FemineaLab Academy
Diabetes | Paket

februari 28, 2023

Feminea Diabetes Advanced


Featured image for “Feminea Diabetes Advanced”

Diabetes

Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar många i Sverige. Det är viktigt att ta det på allvar och vara uppmärksam på riskerna. Ungefär 4,5% av alla vuxna i Sverige hade diabetes år 2019 enligt statistik från Socialstyrelsen.

Av dessa hade ungefär 20% typ 1 diabetes och 80% hade typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes är vanligare hos äldre personer men det är också en ökande trend av unga och personer i medeleåldern utvecklar sjukdomen på grund av livsstilsfaktorer som övervikt och en stillasittande livsstil.

Genom regelbundna blodprov kan man upptäcka diabetes tidigt, särskilt om man har riskfaktorer som övervikt eller en familjehistoria av diabetes.

Diabetes kan leda till allvarliga konsekvenser som skador på blodkärl och nerver, hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador, synproblem och amputationer. Men genom att testa sig tidigt och börja behandlingen tidigt, kan man förhindra dessa komplikationer och leva ett hälsosammare liv. Ta ansvar för din hälsa och låt oss hjälpa dig att upptäcka diabetes i  tid.

Glukos

Glukos är en typ av socker som finns i blodet. En hög nivå av glukos i blodet kan vara ett tecken på diabetes. Glukosmätning är en vanlig metod för att mäta blodsockret och hjälper till att avgöra om en person har diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

HbA1c

HbA1c är ett mått på den genomsnittliga nivån av glukos i blodet under de senaste 2-3 månaderna. Det är ett viktigt verktyg för att diagnostisera eventuell diabetes och för att kontrollera diabetesbehandlingen eftersom det visar om blodsockret är välreglerat eller om det är för högt eller för lågt.

C-peptid

C-peptid är ett protein som produceras av kroppen när insulin produceras. C-peptidmätning används för att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av tillföra (exogen) insulin. Mätningen kan också användas för att skilja mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Glukos

Glukos är den viktigaste energikällan för kroppens celler. Om cellerna inte lyckas ta upp glukosen kommer den att finnas kvar i blodet och du får ett “högt blodsocker”. Ett högt blodsocker tyder på diabetes, en sjukdom som ger allvarliga konsekvenser såsom exempelvis blindhet, amputation och för tidig död.

Glukos är essentiellt för energisyntesen i kroppens celler. Då kroppens celler alltid förbrukar mer eller mindre energi är kroppen beroende av ett konstant flöde av glukos.

Vi tar upp glukos främst genom olika typer av kolhydrater i kosten. Det finns någon mängd av kolhydrater i de absolut flesta livsmedel men vanliga källor till kolhydrater är främst spannmål, frukt och rotsaker. Nedbrytningen av kolhydrater till glukos startar redan i munnen för att senare i spjälkningsprocessen tas upp till blodet via tunntarmen.

För att cellerna sedan kunna ta upp glukosen från blodet behövs proteinet insulin. Insulin bildas i bukspottkörteln och frigörs i friska individer som ett svar på höjt blodsocker. Det glukos som cellerna inte behöver för direkt energiförbrukning lagras i form av glykogen i levern och som fett i kroppens fettvävnad.

Glukossockerart

Orsaker till Diabetes

 

Det finns inga säkra svar till varför man utvecklar Diabetes typ 1 men det är delvis en ärftlig sjukdom som inte utlöses av livsstilsfaktorer.

Diabetes typ 2 är i ännu större utsträckning än Diabetes typ 1, en ärftlig sjukdom. Men däremot är sannolikheten att Diabetes typ 2 ska utvecklas i hög grad livsstilsberoende.

Övervikt, dåliga matvanor och stillasittande är faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes typ 2 även vid ärftlighet. Det är också möjligt för många som utvecklat diabetes typ 2 eller prediabetes att hålla sjukdomen i schack med enbart förändrade livsstilsvanor.

HbA1c

En analys av Hba1c kan hjälpa till att upptäcka diabetes i ett tidigt skede genom att ge en indikation på hur blodsockernivåerna sett ut över tid. Detta kan minska risken att missa diabetes i ett tidigt skede där undersökning med enbart fasteglukos kan ge normala provsvar. Hba1c används också som analys för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

När hemoglobin i de röda blodkropparna reagerar med glukos bildas HbA1c. Koncentrationen av HbA1c i blodet speglar den genomsnittliga blodsockernivån för ca 2-3 månader innan provtagning. Att analysen avspeglar 2-3 månader beror på den genomsnittliga livslängden för röda blodkroppar. Därför kan man använda HbA1c för att upptäcka diabetes i ett relativt  tidigt skede och inte förvillas av tillfälligt normala värden för blodglukos. Hba1c är även en bra indikator för att följa upp behandling av diabetes.

HbA1cprotein

Lågt HbA1c

Ett lågt värde är hos en i övrigt frisk individ är ett sundhetstecken och tyder på att blodsockernivåerna har varit normala.

Ett lågt Hba1c kan också tyda på att de röda blodkropparna dör tidigare än normalt, så kallad hemolys.

Det kan bland annat bero på sjukdom eller felaktig provtagning.

Högt HbA1c

 

Ett högt värde för Hba1c visar att blodsockret har varit förhöjt i alla fall 2 till kanske 3 månader innan provtagning.

Upprepade höga värden av Hba1c kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos icke gravida och vuxna individer.

Diabetes typ 1 och 2

Om kroppen inte tillverkar insulin, som vid sjukdomen diabetes typ 1 kommer glukosen att stanna kvar i blodet.

Som följd stiger blodsockernivåerna och kroppens celler får inte den energi de behöver. När glukosen stannar kvar i blodet kommer kroppen kommer inte heller att kunna lagra omvandlad glukos i lever eller i fettvävnad.

Vid diabetes typ 2 beror det höga blodsockret på relativ insulinbrist. Det innebär dels att cellerna inte är lika känsliga för insulin och dels att kroppen inte klarar av att producera tillräckliga mängder insulin för att möta det höga blodsockret. Insulinintolerans brukar utvecklas över tid och det är därför mycket vanligt att diabetes typ två är en smygande sjukdom.

Det finns också andra typer av diabetes såsom graviditetsdiabetes och LADA.

Diabetes

Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar många i Sverige. Det är viktigt att ta det på allvar och vara uppmärksam på riskerna. Ungefär 4,5% av alla vuxna i Sverige hade diabetes år 2019 enligt statistik från Socialstyrelsen.

Av dessa hade ungefär 20% typ 1 diabetes och 80% hade typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes är vanligare hos äldre personer men det är också en ökande trend av unga och personer i medeleåldern utvecklar sjukdomen på grund av livsstilsfaktorer som övervikt och en stillasittande livsstil.

Genom regelbundna blodprov kan man upptäcka diabetes tidigt, särskilt om man har riskfaktorer som övervikt eller en familjehistoria av diabetes.

Diabetes kan leda till allvarliga konsekvenser som skador på blodkärl och nerver, hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador, synproblem och amputationer. Men genom att testa sig tidigt och börja behandlingen tidigt, kan man förhindra dessa komplikationer och leva ett hälsosammare liv. Ta ansvar för din hälsa och låt oss hjälpa dig att upptäcka diabetes i  tid.

Glukos

Glukos är en typ av socker som finns i blodet. En hög nivå av glukos i blodet kan vara ett tecken på diabetes. Glukosmätning är en vanlig metod för att mäta blodsockret och hjälper till att avgöra om en person har diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

HbA1c

HbA1c är ett mått på den genomsnittliga nivån av glukos i blodet under de senaste 2-3 månaderna. Det är ett viktigt verktyg för att diagnostisera eventuell diabetes och för att kontrollera diabetesbehandlingen eftersom det visar om blodsockret är välreglerat eller om det är för högt eller för lågt.

C-peptid

C-peptid är ett protein som produceras av kroppen när insulin produceras. C-peptidmätning används för att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av tillföra (exogen) insulin. Mätningen kan också användas för att skilja mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Glukos


Orsaker till Diabetes

 

Det finns inga säkra svar till varför man utvecklar Diabetes typ 1 men det är delvis en ärftlig sjukdom som inte utlöses av livsstilsfaktorer.

Diabetes typ 2 är i ännu större utsträckning än Diabetes typ 1, en ärftlig sjukdom. Men däremot är sannolikheten att Diabetes typ 2 ska utvecklas i hög grad livsstilsberoende.

Övervikt, dåliga matvanor och stillasittande är faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes typ 2 även vid ärftlighet. Det är också möjligt för många som utvecklat diabetes typ 2 eller prediabetes att hålla sjukdomen i schack med enbart förändrade livsstilsvanor.

Glukos är den viktigaste energikällan för kroppens celler. Om cellerna inte lyckas ta upp glukosen kommer den att finnas kvar i blodet och du får ett “högt blodsocker”. Ett högt blodsocker tyder på diabetes, en sjukdom som ger allvarliga konsekvenser såsom exempelvis blindhet, amputation och för tidig död.

Glukos är essentiellt för energisyntesen i kroppens celler. Då kroppens celler alltid förbrukar mer eller mindre energi är kroppen beroende av ett konstant flöde av glukos.

Vi tar upp glukos främst genom olika typer av kolhydrater i kosten. Det finns någon mängd av kolhydrater i de absolut flesta livsmedel men vanliga källor till kolhydrater är främst spannmål, frukt och rotsaker. Nedbrytningen av kolhydrater till glukos startar redan i munnen för att senare i spjälkningsprocessen tas upp till blodet via tunntarmen.

För att cellerna sedan kunna ta upp glukosen från blodet behövs proteinet insulin. Insulin bildas i bukspottkörteln och frigörs i friska individer som ett svar på höjt blodsocker. Det glukos som cellerna inte behöver för direkt energiförbrukning lagras i form av glykogen i levern och som fett i kroppens fettvävnad.

Glukossockerart


C-peptid

C-peptid är ett protein som bildas tillsammans med insulin i bukspottkörteln. När insulin produceras, bildas också c-peptid. C-peptidmätning används för att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av exogen insulin.

Mätningen kan också användas för att skilja mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Personer med typ 1-diabetes har ofta låga nivåer av c-peptid eftersom de har förlorat sin förmåga att producera insulin, medan personer med typ 2-diabetes oftast har normala eller höga nivåer av c-peptid.

C-peptidmätning kan också hjälpa till att bedöma effektiviteten av behandlingen av diabetes.

C-peptidprotein

HbA1c

En analys av Hba1c kan hjälpa till att upptäcka diabetes i ett tidigt skede genom att ge en indikation på hur blodsockernivåerna sett ut över tid. Detta kan minska risken att missa diabetes i ett tidigt skede där undersökning med enbart fasteglukos kan ge normala provsvar. Hba1c används också som analys för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

När hemoglobin i de röda blodkropparna reagerar med glukos bildas HbA1c. Koncentrationen av HbA1c i blodet speglar den genomsnittliga blodsockernivån för ca 2-3 månader innan provtagning. Att analysen avspeglar 2-3 månader beror på den genomsnittliga livslängden för röda blodkroppar. Därför kan man använda HbA1c för att upptäcka diabetes i ett relativt  tidigt skede och inte förvillas av tillfälligt normala värden för blodglukos. Hba1c är även en bra indikator för att följa upp behandling av diabetes.

Lågt HbA1c

 

Ett lågt värde är hos en i övrigt frisk individ är ett sundhetstecken och tyder på att blodsockernivåerna har varit normala.

Ett lågt Hba1c kan också tyda på att de röda blodkropparna dör tidigare än normalt, så kallad hemolys.

Det kan bland annat bero på sjukdom eller felaktig provtagning.

 
 
 

Högt HbA1c

 

Ett högt värde för Hba1c visar att blodsockret har varit förhöjt i alla fall 2 till kanske 3 månader innan provtagning.

Upprepade höga värden av Hba1c kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos icke gravida och vuxna individer.

HbA1cprotein

Diabetes typ 1 och 2

 

Om kroppen inte tillverkar insulin, som vid sjukdomen diabetes typ 1 kommer glukosen att stanna kvar i blodet.

Som följd stiger blodsockernivåerna och kroppens celler får inte den energi de behöver. När glukosen stannar kvar i blodet kommer kroppen kommer inte heller att kunna lagra omvandlad glukos i lever eller i fettvävnad.

Vid diabetes typ 2 beror det höga blodsockret på relativ insulinbrist. Det innebär dels att cellerna inte är lika känsliga för insulin och dels att kroppen inte klarar av att producera tillräckliga mängder insulin för att möta det höga blodsockret. Insulinintolerans brukar utvecklas över tid och det är därför mycket vanligt att diabetes typ två är en smygande sjukdom.

Det finns också andra typer av diabetes såsom graviditetsdiabetes och LADA.

 


Symtom för låga nivåer av C-peptid i kroppen

Ökad hunger

Trötthet

Ökad urinproduktion

Viktnedgång

Symtom för höga nivåer av C-peptid

i kroppen är ovanliga och normalt inte associerade med några allvarliga hälsoproblem, men det kan indikera en överproduktion av insulin i kroppen, vilket kan leda till en minskad effektivitet av insulinbehandlingen.

Det är viktigt att notera att höga eller låga nivåer av C-peptid i sig inte ger några symptom eller hälsoproblem, det är oftast en indikation på en underliggande sjukdom som typ 1 eller typ 2 diabetes.


Symtom för låga nivåer av C-peptid i kroppen

Ökad hunger

Trötthet

Ökad urinproduktion

Viktnedgång

Symtom för höga nivåer av C-peptid

i kroppen är ovanliga och normalt inte associerade med några allvarliga hälsoproblem, men det kan indikera en överproduktion av insulin i kroppen, vilket kan leda till en minskad effektivitet av insulinbehandlingen.

Det är viktigt att notera att höga eller låga nivåer av C-peptid i sig inte ger några symptom eller hälsoproblem, det är oftast en indikation på en underliggande sjukdom som typ 1 eller typ 2 diabetes.

C-peptid

 

C-peptid är ett protein som bildas tillsammans med insulin i bukspottkörteln. När insulin produceras, bildas också c-peptid. C-peptidmätning används för att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av exogen insulin.

Mätningen kan också användas för att skilja mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Personer med typ 1-diabetes har ofta låga nivåer av c-peptid eftersom de har förlorat sin förmåga att producera insulin, medan personer med typ 2-diabetes oftast har normala eller höga nivåer av c-peptid.

C-peptidmätning kan också hjälpa till att bedöma effektiviteten av behandlingen av diabetes.

C-peptidprotein


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

 

Glukos

Symtom för låga nivåer av glukos i kroppen, kallat hypoglykemi

 

Skakningar

Svettningar

Huvudvärk

Trötthet

Hunger

Irritabilitet

Symtom för höga nivåer av glukos i kroppen, kallat hyperglykemi

 

Ökad törst

Ökad urinproduktion

Trötthet

Hunger

Irritabilitet

Ögonproblem

Infektioner

Skador på nervsystemetGlukos

Symtom för låga nivåer av glukos i kroppen, kallat hypoglykemi

Skakningar

Svettningar

Huvudvärk

Trötthet

Hunger

Irritabilitet

Symtom för höga nivåer av glukos i kroppen, kallat hyperglykemi

Ökad törst

Ökad urinproduktion

Trötthet

Hunger

Irritabilitet

Ögonproblem

Infektioner

Skador på nervsystemet


Njurar

Kreatinin

 

 

Kreatininnivåer mäts inte vanligtvis för att diagnostisera diabetes. Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas från muskelmetabolism och filtreras ut ur kroppen genom njurarna.

Kreatininnivåer i blodet används dock för att utvärdera njurfunktionen, eftersom njurarna är de huvudsakliga organen som filtrerar kreatinin från blodet och utsöndrar det genom urinen. Vid njurskada kan kreatininnivåerna i blodet öka eftersom njurfunktionen försämras och mindre kreatinin utsöndras genom urinen. Därför kan kreatininnivåer användas som en markör för njurfunktion och hjälpa till att upptäcka njursjukdom, vilket är en vanlig komplikation av diabetes.

Personer med diabetes löper högre risk för njursjukdom och därför rekommenderas regelbunden övervakning av njurfunktionen. Det är vanligt att läkare beställer en kreatinintest tillsammans med andra blodprov, som albumin i urinen eller ett urinprotein- till-kreatininförhållande, för att bedöma njurfunktionen och upptäcka eventuella problem tidigt.

Således används kreatininnivåer inte för att diagnostisera diabetes, utan snarare för att övervaka njurfunktionen och upptäcka njursjukdom, som är en vanlig komplikation av diabetes.

Kreatininsyra

Cystatin C

 

 

Cystatin C är ett protein som produceras av cellerna i kroppen och används som en markör för njurfunktion. Cystatin C används för att uppskatta glomerulär filtrationshastighet (GFR), som är en mått på hur bra njurarna fungerar genom att filtrera ut avfall från blodet.

Många personer med diabetes utvecklar njursjukdom, som är en av de vanligaste komplikationerna av sjukdomen. En av de tidiga stadierna av njursjukdom är minskad GFR, och cystatin C kan användas för att upptäcka detta tidigt.

Cystatin C-nivåer har visat sig vara mer känsliga och specifika än traditionella njurfunktionsprover, såsom serumkreatinin, för att upptäcka minskad GFR, särskilt hos personer med diabetes. Cystatin C kan också användas för att skilja mellan akut och kronisk njursjukdom och för att övervaka effekten av behandling.

Således kan cystatin C-nivåer vara användbara vid övervakning av njurfunktionen hos personer med diabetes, särskilt de som löper högre risk för njursjukdom. Det är dock viktigt att notera att cystatin C-nivåer inte används ensamma för att diagnostisera diabetes eller njursjukdom. En helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd, inklusive kliniska faktorer och andra laboratorietester, används för att göra en diagnos och planera behandling.

Cystatin Cprotein

eGFR

 

 

eGFR ("estimated glomerular filtration rate") är ett blodprov som används för att bedöma hur väl njurarna filtrerar avfall från blodet. Njurskador är en vanlig komplikation av diabetes, och eGFR är en av de viktigaste testerna som används för att övervaka njurfunktionen hos personer med diabetes.

eGFR beräknas utifrån en persons ålder, kön, kroppsvikt och nivån av kreatinin i blodet. Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas från muskelmetabolism och filtreras ut ur kroppen genom njurarna. Ju högre nivå av kreatinin i blodet, desto sämre är njurfunktionen.

Personer med diabetes löper högre risk för njurskador, så eGFR-testet kan användas för att upptäcka tidiga tecken på njurskada och övervaka njurfunktionen över tid.

Sammanfattningsvis är eGFR ett viktigt test för att övervaka njurfunktionen hos personer med diabetes och för att upptäcka tidiga tecken på njurskada. Det är en del av den rutinmässiga övervakningen som rekommenderas för personer med diabetes för att förebygga och hantera njurskador.

eGFRnjurar

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Genom att regelbundet kontrollera hälsomarkörerna c-peptid, HbA1c, glukos, eGFR, Cystatin C och Kreatinin kan det hjälp till att både upptäcka en eventuell diabetes och hålla diabetes under kontroll för att förebygga komplikationer.

C-peptidmätning hjälper till att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av exogen insulin.

HbA1c mäter den genomsnittliga nivån av glukos i blodet under de senaste 2-3 månaderna och är ett viktigt verktyg för att kontrollera diabetesbehandlingen. Glukosmätning är en vanlig metod för att mäta blodsockret och hjälper till att avgöra om en person har diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Genom att regelbundet kontrollera dessa markörer kan man snabbt identifiera eventuella problem och justera behandlingen i tid för att förhindra allvarliga komplikationer som kan uppstå vid diabetes.

 

Njurar

 

 

Kreatinin

Kreatininnivåer mäts inte vanligtvis för att diagnostisera diabetes. Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas från muskelmetabolism och filtreras ut ur kroppen genom njurarna.

Kreatininnivåer i blodet används dock för att utvärdera njurfunktionen, eftersom njurarna är de huvudsakliga organen som filtrerar kreatinin från blodet och utsöndrar det genom urinen. Vid njurskada kan kreatininnivåerna i blodet öka eftersom njurfunktionen försämras och mindre kreatinin utsöndras genom urinen. Därför kan kreatininnivåer användas som en markör för njurfunktion och hjälpa till att upptäcka njursjukdom, vilket är en vanlig komplikation av diabetes.

Personer med diabetes löper högre risk för njursjukdom och därför rekommenderas regelbunden övervakning av njurfunktionen. Det är vanligt att läkare beställer en kreatinintest tillsammans med andra blodprov, som albumin i urinen eller ett urinprotein- till-kreatininförhållande, för att bedöma njurfunktionen och upptäcka eventuella problem tidigt.

Således används kreatininnivåer inte för att diagnostisera diabetes, utan snarare för att övervaka njurfunktionen och upptäcka njursjukdom, som är en vanlig komplikation av diabetes.

Kreatininsyra

Cystatin C

 

Cystatin C är ett protein som produceras av cellerna i kroppen och används som en markör för njurfunktion. Cystatin C används för att uppskatta glomerulär filtrationshastighet (GFR), som är en mått på hur bra njurarna fungerar genom att filtrera ut avfall från blodet.

Många personer med diabetes utvecklar njursjukdom, som är en av de vanligaste komplikationerna av sjukdomen. En av de tidiga stadierna av njursjukdom är minskad GFR, och cystatin C kan användas för att upptäcka detta tidigt.

Cystatin C-nivåer har visat sig vara mer känsliga och specifika än traditionella njurfunktionsprover, såsom serumkreatinin, för att upptäcka minskad GFR, särskilt hos personer med diabetes. Cystatin C kan också användas för att skilja mellan akut och kronisk njursjukdom och för att övervaka effekten av behandling.

Således kan cystatin C-nivåer vara användbara vid övervakning av njurfunktionen hos personer med diabetes, särskilt de som löper högre risk för njursjukdom. Det är dock viktigt att notera att cystatin C-nivåer inte används ensamma för att diagnostisera diabetes eller njursjukdom. En helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd, inklusive kliniska faktorer och andra laboratorietester, används för att göra en diagnos och planera behandling.

Cystatin Cprotein

eGFR

eGFR ("estimated glomerular filtration rate") är ett blodprov som används för att bedöma hur väl njurarna filtrerar avfall från blodet. Njurskador är en vanlig komplikation av diabetes, och eGFR är en av de viktigaste testerna som används för att övervaka njurfunktionen hos personer med diabetes.

eGFR beräknas utifrån en persons ålder, kön, kroppsvikt och nivån av kreatinin i blodet. Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas från muskelmetabolism och filtreras ut ur kroppen genom njurarna. Ju högre nivå av kreatinin i blodet, desto sämre är njurfunktionen.

Personer med diabetes löper högre risk för njurskador, så eGFR-testet kan användas för att upptäcka tidiga tecken på njurskada och övervaka njurfunktionen över tid.

Sammanfattningsvis är eGFR ett viktigt test för att övervaka njurfunktionen hos personer med diabetes och för att upptäcka tidiga tecken på njurskada. Det är en del av den rutinmässiga övervakningen som rekommenderas för personer med diabetes för att förebygga och hantera njurskador.

eGFRnjurar

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Genom att regelbundet kontrollera hälsomarkörerna c-peptid, HbA1c, glukos, eGFR, Cystatin C och Kreatinin kan det hjälp till att både upptäcka en eventuell diabetes och hålla diabetes under kontroll för att förebygga komplikationer.

C-peptidmätning hjälper till att avgöra om en person med diabetes har en fungerande insulinproduktion eller om de är helt beroende av exogen insulin.

HbA1c mäter den genomsnittliga nivån av glukos i blodet under de senaste 2-3 månaderna och är ett viktigt verktyg för att kontrollera diabetesbehandlingen. Glukosmätning är en vanlig metod för att mäta blodsockret och hjälper till att avgöra om en person har diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Genom att regelbundet kontrollera dessa markörer kan man snabbt identifiera eventuella problem och justera behandlingen i tid för att förhindra allvarliga komplikationer som kan uppstå vid diabetes.

 

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES