FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 4, 2023

S – Testosteron


Featured image for “S – Testosteron”

Hormoner

Testosteron är ett av våra viktigaste androgener, det vi i vardagligt tal kallar för manliga könshormoner.  Även om nivåerna som bekant är avsevärt mycket högre i män än i kvinnor är det ett viktigt hormon för både sexualfunktion och anabol funktion hos båda könen.

Testosteron bildas i gonaderna, det vill säga könskörtlarna, hos både män och kvinnor.

Hos mannen innebär detta att testosteron bildas i testiklarna och i äggstockarna hos kvinnan.

Under puberteten ökar produktionen av testosteron och andra könshormoner och sätter igång bland annat sexualdriften och utveckling av sekundära könskarakteristika.

Hos mannen är ökningen av testosteronnivåerna mycket större och det bidrar bland annat till att rösten blir mörkare, en kraftigt ökad kroppsbehåring, erektion och ökad anabol funktion vilket ger en större muskelmassa och styrka.

Produktionen av testosteron fortsätter sedan att öka till ungefär 25-årsåldern där de ligger på sin högsta nivå. Därefter håller sig produktionen på en lägre nivå, tillräckligt för att hålla igång funktioner som är beroende av könshormon. I 40-års åldern avtar nivåerna stadigt och sjunker i kapp med ökad ålder. Detta sker även hos kvinnan där nivåerna av könshormon avtar efter klimakteriet.  

Typer av testosteron

Testosteron

 

Detta är den primära och vanligaste formen av testosteron i kroppen. Det produceras av testiklarna hos män och, i mindre utsträckning, av äggstockarna hos kvinnor. Testosteron är ansvarigt för utveckling och underhåll av manliga reproduktiva vävnader och sekundära sexuella egenskaper.

Hos kvinnor produceras testosteron främst av äggstockarna, särskilt i äggstockarnas folliklar. Det spelar viktiga roller i det kvinnliga reproduktionssystemet och den allmänna hälsan. Medan testosteronnivåerna hos kvinnor är mycket lägre jämfört med män, bidrar det fortfarande till olika fysiologiska funktioner.

Ovarieproduktion

Äggstockarna producerar testosteron i små mängder under en kvinnas liv. Nivåerna fluktuerar under menstruationscykeln, där den högsta produktionen sker runt ägglossningen.

Roll i reproduktion

Testosteron hos kvinnor spelar en roll för att stödja reproduktiv funktion. Det bidrar till mognaden av äggstocksfolliklar, utvecklingen av livmoderslemhinnan och libido.

Sekundära sexuella egenskaper

Testosteron hjälper till att utveckla sekundära sexuella egenskaper hos kvinnor, inklusive tillväxt av könshår och armhår, samt bidrar till bentäthet och muskelmassa.

Libido och sexuell funktion

Adekvata nivåer av testosteron är nödvändiga för att upprätthålla en hälsosam libido och sexuell funktion hos kvinnor. Testosteron kan påverka sexuell lust och upphetsning.

Totalt välbefinnande

Testosteron påverkar också det allmänna välbefinnandet hos kvinnor. Det kan bidra till humörreglering, energinivåer och kognitiv funktion.

Fritt testosteron

 

Fritt testosteron avser den obundna och biologiskt aktiva fraktionen av testosteron i blodomloppet. Det är tillgängligt för att interagera med celler och utöva dess effekter.

Fritt testosteron är en del av testosteron som inte är bunden till proteiner i blodomloppet, såsom sexhormonbindande globulin (SHBG) eller albumin. Fritt testosteron är den biologiskt aktiva formen av testosteron och är tillgänglig för att interagera med celler och utöva dess effekter.

Hormonbalans

Testosteron är ett viktigt hormon för kvinnor, även om det finns i mycket lägre koncentrationer jämfört med män. Det är involverat i att upprätthålla hormonbalansen tillsammans med andra hormoner, såsom östrogen och progesteron.

Reproduktiv hälsa

Adekvata nivåer av fritt testosteron hos kvinnor är nödvändiga för normal reproduktiv funktion. Det bidrar till utveckling och mognad av äggstocksfolliklar, ägglossning och reglering av menstruationscykeln.

Sexuell lust

Fritt testosteron är förknippat med sexuell lust (libido) hos kvinnor. Det kan påverka sexuella tankar, upphetsning och övergripande intresse för sexuell aktivitet.

Muskelmassa och benhälsa

Fritt testosteron spelar en roll för att upprätthålla muskelmassa och bentäthet hos kvinnor. Adekvata nivåer av testosteron är viktiga för att upprätthålla en sund muskelfunktion och benstyrka.

Energi och välbefinnande

Testosteron, inklusive fritt testosteron, kan påverka energinivåer, humör och allmänt välbefinnande hos kvinnor. Det kan bidra till känslor av vitalitet och allmän livskvalitet.

Bundet testosteron

 

Testosteron kan binda till proteiner i blodomloppet, inklusive sexhormonbindande globulin (SHBG) och albumin. Bundet testosteron är inte omedelbart tillgängligt för cellulär aktivitet, men det kan fungera som en reservoar som kan omvandlas till fritt testosteron vid behov.

Proteinbindning

När testosteron släpps ut i blodomloppet kan det fästa sig till proteiner, främst SHBG och albumin. SHBG har en högre bindningsaffinitet för testosteron jämfört med albumin.

Reglering av hormonnivåer

Proteinbundet testosteron hjälper till att reglera nivåerna av fritt testosteron i kroppen. När nivåerna av fritt testosteron är låga kan det bundna testosteronet frigöras från proteinerna och omvandlas till den aktiva formen.

Hormonbalans

Bundet testosteron bidrar till att upprätthålla hormonell balans hos kvinnor. Balansen mellan bundna och fria testosteronnivåer är viktig för övergripande hormonfunktion och optimal hälsa.

Tillgänglighet för omvandling

Bundet testosteron fungerar som en reservoar som kan omvandlas till fritt testosteron när det behövs. Olika faktorer, såsom förändringar i hormonnivåer eller cellulära krav, kan utlösa frisättningen av bundet testosteron.

Klinisk betydelse

Även om fritt testosteron ofta anses vara mer relevant vid bedömning av hormonstatus, kan mätningen av bundet testosteron ge ytterligare information för diagnostiska ändamål och utvärdering av vissa hälsotillstånd.

Totalt testosteron

 

Totalt testosteron avser de kombinerade nivåerna av både fritt testosteron och testosteron som är bundet till proteiner i blodet. Det representerar den totala mängden testosteron som finns i kroppen, inklusive både de biologiskt aktiva (fria) och de proteinbundna formerna.

Mätning

Totala testosteronnivåer hos kvinnor mäts vanligtvis genom blodprover. Testet mäter summan av både fritt och proteinbundet testosteron.

Normalintervall

Det normala intervallet för totalt testosteron hos kvinnor är betydligt lägre än hos män. Det specifika intervallet kan variera beroende på laboratoriet och individens ålder, eftersom testosteronnivåerna naturligt minskar med åldern.

Diagnostiskt värde

Totala testosteronnivåer används vid utvärdering och diagnos av vissa medicinska tillstånd hos kvinnor. Onormala nivåer kan ge insikter i hormon obalanser, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) och andra störningar som påverkar testosteronproduktionen.

Klinisk tolkning

Medan totala testosteronnivåer kan erbjuda värdefull information, är det viktigt att tolka dem i samband med andra kliniska faktorer och symtom.

Att bedöma fritt testosteronnivåer och förhållandet mellan fritt och totalt testosteron kan ge en mer omfattande förståelse av den hormonella profilen.

Dihydrotestosteron (DHT)

 

DHT är en mer potent androgen som härrör från testosteron. Det bildas när ett enzym som kallas 5-alfa-reduktas omvandlar testosteron till DHT. DHT spelar en avgörande roll i manlig sexuell utveckling och hårväxt, men det kan också bidra till tillstånd som benign prostatahyperplasi (BPH) och manlig skallighet.

Bildning

DHT bildas hos både män och kvinnor genom omvandling av testosteron av enzymet 5-alfa-reduktas. Detta enzym finns i olika vävnader, inklusive huden, hårsäckarna och binjurarna.

Roller hos kvinnor

DHT har flera funktioner hos kvinnor, även om dess effekter i allmänhet är mindre uttalade jämfört med män. Det spelar en roll i utvecklingen och underhållet av könsbehåring och underarms hår, samt reglering av talgkörtelaktivitet i huden.

Androgena effekter

DHT är ett androgen, vilket betyder att det har maskuliniserande effekter. Överdrivna DHT-nivåer hos kvinnor kan leda till oönskade androgena symtom, såsom hirsutism (överdriven hårväxt), akne och håravfall.

Håravfall

Även om DHT är inblandat i manligt håravfall, är dess roll i kvinnligt håravfall mer komplex. Överdrivna DHT-nivåer, i kombination med genetiska faktorer och hårsäckarnas känslighet, kan bidra till en typ av håravfall som kallas kvinnligt håravfall eller androgen alopeci.

Hormonell balans

Att upprätthålla en korrekt balans av DHT är avgörande för den övergripande hormonella hälsan hos kvinnor. Överdrivna DHT-nivåer eller obalanser i förhållandet mellan DHT och andra hormoner kan ha konsekvenser för olika aspekter av hälsa och välbefinnande.

Varför binder testosteron till proteiner?

 

Testosteron binder till proteiner i blodomloppet, främst Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) och albumin, på grund av deras affinitet för testosteronmolekyler. Denna bindning sker som en del av kroppens reglering och transport av testosteron i kroppen.

Hormonell reglering

Bindningen av testosteron till proteiner hjälper till att reglera hormonnivåerna i kroppen. Det fungerar som en mekanism för att kontrollera koncentrationen och tillgängligheten av testosteron, vilket säkerställer att nivåerna hålls inom önskat intervall.

Transport

Testosteron är inte vattenlösligt och behöver transporteras i blodomloppet. Bindningen till proteiner som SHBG och albumin gör att testosteron kan transporteras genom blodet för att nå målvävnader och organ.

Lagring och frisättning

Bundet testosteron fungerar som en reservoar som kan frisättas och omvandlas till fritt testosteron vid behov. Detta möjliggör en dynamisk balans mellan bundet och fritt testosteron, vilket säkerställer en konstant tillgång till biologiskt aktivt testosteron.

Skydd

Proteinbindningen hjälper till att skydda testosteron från snabb nedbrytning och metabolism. Den kan skydda testosteron från enzymatisk nedbrytning och förlänga dess halveringstid i blodomloppet.

Interaktion med hormoner

Proteinbundet testosteron kan interagera med andra hormoner, receptorer och signalämnen i kroppen. Dessa interaktioner kan påverka den övergripande hormonbalansen och fysiologiska svar.

 

Höga nivåer av Testosteron

 

Normala värden av testosteron är essentiellt för virilitet och anabol funktion.

Men för höga värden av testosteron på grund av exempelvis doping eller hormonbildande tumörer har en negativ effekt på erektil funktion och fertilitet.

Höga nivåer av testosteron gör också blodet tjockare på grund av en större koncentration röda blodkroppar.

Kvinnor med förhöjda testosteronnivåer kan utveckla manliga karakteristika såsom mörk röst, ökad kroppsbehåring, manlig håravfall (huvudhår) och grövre muskelmassa och leder till uteblivna/glesa menstruationer och infertilitet.

En vanlig orsak till ökade testosteronnivåer hos kvinnor är PCOS, polycystiskt ovariesyndrom.

Brist på Testosteron

 

Låga nivåer av testosteron kan ha olika orsaker men man brukar skilja på primär och sekundär brist.

Primär brist beror på att testiklarna producerar för lite testosteron på grund av sjukdom eller skada i testiklarna.

Vid sekundär brist är det hypofysen i hjärnan som producerar för lite av styrande hormoner Follikelstimulerande hormon (FSH) och Luteiniserande hormon (LH). Det gör bland annat att testiklarna inte förmår bilda tillräckligt med testosteron. Sekundär testosteronbrist kan bero på exempelvis doping, ätstörningar, fetma eller kronisk sjukdom.

Brist på testosteron kan hos bland annat yttra sig som:

Nedsatt libido

Erektil dysfunktion (impotens)

Minskad muskelmassa

Bukfetma

Gynekomasti (bröstkörtelvävnad)

Trötthet och orkeslöshet

Nedstämdhet

S - Testosteron-feminealab

Vad är syftet med att analysera testosteron?

 

Testosteron är ett hormon som produceras av både män och kvinnor, men i olika mängder. Hos kvinnor produceras det huvudsakligen i äggstockarna och binjurarna.

Även om det är känt som ett manligt könshormon, spelar testosteron en viktig roll i kvinnors hälsa också.

Hos kvinnor hjälper det till att reglera sexlust (libido), benmassa, fettfördelning, muskelmassa och styrka, och det är även viktigt för allmänna humör och välbefinnande.

Analys av testosteronnivåer hos kvinnor kan hjälpa till att diagnostisera ett antal medicinska tillstånd.

Om testosteronnivåerna är för höga, kan det indikera tillstånd som polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), en vanlig hormonell obalans som kan leda till problem med menstruationscykler och fertilitet.

Det kan också indikera vissa typer av tumörer i äggstockarna eller binjurarna.

Om testosteronnivåerna är för låga, kan det leda till minskad sexlust, trötthet, depression och andra symptom.

Låga testosteronnivåer kan också vara ett tecken på hypofysinsufficiens, ett sällsynt tillstånd där hypofysen producerar för låga nivåer av ett eller flera av sina hormoner.

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens, även känd som hypopituitarism, är ett tillstånd där hypofysen - en liten körtel vid basen av hjärnan - inte producerar en eller flera av sina hormoner i tillräcklig mängd. Dessa hormoner inkluderar prolaktin, tillväxthormon, adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), tyroideastimulerande hormon (TSH), luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH).

Beroende på vilka hormoner som är påverkade kan hypofysinsufficiens leda till en rad olika symptom. Till exempel, brist på TSH kan orsaka trötthet, viktökning och torr hud (symptom på hypotyreos).

Brist på ACTH kan leda till trötthet, lågt blodtryck och viktminskning (symptom på binjureinsufficiens). Brist på LH och FSH kan orsaka infertilitet, minskad libido och menstruationsstörningar hos kvinnor, eller erektil dysfunktion och minskad muskelmassa hos män.

Orsaker till hypofysinsufficiens kan inkludera skador på hypofysen från en tumör, operation, strålbehandling, trauma, autoimmuna tillstånd eller vissa infektioner (meningit, hjärnabscess, tuberkulos, syfilis). I vissa fall kan orsaken vara okänd.

S - Testosteron-feminealab

Hälsotestresultat

Brist på testosteron

Kan bero på primär brist; sjukdom eller skada i testiklar eller sekundär brist; hyposen i hjärnan producerar för lite styrande hormoner och kan t.ex bero på doping, ätstörningar, fetma eller kronisk sjukdom.

Symtom för brist på testosteron

Nedsatt libido, impotens, minskad muskelmassa, bukfetma, bröstkörtelvävnad, trötthet och orkeslöshet, nedstämdhet.

Höga värden av testosteron

Kan bero på doping eller hormonbildande tumörer har en negativ effekt på erektil funktion och fertilitet. Höga värden gör blodet tjockare.

Kvinnor

 Förhöjda testosteronnivåer kan utveckla manliga karakteristika såsom mörk röst, ökad kroppsbehåring, manlig håravfall (huvudhår) och grövre muskelmassa och leder till uteblivna/glesa menstruationer och infertilitet.  Orsak kan vara ovariesyndrom.

Hälsoutfall

Avvieklse från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES