FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 28, 2023

Testosteron – SHBG Bundet


Featured image for “Testosteron – SHBG Bundet”

Hormoner

Testosteron kan binda till olika proteiner i blodet, inklusive sexhormon-bindande globulin (SHBG) och albumin. Testosteron som är bundet till SHBG och albumin kallas för bundet testosteron, medan testosteron som inte är bundet till några proteiner kallas för fritt testosteron.

Bundet testosteron är biologiskt inaktivt och kan inte användas av kroppen för att utföra dess funktioner. Endast fritt testosteron kan tränga in i kroppens celler och utföra dess funktioner, såsom att stimulera muskel- och benutveckling och sexuell funktion.

Totala testosteronnivåer i blodet, inklusive både bundet och fritt testosteron, kan mätas genom ett blodprov. För att bedöma den biologiska aktiviteten av testosteron, kan nivån av bundet testosteron i förhållande till nivån av SHBG i blodet också mätas. Detta förhållande kallas för "androgen index" eller "testosteron- SHBG-förhållandet".

Ett högt förhållande mellan bundet testosteron och SHBG kan indikera en minskning av biologiskt aktivt fritt testosteron, vilket kan orsaka symtom på testosteronbrist.

Androgen index

Testosteron  är en manlig könshormon som är viktig för utveckling av manlig kroppsstatur, röstförändring, muskelmassa och benvävnad, sexuell funktion och allmän hälsa. En del av testosteronet som produceras i testiklarna är fria och kan binda till receptorer i kroppens celler för att utföra dess funktioner, medan en annan del är bundet till proteiner i blodet, inklusive sexhormon-bindande globulin (SHBG) och albumin.

SHBG är en glykoprotein som produceras i levern och binder till testosteron och andra könshormoner i blodet för att transportera dem till andra delar av kroppen. Testosteron som är bundet till SHBG är biologiskt inaktivt och kan inte utföra sina funktioner, vilket innebär att bara den fria delen av testosteronet kan användas av kroppen.

Mängden av bundet testosteron i blodet kan påverkas av flera faktorer, inklusive SHBG-nivåer, som är olika hos kvinnor och män och påverkas av ålder, vikt, hormonella faktorer och vissa sjukdomar. Hos män kan höga SHBG-nivåer leda till låga nivåer av fritt testosteron, vilket kan leda till symptom på testosteronbrist.

Förhållandet mellan testosteron och SHBG kan mätas genom att mäta nivåerna av både testosteron och SHBG i blodet. Androgen-index (AI) är en av de vanligaste metoderna som används för att beräkna detta förhållande. AI kan beräknas genom att dela totalt testosteronvärde med SHBG-värde, vilket ger ett mått på det biologiskt aktiva fritt testosteronet.

En hög androgenindex kan indikera en minskning av det biologiskt aktiva fritt testosteronet i kroppen, vilket kan orsaka symtom på testosteronbrist. Androgenindex används dock inte som en enskild diagnostisk test för testosteronbrist, utan snarare som en del av en omfattande utvärdering av hormonella störningar och andra sjukdomar som kan påverka testosteronproduktionen och nivåerna.

Hormoner

Testosteron kan binda till olika proteiner i blodet, inklusive sexhormon-bindande globulin (SHBG) och albumin. Testosteron som är bundet till SHBG och albumin kallas för bundet testosteron, medan testosteron som inte är bundet till några proteiner kallas för fritt testosteron.

Bundet testosteron är biologiskt inaktivt och kan inte användas av kroppen för att utföra dess funktioner. Endast fritt testosteron kan tränga in i kroppens celler och utföra dess funktioner, såsom att stimulera muskel- och benutveckling och sexuell funktion.

Totala testosteronnivåer i blodet, inklusive både bundet och fritt testosteron, kan mätas genom ett blodprov. För att bedöma den biologiska aktiviteten av testosteron, kan nivån av bundet testosteron i förhållande till nivån av SHBG i blodet också mätas. Detta förhållande kallas för "androgen index" eller "testosteron- SHBG-förhållandet".

Ett högt förhållande mellan bundet testosteron och SHBG kan indikera en minskning av biologiskt aktivt fritt testosteron, vilket kan orsaka symtom på testosteronbrist.

Androgen index

 

Testosteron  är en manlig könshormon som är viktig för utveckling av manlig kroppsstatur, röstförändring, muskelmassa och benvävnad, sexuell funktion och allmän hälsa. En del av testosteronet som produceras i testiklarna är fria och kan binda till receptorer i kroppens celler för att utföra dess funktioner, medan en annan del är bundet till proteiner i blodet, inklusive sexhormon-bindande globulin (SHBG) och albumin.

SHBG är en glykoprotein som produceras i levern och binder till testosteron och andra könshormoner i blodet för att transportera dem till andra delar av kroppen. Testosteron som är bundet till SHBG är biologiskt inaktivt och kan inte utföra sina funktioner, vilket innebär att bara den fria delen av testosteronet kan användas av kroppen.

Mängden av bundet testosteron i blodet kan påverkas av flera faktorer, inklusive SHBG-nivåer, som är olika hos kvinnor och män och påverkas av ålder, vikt, hormonella faktorer och vissa sjukdomar. Hos män kan höga SHBG-nivåer leda till låga nivåer av fritt testosteron, vilket kan leda till symptom på testosteronbrist.

Förhållandet mellan testosteron och SHBG kan mätas genom att mäta nivåerna av både testosteron och SHBG i blodet. Androgen-index (AI) är en av de vanligaste metoderna som används för att beräkna detta förhållande. AI kan beräknas genom att dela totalt testosteronvärde med SHBG-värde, vilket ger ett mått på det biologiskt aktiva fritt testosteronet.

En hög androgenindex kan indikera en minskning av det biologiskt aktiva fritt testosteronet i kroppen, vilket kan orsaka symtom på testosteronbrist. Androgenindex används dock inte som en enskild diagnostisk test för testosteronbrist, utan snarare som en del av en omfattande utvärdering av hormonella störningar och andra sjukdomar som kan påverka testosteronproduktionen och nivåerna.

 

 

Låga nivåer av bundet testosteron och höga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på testosteronbrist

 

Minskad sexlust eller nedsatt förmåga att uppnå orgasm

Minskad muskelmassa och styrka

Minskad benmassa och ökad risk för osteoporos

Trötthet och nedsatt energi

Depression eller humörsvängningar

Minskad hår- och nagelväxt

Torrhet i slidan och urinvägsinfektioner

Svårigheter att somna och sova

Höga nivåer av bundet testosteron och låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på ökad testosteronnivå

 

Ökad hårväxt på ansikte och kropp (hirsutism)

Acne och fet hud

Minskad bröststorlek och menstruations-cykelstörningar

Ökad muskelmassa och styrka

Djupare röst och ökad sexlust


Höga nivåer av bundet testosteron och låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på ökad testosteronnivå

 

 

Ökad hårväxt på ansikte och kropp (hirsutism)

Acne och fet hud

Minskad bröststorlek och menstruationscykelstörningar

Ökad muskelmassa och styrka

Djupare röst och ökad sexlust

Låga nivåer av bundet testosteron och höga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på testosteronbrist

 

 

Minskad sexlust eller nedsatt förmåga att uppnå orgasm

Minskad muskelmassa och styrka

Minskad benmassa och ökad risk för osteoporos

Trötthet och nedsatt energi

Depression eller humörsvängningar

Minskad hår- och nagelväxt

Torrhet i slidan och urinvägsinfektioner

Svårigheter att somna och sovaVad är syftet med att analysera testosteron-SHBG bundet?

 

Syftet med att analysera testosteron som är bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) är att få en mer fullständig bild av det totala testosteronet i blodet och bedöma hormonbalansen.

 

Bedömning av hormonell balans

 Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet, och nivåerna av testosteron kan påverka en persons reproduktiva hälsa, sexuell funktion och allmänna välbefinnande.

Analyser av SHBG-bundet testosteron kan hjälpa till att bedöma om det finns en korrekt balans mellan fritt testosteron och SHBG-bundet testosteron i blodet.

En obalans kan påverka den biologiska aktiviteten och tillgängligheten av testosteron.

Diagnos av hormonella störningar

 Analys av SHBG-bundet testosteron kan vara en del av en omfattande hormonell utvärdering och kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hormonella störningar, såsom hypofysinsufficiens, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) eller binjureproblem.

Det kan också användas för att bedöma effekten av vissa medicinska behandlingar som kan påverka SHBG-nivåerna.

Fertilitetsbedömning

 För både män och kvinnor kan analys av SHBG-bundet testosteron vara användbar för att bedöma reproduktiv hälsa och fertilitet.

Ett optimalt förhållande mellan SHBG-bundet och fritt testosteron är viktigt för normala reproduktionsfunktioner.

Övervakning av testosteronbehandling

 För personer som genomgår testosteronbehandling, antingen för att korrigera låga testosteronnivåer eller i samband med könskorrigering, kan analyser av SHBG-bundet testosteron vara användbara för att övervaka behandlingseffektiviteten och optimera doseringen.

 

PCOS

 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Hypofysinsufficiens

 

Hypofysinsufficiens, även känd som hypopituitarism, är ett tillstånd där hypofysen - en liten körtel vid basen av hjärnan - inte producerar en eller flera av sina hormoner i tillräcklig mängd.

Dessa hormoner inkluderar prolaktin, tillväxthormon, adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), tyroideastimulerande hormon (TSH), luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH).

Beroende på vilka hormoner som är påverkade kan hypofysinsufficiens leda till en rad olika symptom. Till exempel, brist på TSH kan orsaka trötthet, viktökning och torr hud (symptom på hypotyreos).

Brist på ACTH kan leda till trötthet, lågt blodtryck och viktminskning (symptom på binjureinsufficiens). Brist på LH och FSH kan orsaka infertilitet, minskad libido och menstruationsstörningar hos kvinnor, eller erektil dysfunktion och minskad muskelmassa hos män.

Orsaker till hypofysinsufficiens kan inkludera skador på hypofysen från en tumör, operation, strålbehandling, trauma, autoimmuna tillstånd eller vissa infektioner (meningit, hjärnabscess, tuberkulos, syfilis). I vissa fall kan orsaken vara okänd.

 

Vad är syftet med att analysera testosteron-SHBG bundet?

Syftet med att analysera testosteron som är bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) är att få en mer fullständig bild av det totala testosteronet i blodet och bedöma hormonbalansen.

Bedömning av hormonell balans

 Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet, och nivåerna av testosteron kan påverka en persons reproduktiva hälsa, sexuell funktion och allmänna välbefinnande.

Analyser av SHBG-bundet testosteron kan hjälpa till att bedöma om det finns en korrekt balans mellan fritt testosteron och SHBG-bundet testosteron i blodet.

En obalans kan påverka den biologiska aktiviteten och tillgängligheten av testosteron.

Diagnos av hormonella störningar

 Analys av SHBG-bundet testosteron kan vara en del av en omfattande hormonell utvärdering och kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hormonella störningar, såsom hypofysinsufficiens, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) eller binjureproblem.

Det kan också användas för att bedöma effekten av vissa medicinska behandlingar som kan påverka SHBG-nivåerna.

Fertilitetsbedömning

 För både män och kvinnor kan analys av SHBG-bundet testosteron vara användbar för att bedöma reproduktiv hälsa och fertilitet.

Ett optimalt förhållande mellan SHBG-bundet och fritt testosteron är viktigt för normala reproduktionsfunktioner.

Övervakning av testosteronbehandling

 För personer som genomgår testosteronbehandling, antingen för att korrigera låga testosteronnivåer eller i samband med könskorrigering, kan analyser av SHBG-bundet testosteron vara användbara för att övervaka behandlingseffektiviteten och optimera doseringen.

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder.

Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens, även känd som hypopituitarism, är ett tillstånd där hypofysen - en liten körtel vid basen av hjärnan - inte producerar en eller flera av sina hormoner i tillräcklig mängd.

Dessa hormoner inkluderar prolaktin, tillväxthormon, adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), tyroideastimulerande hormon (TSH), luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH).

Beroende på vilka hormoner som är påverkade kan hypofysinsufficiens leda till en rad olika symptom. Till exempel, brist på TSH kan orsaka trötthet, viktökning och torr hud (symptom på hypotyreos).

Brist på ACTH kan leda till trötthet, lågt blodtryck och viktminskning (symptom på binjureinsufficiens).

Brist på LH och FSH kan orsaka infertilitet, minskad libido och menstruationsstörningar hos kvinnor, eller erektil dysfunktion och minskad muskelmassa hos män.

Orsaker till hypofysinsufficiens kan inkludera skador på hypofysen från en tumör, operation, strålbehandling, trauma, autoimmuna tillstånd eller vissa infektioner (meningit, hjärnabscess, tuberkulos, syfilis).

I vissa fall kan orsaken vara okänd.

Hälsotestresultat

 

 

 

Höga nivåer av bundet testosteron och låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på ökad testosteronnivå, såsom ökad hårväxt på ansikte och kropp, akne och fet hud.

Brist på testosteron

Kan bero på primär brist; sjukdom eller skada i testiklar eller sekundär brist; hyposen i hjärnan producerar för lite styrande hormoner och kan t.ex bero på doping, ätstörningar, fetma eller kronisk sjukdom.

Symtom för brist på testosteron

Nedsatt libido, impotens, minskad muskelmassa, bukfetma, bröstkörtelvävnad, trötthet och orkeslöshet, nedstämdhet.

Höga värden av testosteron

Kan bero på doping eller hormonbildande tumörer har en negativ effekt på erektil funktion och fertilitet. Höga värden gör blodet tjockare.

Kvinnor

 Förhöjda testosteronnivåer kan utveckla manliga karakteristika såsom mörk röst, ökad kroppsbehåring, manlig håravfall (huvudhår) och grövre muskelmassa och leder till uteblivna/glesa menstruationer och infertilitet.  Orsak kan vara ovariesyndrom.

Hälsoutfall

Avvieklse från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Hälsotestresultat

 

 

 

Höga nivåer av bundet testosteron och låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan leda till symtom på ökad testosteronnivå, såsom ökad hårväxt på ansikte och kropp, akne och fet hud.

Brist på testosteron

Kan bero på primär brist; sjukdom eller skada i testiklar eller sekundär brist; hyposen i hjärnan producerar för lite styrande hormoner och kan t.ex bero på doping, ätstörningar, fetma eller kronisk sjukdom.

Symtom för brist på testosteron

Nedsatt libido, impotens, minskad muskelmassa, bukfetma, bröstkörtelvävnad, trötthet och orkeslöshet, nedstämdhet.

Höga värden av testosteron

Kan bero på doping eller hormonbildande tumörer har en negativ effekt på erektil funktion och fertilitet. Höga värden gör blodet tjockare. 

Kvinnor

 Förhöjda testosteronnivåer kan utveckla manliga karakteristika såsom mörk röst, ökad kroppsbehåring, manlig håravfall (huvudhår) och grövre muskelmassa och leder till uteblivna/glesa menstruationer och infertilitet.  Orsak kan vara ovariesyndrom.

Hälsoutfall

Avvieklse från referensvärde kan kräva vidare utredning.Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES