FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

mars 15, 2023

Prolaktin


Featured image for “Prolaktin”

Hormoner

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen i hjärnan. Det spelar en viktig roll i regleringen av bröstutveckling, mjölkproduktion och amning hos kvinnor. Hos män har prolaktin också en funktion i produktionen av spermier.

Nivåerna av prolaktin kan påverkas av olika faktorer, inklusive sömn, stress, matintag och motion. Vissa läkemedel kan också öka nivåerna av prolaktin, inklusive antidepressiva medel och vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck.

Höga nivåer av prolaktin kan orsaka ett tillstånd som kallas hyperprolaktinemi. Detta kan leda till menstruationsstörningar, minskad sexuell lust och erektil dysfunktion hos män. Hos kvinnor kan det även leda till infertilitet, eftersom höga nivåer av prolaktin kan hämma ägglossningen. Andra symtom på hyperprolaktinemi kan vara huvudvärk, synstörningar och ökad risk för benskörhet.

Hyperprolaktinemi kan behandlas med läkemedel som minskar nivåerna av prolaktin. Dessa läkemedel kan normalisera menstruationscykeln och återställa fertiliteten hos kvinnor. Hos män kan behandling av hyperprolaktinemi förbättra sexuell funktion och främja spermieproduktionen.

Hormoner

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen i hjärnan. Det spelar en viktig roll i regleringen av bröstutveckling, mjölkproduktion och amning hos kvinnor. Hos män har prolaktin också en funktion i produktionen av spermier.

Nivåerna av prolaktin kan påverkas av olika faktorer, inklusive sömn, stress, matintag och motion. Vissa läkemedel kan också öka nivåerna av prolaktin, inklusive antidepressiva medel och vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck.

Höga nivåer av prolaktin kan orsaka ett tillstånd som kallas hyperprolaktinemi. Detta kan leda till menstruationsstörningar, minskad sexuell lust och erektil dysfunktion hos män.

Hos kvinnor kan det även leda till infertilitet, eftersom höga nivåer av prolaktin kan hämma ägglossningen.

Andra symtom på hyperprolaktinemi kan vara huvudvärk, synstörningar och ökad risk för benskörhet.

Hyperprolaktinemi kan behandlas med läkemedel som minskar nivåerna av prolaktin. Dessa läkemedel kan normalisera menstruationscykeln och återställa fertiliteten hos kvinnor.

Hos män kan behandling av hyperprolaktinemi förbättra sexuell funktion och främja spermieproduktionen.

Låga nivåer av prolaktin

hos kvinnor är ovanliga och orsakas vanligtvis av en störning i hypofysen.

Låga nivåer av prolaktin kan orsaka en minskad produktion av bröstmjölk efter födseln, men i allmänhet har inte låga nivåer av prolaktin några andra tydliga symtom.

Höga nivåer av prolaktin

hos kvinnor, känd som hyperprolaktinemi, kan ha flera symtom beroende på graden av ökning av prolaktinnivåerna.

Här är några vanliga symtom på höga nivåer av prolaktin hos kvinnor

Menstruationsstörningar

Hyperprolaktinemi kan orsaka oregelbunden menstruation, eller i vissa fall, avsaknad av menstruation.

Galaktorré

Hyperprolaktinemi kan orsaka mjölkproduktion i brösten, även när kvinnan inte är gravid eller ammar.

Infertilitet

Höga nivåer av prolaktin kan hämma ägglossningen och leda till infertilitet hos kvinnor.

Minskad sexuell lust

Hyperprolaktinemi kan orsaka minskad sexuell lust och vaginal torrhet.

Huvudvärk

En hög nivå av prolaktin kan orsaka huvudvärk, särskilt migrän.

Synstörningar

En mycket hög nivå av prolaktin kan orsaka synstörningar, inklusive dubbelseende och nedsatt synskärpa.


Låga nivåer av prolaktin

 

hos kvinnor är ovanliga och orsakas vanligtvis av en störning i hypofysen.

Låga nivåer av prolaktin kan orsaka en minskad produktion av bröstmjölk efter födseln, men i allmänhet har inte låga nivåer av prolaktin några andra tydliga symtom.

Höga nivåer av prolaktin

 

hos kvinnor, känd som hyperprolaktinemi, kan ha flera symtom beroende på graden av ökning av prolaktinnivåerna.

Här är några vanliga symtom på höga nivåer av prolaktin hos kvinnor

Menstruationsstörningar

Hyperprolaktinemi kan orsaka oregelbunden menstruation, eller i vissa fall, avsaknad av menstruation.

Galaktorré

Hyperprolaktinemi kan orsaka mjölkproduktion i brösten, även när kvinnan inte är gravid eller ammar.

Infertilitet

Höga nivåer av prolaktin kan hämma ägglossningen och leda till infertilitet hos kvinnor.

Minskad sexuell lust

Hyperprolaktinemi kan orsaka minskad sexuell lust och vaginal torrhet.

Huvudvärk

En hög nivå av prolaktin kan orsaka huvudvärk, särskilt migrän.

Synstörningar

En mycket hög nivå av prolaktin kan orsaka synstörningar, inklusive dubbelseende och nedsatt synskärpa.Feminea Laboratories

Academy


Fakta om prolaktin

 

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen i hjärnan.

Prolaktin har flera funktioner, inklusive reglering av bröstutveckling, mjölkproduktion och amning hos kvinnor. Hos män har prolaktin en roll i produktionen av spermier.

Nivåerna av prolaktin kan påverkas av olika faktorer, inklusive sömn, stress, matintag och motion.

Höga nivåer av prolaktin kan orsaka hyperprolaktinemi, vilket kan leda till menstruationsstörningar, minskad sexuell lust, galaktorré och infertilitet hos kvinnor. Hos män kan hyperprolaktinemi orsaka erektil dysfunktion och minskad sexuell lust.

Hyperprolaktinemi kan behandlas med läkemedel som minskar nivåerna av prolaktin. Hos kvinnor kan detta normalisera menstruationscykeln och återställa fertiliteten, medan det hos män kan förbättra sexuell funktion och främja spermieproduktionen.

Prolaktin är också involverat i reglering av immunsystemet och stressresponsen.

Ökad prolaktinproduktion kan ibland orsakas av en tumör i hypofysen, vilket kallas prolaktinom. Prolaktinom kan behandlas med läkemedel eller operation.

Vissa läkemedel kan öka nivåerna av prolaktin, inklusive antidepressiva medel och vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck.

Graviditet och amning kan också öka nivåerna av prolaktin hos kvinnor.

 

Vad är syftet med att analysera prolaktin?

 

Diagnos av hyperprolaktinemi

 Prolaktinom är en vanlig typ av hypofystumör som leder till överproduktion av prolaktin.

Genom att analysera prolaktinnivåer kan läkare diagnostisera hyperprolaktinemi och bedöma graden av överproduktion.

Detta kan hjälpa till att fastställa den underliggande orsaken till symtom som amenorré (utebliven menstruation), galaktorré (mjölkproduktion utan graviditet eller amning), infertilitet och sexuell dysfunktion.

Bedömning av reproduktiv hälsa

 Prolaktin har en inverkan på reproduktionen och fertiliteten hos både män och kvinnor.

Analyser av prolaktinnivåer kan användas för att bedöma hormonell balans och utvärdera eventuella avvikelser som kan påverka reproduktionsfunktionen, ägglossning och spermieproduktion.

Övervakning av behandling

 För personer som genomgår behandling för hyperprolaktinemi, såsom mediciner eller kirurgi, kan analys av prolaktin vara användbar för att övervaka behandlingseffektiviteten och säkerställa att prolaktinnivåerna normaliseras.

Utredning av andra medicinska tillstånd

 Prolaktin kan också påverkas av andra medicinska tillstånd, såsom hypotyreos (låg sköldkörtelfunktion), njursjukdomar och vissa läkemedel.

Analysering av prolaktinnivåer kan hjälpa till att utreda och diagnostisera dessa tillstånd.

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder.

Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Prolaktinom

Ett prolaktinom är en godartad tumör som utvecklas i hypofysen, en körtel belägen vid basen av hjärnan.

Prolaktinom är den vanligaste typen av hypofystumör och resulterar i överproduktion av hormonet prolaktin.

Överproduktion av prolaktin

 Prolaktinomtumören stimulerar hypofysen att producera och frisätta för mycket prolaktin i blodet. Detta kan leda till en tillstånd som kallas hyperprolaktinemi.

Symtom

 De vanligaste symtomen på prolaktinom är menstruationsstörningar, såsom amenorré (utebliven menstruation) eller oregelbundna menstruationscykler, galaktorré (mjölkproduktion från brösten utan graviditet eller amning), minskad sexuell lust och erektil dysfunktion hos män.

Andra möjliga symtom inkluderar huvudvärk, synstörningar och osteoporos.

Hälsotestresultat

 

Låga prolaktinnivåer

hos kvinnor är ovanliga, men när de förekommer kan det leda till olika symtom.

Till exempel kan låga nivåer av prolaktin påverka ägglossningen och menstruationscykeln, vilket kan orsaka infertilitet och andra fertilitetsproblem.

Låga nivåer av prolaktin kan också leda till minskad sexlust och torra slemhinnor i slidan.

Höga prolaktinnivåer

hos kvinnor är vanligare och kan orsaka en mängd olika symtom, inklusive menstruationsproblem, minskad sexlust, infertilitet, ökad risk för benskörhet, och mjölkproduktion i brösten (utan att amma).

Höga prolaktinnivåer kan också orsaka huvudvärk och synproblem på grund av tryck på nervvävnad som orsakas av en prolaktinom, en godartad tumör i hypofysen som producerar för mycket prolaktin.

Höga prolaktinnivåer kan också orsakas av vissa mediciner, stress och vissa sjukdomar som sköldkörtelproblem eller polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS).

Kvinnor med höga prolaktinnivåer som har svårt att bli gravid kan behöva behandling för att sänka prolaktinnivåerna och förbättra fertiliteten.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde  kan kräva vidare utredning.

Fakta om prolaktin

 

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen i hjärnan.

Prolaktin har flera funktioner, inklusive reglering av bröstutveckling, mjölkproduktion och amning hos kvinnor. Hos män har prolaktin en roll i produktionen av spermier.

Nivåerna av prolaktin kan påverkas av olika faktorer, inklusive sömn, stress, matintag och motion.

Höga nivåer av prolaktin kan orsaka hyperprolaktinemi, vilket kan leda till menstruationsstörningar, minskad sexuell lust, galaktorré och infertilitet hos kvinnor. Hos män kan hyperprolaktinemi orsaka erektil dysfunktion och minskad sexuell lust.

Hyperprolaktinemi kan behandlas med läkemedel som minskar nivåerna av prolaktin. Hos kvinnor kan detta normalisera menstruationscykeln och återställa fertiliteten, medan det hos män kan förbättra sexuell funktion och främja spermieproduktionen.

Prolaktin är också involverat i reglering av immunsystemet och stressresponsen.

Ökad prolaktinproduktion kan ibland orsakas av en tumör i hypofysen, vilket kallas prolaktinom. Prolaktinom kan behandlas med läkemedel eller operation.

Vissa läkemedel kan öka nivåerna av prolaktin, inklusive antidepressiva medel och vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck.

Graviditet och amning kan också öka nivåerna av prolaktin hos kvinnor.

 

Vad är syftet med att analysera prolaktin?

 

Diagnos av hyperprolaktinemi

 Prolaktinom är en vanlig typ av hypofystumör som leder till överproduktion av prolaktin.

Genom att analysera prolaktinnivåer kan läkare diagnostisera hyperprolaktinemi och bedöma graden av överproduktion.

Detta kan hjälpa till att fastställa den underliggande orsaken till symtom som amenorré (utebliven menstruation), galaktorré (mjölkproduktion utan graviditet eller amning), infertilitet och sexuell dysfunktion.

Bedömning av reproduktiv hälsa

 Prolaktin har en inverkan på reproduktionen och fertiliteten hos både män och kvinnor.

Analyser av prolaktinnivåer kan användas för att bedöma hormonell balans och utvärdera eventuella avvikelser som kan påverka reproduktionsfunktionen, ägglossning och spermieproduktion.

Övervakning av behandling

 För personer som genomgår behandling för hyperprolaktinemi, såsom mediciner eller kirurgi, kan analys av prolaktin vara användbar för att övervaka behandlingseffektiviteten och säkerställa att prolaktinnivåerna normaliseras.

Utredning av andra medicinska tillstånd

 Prolaktin kan också påverkas av andra medicinska tillstånd, såsom hypotyreos (låg sköldkörtelfunktion), njursjukdomar och vissa läkemedel.

Analysering av prolaktinnivåer kan hjälpa till att utreda och diagnostisera dessa tillstånd.

PCOS

 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Prolaktinom

 

Ett prolaktinom är en godartad tumör som utvecklas i hypofysen, en körtel belägen vid basen av hjärnan. Prolaktinom är den vanligaste typen av hypofystumör och resulterar i överproduktion av hormonet prolaktin.

Överproduktion av prolaktin

 Prolaktinomtumören stimulerar hypofysen att producera och frisätta för mycket prolaktin i blodet. Detta kan leda till en tillstånd som kallas hyperprolaktinemi.

Symtom

 De vanligaste symtomen på prolaktinom är menstruationsstörningar, såsom amenorré (utebliven menstruation) eller oregelbundna menstruationscykler, galaktorré (mjölkproduktion från brösten utan graviditet eller amning), minskad sexuell lust och erektil dysfunktion hos män.

Andra möjliga symtom inkluderar huvudvärk, synstörningar och osteoporos.

 

Vi erbjuder 5% rabatt på Feminea Hormon Omni Advanced som innehåller Prolaktin.

Ange "Start24" när du beställer i kassan.

KLICKA HÄR!

Hälsotestresultat

 

Låga prolaktinnivåer

hos kvinnor är ovanliga, men när de förekommer kan det leda till olika symtom. Till exempel kan låga nivåer av prolaktin påverka ägglossningen och menstruationscykeln, vilket kan orsaka infertilitet och andra fertilitetsproblem.

Låga nivåer av prolaktin kan också leda till minskad sexlust och torra slemhinnor i slidan.

Höga prolaktinnivåer

hos kvinnor är vanligare och kan orsaka en mängd olika symtom, inklusive menstruationsproblem, minskad sexlust, infertilitet, ökad risk för benskörhet, och mjölkproduktion i brösten (utan att amma).

Höga prolaktinnivåer kan också orsaka huvudvärk och synproblem på grund av tryck på nervvävnad som orsakas av en prolaktinom, en godartad tumör i hypofysen som producerar för mycket prolaktin.

Höga prolaktinnivåer kan också orsakas av vissa mediciner, stress och vissa sjukdomar som sköldkörtelproblem eller polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS).

Kvinnor med höga prolaktinnivåer som har svårt att bli gravid kan behöva behandling för att sänka prolaktinnivåerna och förbättra fertiliteten.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde  kan kräva vidare utredning.Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES