Progesteron är involverat i den andra halvan av menstruationscykeln efter ägglossningen.

Analys av progesteronnivåer kan bekräfta om ägglossning har inträffat, vilket är viktigt för fertilitetsbedömning och planering av graviditet.

Utredning av menstruationsstörningar

 Låga nivåer av progesteron kan orsaka oregelbundna menstruationscykler, amenorré (utebliven menstruation) eller lutealfasdefekt (förkortad andra halva av menstruationscykeln).

Analys av progesteron kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hormonella obalanser eller problem med ägglossningen.

Bedömning av graviditet

 Under en normal graviditet produceras progesteron av moderkakan för att stödja graviditeten.

Att mäta progesteronnivåer kan hjälpa till att bekräfta och övervaka en pågående graviditet och utvärdera dess framsteg.

Diagnos och utvärdering av hormonella störningar

 Låga eller höga nivåer av progesteron kan indikera vissa hormonella störningar och tillstånd, såsom polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), binjureproblem eller äggstockstumörer.

Analysering av progesteron kan vara en del av en omfattande hormonell utvärdering.

Hälsotestresultat

Låga och höga nivåer av progesteron kan orsaka hormonella obalans och leda till olika hälsoproblem.

Låga nivåer

kan leda till menstruationsproblem, infertilitet och klimakteriebesvär, medan höga nivåer kan orsaka symptom som viktökning, humörsvängningar och bröstsmärta.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Hälsotestresultat

Låga och höga nivåer av progesteron kan orsaka hormonella obalans och leda till olika hälsoproblem.

Låga nivåer

kan leda till menstruationsproblem, infertilitet och klimakteriebesvär, medan höga nivåer kan orsaka symptom som viktökning, humörsvängningar och bröstsmärta.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES