FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 25, 2023

Feminea NefroWell Plus


Featured image for “Feminea NefroWell Plus”

Njurar

Njurarna är avgörande för att reglera vätske- och elektrolytnivåer i kroppen, samt filtrera avfall och skadliga ämnen från blodet. Njurproblem kan orsakas av sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck eller njursten. Blodprov för njurhälsa kan hjälpa till att upptäcka förhöjda nivåer av kreatinin och urinstickproteiner, vilket kan indikera njurskada eller njursjukdom.

En uttökad blomarkörsprofil ger en bättre bild av din njurhälsa och innehåller blodmarkörer såsom albumin, cystatin C, kalcium, kalium, kreatinin, natrium, eGFR, fosfat och klorid.

Genom att mäta dessa markörer kan man få en bättre bild av njurarnas funktion och eventuella problem som kan finnas. Detta kan hjälpa till att tidigt upptäcka njursjukdom och förebygga framtida hälsoproblem. Övervakning av behandling och läkemedel kan också göras med hjälp av dessa tester.

Det är också en förebyggande åtgärd för personer med riskfaktorer för njursjukdom, såsom högt blodtryck och diabetes, att regelbundet ta dessa tester för att hålla koll på njurarnas hälsa.

Tidig upptäckt och behandling av njursjukdomar kan förebygga allvarliga komplikationer och förbättra livskvaliteten. Njurblodprov kan också användas för att övervaka effektiviteten av behandlingar och kontrollera eventuella biverkningar av vissa mediciner.

Albumin

är ett protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein.

Cystatin C

är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem.

Kalcium

är ett viktigt mineral som är nödvändigt för många kroppsfunktioner, inklusive benhälsa och muskelkontraktion. En minskning av kalcium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kalciumbalansen i kroppen.

Kalium

är ett mineral som är viktigt för hjärtrytmen och muskelkontraktion. En ökning eller minskning av kalium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kaliumbalansen i kroppen.

Kreatinin

är ett ämne som produceras av musklerna och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. En ökning av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njurproblem.

Natrium

är ett mineral som hjälper till att reglera vätskebalansen i kroppen. En ökning eller minskning av natrium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar natriumbalansen i kroppen.

 
 
 

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)

är en indikator på hur bra njurarna fungerar och kan mätas genom att använda en formel som baseras på kreatinin och andra faktorer. eGFR kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion. eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede.

Fosfat

är en viktig mineral i kroppen som hjälper till att bygga och underhålla ben och tänder. Fosfat kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga. Höga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av njurproblem och kan leda till benproblem.

Klorid

är ett annat mineral som är viktigt för kroppen, det hjälper till att reglera vätskebalansen och är en del av saltet natriumklorid. Klorid kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga. Höga eller låga nivåer av klorid i blodet kan vara ett tecken på ett problem med vätskebalansen och kan orsakas av njurproblem eller andra sjukdomar.

 
 

Beskrivning av olika njurmarkörer

Albumin

Albumin är ett viktigt protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. Det hjälper också till att transportera viktiga ämnen runt i kroppen, inklusive hormoner, fett och järn.

Albumin produceras i levern och utsöndras i blodet. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein. Detta kan också vara en indikation på malnutrition, inflammation eller vätskeansamling i kroppen.

Albuminprotein

Cystatin C

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och hjälper till att mäta njurarnas funktion.

Det är ett bra mått på njurarnas förmåga att filtrera avfall och ämnen som inte längre behövs i kroppen. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem, som njursjukdom eller njurskada.

Det kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Cystatin C-nivåer kan också ökas vid ålderdom eller vid viss medicinering.

Cystatin Cprotein

Kalium

Kalium är ett mineral som är viktigt för många kroppsfunktioner, inklusive hjärtrytmen och muskelkontraktion. Det hjälper också till att reglera vätskebalansen och elektrolyterna i kroppen.

Kalium finns i många matvaror, inklusive frukt, grönsaker, bönor, nötter och mjölkprodukter. Normalt sett hålls kaliumnivåerna i kroppen i balans av njurarna, men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av kalium i blodet.

För höga nivåer av kalium i blodet kan orsaka hjärtproblem och för låga kan leda till muskelkramper och svårigheter att röra sig.

Kaliumsalt

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är en indikator på hur bra njurarna fungerar.

Det mäter den hastighet med vilken njurarna filtrerar avfall från blodet. eGFR mäts genom att använda en formel som baseras på kreatinin, en substans som finns i blodet och som är ett avfallprodukt från muskelmetabolism.

Formeln tar också hänsyn till patientens kön och ålder . eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede. eGFR-värdet kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion.

eGFR njurar

Kreatinin

Kreatinin är ett ämne som produceras i musklerna och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. Kreatinin utsöndras från kroppen genom njurarna och finns i blodet.

Njurarna filtrerar avfall och överskott av ämnen, inklusive kreatinin, från blodet. En ökning av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att filtrera avfall.

Detta kan också vara ett tecken på muskelskada eller annan sjukdom som påverkar musklerna.

Natrium

Natrium är ett mineral som hjälper till att reglera vätskebalansen och elektrolyterna i kroppen. Det är också viktigt för hjärt- och muskelfunktionen.

Det finns i många matvaror, inklusive salt och konserverade livsmedel. Njurarna hjälper till att hålla natriumnivåerna i kroppen i balans, men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av natrium i blodet.

För höga nivåer av natrium i blodet kan orsaka högt blodtryck och för låga kan leda till svält, trötthet och kramp.

Kalcium

Kalcium är ett viktigt mineral som är nödvändigt för många kroppsfunktioner, inklusive benhälsa och muskelkontraktion.

Njurarna hjälper till att hålla kalciumnivåerna i kroppen i balans genom att reglera utsöndringen av kalcium i urinen. Men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av kalcium i blodet.

För låga nivåer av kalcium i blodet kan orsaka benproblem och muskelkramper. Detta kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kalciumbalansen i kroppen.

Kreatininbiprodukt
Natriumsalt
Kalciummineral

Klorid

Klorid är ett mineral som är viktigt för kroppen. Det hjälper till att reglera vätskebalansen och är en del av saltet natriumklorid.

Klorid kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga.

Höga eller låga nivåer av klorid i blodet kan vara ett tecken på ett problem med vätskebalansen och kan orsakas av njurproblem eller andra sjukdomar.

Sådana problem kan leda till förhöjt eller sänkt blodtryck och kan också påverka hjärt- och lungfunktionen.

Kloridmineral

Fosfat

Fosfat är en viktig mineral i kroppen som hjälper till att bygga och underhålla ben och tänder.

Det är också en viktig komponent i många biologiska processer och enkel fosfat kan mätas i blodet.

Fosfatnivåer kan påverkas av många faktorer, inklusive njurfunktion, vitamin D-status, och läkemedel. För höga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av njurproblem och kan leda till benproblem.

Låga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av näringsbrist eller vissa sjukdomar.

Fosfatmineral

Njurar

Njurarna är avgörande för att reglera vätske- och elektrolytnivåer i kroppen, samt filtrera avfall och skadliga ämnen från blodet. Njurproblem kan orsakas av sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck eller njursten. Blodprov för njurhälsa kan hjälpa till att upptäcka förhöjda nivåer av kreatinin och urinstickproteiner, vilket kan indikera njurskada eller njursjukdom.

En uttökad blomarkörsprofil ger en bättre bild av din njurhälsa och innehåller blodmarkörer såsom albumin, cystatin C, kalcium, kalium, kreatinin, natrium, eGFR, fosfat och klorid.

Genom att mäta dessa markörer kan man få en bättre bild av njurarnas funktion och eventuella problem som kan finnas. Detta kan hjälpa till att tidigt upptäcka njursjukdom och förebygga framtida hälsoproblem. Övervakning av behandling och läkemedel kan också göras med hjälp av dessa tester.

Det är också en förebyggande åtgärd för personer med riskfaktorer för njursjukdom, såsom högt blodtryck och diabetes, att regelbundet ta dessa tester för att hålla koll på njurarnas hälsa.

Tidig upptäckt och behandling av njursjukdomar kan förebygga allvarliga komplikationer och förbättra livskvaliteten. Njurblodprov kan också användas för att övervaka effektiviteten av behandlingar och kontrollera eventuella biverkningar av vissa mediciner.

Albumin

är ett protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein.

Cystatin C

är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem.

Kalcium

är ett viktigt mineral som är nödvändigt för många kroppsfunktioner, inklusive benhälsa och muskelkontraktion. En minskning av kalcium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kalciumbalansen i kroppen.

Kalium

är ett mineral som är viktigt för hjärtrytmen och muskelkontraktion. En ökning eller minskning av kalium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kaliumbalansen i kroppen.

Kreatinin

är ett ämne som produceras av musklerna och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. En ökning av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njurproblem.

Natrium

är ett mineral som hjälper till att reglera vätskebalansen i kroppen. En ökning eller minskning av natrium i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar natriumbalansen i kroppen.

 
 
 

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)

är en indikator på hur bra njurarna fungerar och kan mätas genom att använda en formel som baseras på kreatinin och andra faktorer. eGFR kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion. eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede.

Fosfat

är en viktig mineral i kroppen som hjälper till att bygga och underhålla ben och tänder. Fosfat kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga. Höga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av njurproblem och kan leda till benproblem.

Klorid

är ett annat mineral som är viktigt för kroppen, det hjälper till att reglera vätskebalansen och är en del av saltet natriumklorid. Klorid kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga. Höga eller låga nivåer av klorid i blodet kan vara ett tecken på ett problem med vätskebalansen och kan orsakas av njurproblem eller andra sjukdomar.

 
 

Beskrivning av olika njurmarkörer


Kalium

Kalium är ett mineral som är viktigt för många kroppsfunktioner, inklusive hjärtrytmen och muskelkontraktion. Det hjälper också till att reglera vätskebalansen och elektrolyterna i kroppen.

Kalium finns i många matvaror, inklusive frukt, grönsaker, bönor, nötter och mjölkprodukter. Normalt sett hålls kaliumnivåerna i kroppen i balans av njurarna, men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av kalium i blodet.

För höga nivåer av kalium i blodet kan orsaka hjärtproblem och för låga kan leda till muskelkramper och svårigheter att röra sig.

Kaliumsalt

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är en indikator på hur bra njurarna fungerar.

Det mäter den hastighet med vilken njurarna filtrerar avfall från blodet. eGFR mäts genom att använda en formel som baseras på kreatinin, en substans som finns i blodet och som är ett avfallprodukt från muskelmetabolism.

Formeln tar också hänsyn till patientens kön och ålder . eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede. eGFR-värdet kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion.

eGFR njurar

Albumin

Albumin är ett viktigt protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. Det hjälper också till att transportera viktiga ämnen runt i kroppen, inklusive hormoner, fett och järn.

Albumin produceras i levern och utsöndras i blodet. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein. Detta kan också vara en indikation på malnutrition, inflammation eller vätskeansamling i kroppen.

Albuminprotein

Cystatin C

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och hjälper till att mäta njurarnas funktion.

Det är ett bra mått på njurarnas förmåga att filtrera avfall och ämnen som inte längre behövs i kroppen. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem, som njursjukdom eller njurskada.

Det kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Cystatin C-nivåer kan också ökas vid ålderdom eller vid viss medicinering.

Cystatin Cprotein


Symtom för låga och höga nivåer

Kreatinin

Kreatinin är ett ämne som produceras i musklerna och som hjälper till att mäta njurarnas funktion. Kreatinin utsöndras från kroppen genom njurarna och finns i blodet.

Njurarna filtrerar avfall och överskott av ämnen, inklusive kreatinin, från blodet. En ökning av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att filtrera avfall.

Detta kan också vara ett tecken på muskelskada eller annan sjukdom som påverkar musklerna.

Natrium

Natrium är ett mineral som hjälper till att reglera vätskebalansen och elektrolyterna i kroppen. Det är också viktigt för hjärt- och muskelfunktionen.

Det finns i många matvaror, inklusive salt och konserverade livsmedel. Njurarna hjälper till att hålla natriumnivåerna i kroppen i balans, men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av natrium i blodet.

För höga nivåer av natrium i blodet kan orsaka högt blodtryck och för låga kan leda till svält, trötthet och kramp.

Kalcium

Kalcium är ett viktigt mineral som är nödvändigt för många kroppsfunktioner, inklusive benhälsa och muskelkontraktion.

Njurarna hjälper till att hålla kalciumnivåerna i kroppen i balans genom att reglera utsöndringen av kalcium i urinen. Men vid njurproblem kan detta inte ske och det kan leda till för höga eller för låga nivåer av kalcium i blodet.

För låga nivåer av kalcium i blodet kan orsaka benproblem och muskelkramper. Detta kan vara ett tecken på njurproblem eller annan sjukdom som påverkar kalciumbalansen i kroppen.

Kreatininbiprodukt
Natriumsalt
Kalciummineral

Klorid

Klorid är ett mineral som är viktigt för kroppen. Det hjälper till att reglera vätskebalansen och är en del av saltet natriumklorid.

Klorid kan mätas i blodet för att se om nivåerna är normala eller för höga eller låga.

Höga eller låga nivåer av klorid i blodet kan vara ett tecken på ett problem med vätskebalansen och kan orsakas av njurproblem eller andra sjukdomar.

Sådana problem kan leda till förhöjt eller sänkt blodtryck och kan också påverka hjärt- och lungfunktionen.

Kloridmineral

Fosfat

Fosfat är en viktig mineral i kroppen som hjälper till att bygga och underhålla ben och tänder.

Det är också en viktig komponent i många biologiska processer och enkel fosfat kan mätas i blodet.

Fosfatnivåer kan påverkas av många faktorer, inklusive njurfunktion, vitamin D-status, och läkemedel. För höga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av njurproblem och kan leda till benproblem.

Låga nivåer av fosfat i blodet kan orsakas av näringsbrist eller vissa sjukdomar.

Fosfatmineral

Symtom för låga och höga nivåereGFR

Symtom för låga nivåer av eGFR

Ökad trötthet och tröghet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Symtom på höga nivåer

av eGFR är vanligtvis inte direkt relaterade till eGFR, eftersom det är en indikator på njurfunktion och inte en sjukdom i sig.

Men om en person har höga eGFR-värden kan det innebära att de har problem med njurarna och kan behöva undersökas ytterligare för att ta reda på orsaken


Albumin

Låga nivåer av albumin

i blodet, även känt som hypoalbuminemi, kan orsaka:

Ödem eller svullnad i ben, fötter och anklar

Ökad risk för infektioner

Ökad risk för blödningar

Trötthet

Förändringar i hår och hud

Förändringar i magen och tarmarna

Förändringar i muskel- och benmassan

Höga nivåer av albumin

i blodet, även känt som hyperalbuminemi, är normalt sett inte associerat med några symptom eller hälsoproblem. Men i vissa fall kan det orsaka hypervolemi (överdrivet vatten i kroppen) och kan orsaka problem med hjärt och lungor.

eGFR

 

Symtom för låga nivåer av eGFR 

Ökad trötthet och tröghet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Symtom på höga nivåer

av eGFR är vanligtvis inte direkt relaterade till eGFR, eftersom det är en indikator på njurfunktion och inte en sjukdom i sig.

Men om en person har höga eGFR-värden kan det innebära att de har problem med njurarna och kan behöva undersökas ytterligare för att ta reda på orsakenFeminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

 

Albumin

Låga nivåer av albumin

i blodet, även känt som hypoalbuminemi, kan orsaka:

Ödem eller svullnad i ben, fötter och anklar

Ökad risk för infektioner

Ökad risk för blödningar

Trötthet

Förändringar i hår och hud

Förändringar i magen och tarmarna

Förändringar i muskel- och benmassan

Höga nivåer av albumin

i blodet, även känt som hyperalbuminemi, är normalt sett inte associerat med några symptom eller hälsoproblem. Men i vissa fall kan det orsaka hypervolemi (överdrivet vatten i kroppen) och kan orsaka problem med hjärt och lungor.Kalium

Låga nivåer av Kalium i blodet, även känt som hypokalemi

Muskelkramper

Muskelsvaghet

Förändringar i hjärtrytmen

Njurproblem

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

Ökad risk för infektioner

Höga nivåer av Kalium i blodet, även känt som hyperkalemi

Hjärtproblem

Muskelkramper

Förlamning

Njurproblem

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

 

Cystatin C

Låga nivåer av Cystatin C

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada. Höga nivåer av cystatin C kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering.

Symtom vid höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan inkludera trötthet, aptitlöshet och minskning av urinmängd.


Kreatinin

Låga nivåer av kreatinin

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av kreatinin

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada. Höga nivåer av kreatinin kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska.

Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering. Symptom vid höga nivåer av kreatinin kan inkludera trötthet, aptitlöshet och minskning av urinmängd.

Natrium

Låga nivåer av natrium i blodet, även känt som hyponatremi

Huvudvärk

Trötthet

Illamående

Konfusion

Muskelkramper

Koma

Höga nivåer av natrium i blodet, även känt som hypernatremi

Törst

Huvudvärk

Illamående

Konfusion

Muskelkramper

Högt blodtryck

Kalcium

Låga nivåer av kalcium i blodet, även känt som hypokalcemi

Muskelkramper

Muskelsvaghet

Förändringar i hjärtrytmen

Förändringar i nervfunktionen

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

Ökad risk för infektioner

Höga nivåer av kalcium i blodet, även känt som hyperkalcemi

Huvudvärk

Trötthet

Illamående

Konfusion

Förändringar i hjärtrytmen

Förändringar i nervfunktionen

 

Fosfat

Symtom för låga nivåer av fosfat i blodet

Trötthet

Muskelvärk

Benvärk

Ökad risk för frakturer

Näringsbrist

Andra symptom kan inkludera hudproblem, håravfall, tröghet, depression eller sköldkörtelproblem.

Symtom för höga nivåer av fosfat i blodet

Ökad risk för benproblem

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för att utveckla tumörer

Ökad risk för depression

Ökad risk för att utveckla högt blodtryck

Andra symptom kan inkludera trötthet, muskelvärk, hudproblem, håravfall eller sköldkörtelproblem.

Klorid

Symtom för låga nivåer av klorid i blodet

Ökad trötthet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för nedsatt hjärt- och lungfunktion

Symtom för höga nivåer av klorid i blodet

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för nedsatt hjärt- och lungfunktion

Ökad risk för högt blodtryck

Ökad risk för uttorkning

Ökad risk för hudproblem

Andra symptom kan inkludera huvudvärk, illamående, kräkningar, hjärtklappning, muskelvärk eller ledvärk.

 

Cystatin C

Låga nivåer av Cystatin C

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada. Höga nivåer av cystatin C kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering.

Symtom vid höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan inkludera trötthet, aptitlöshet och minskning av urinmängd.

 

Kalium

 

Låga nivåer av Kalium i blodet, även känt som hypokalemi

Muskelkramper

Muskelsvaghet

Förändringar i hjärtrytmen

Njurproblem

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

Ökad risk för infektioner

Höga nivåer av Kalium i blodet, även känt som hyperkalemi

Hjärtproblem

Muskelkramper

Förlamning

Njurproblem

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

Kreatinin

Låga nivåer av kreatinin

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av kreatinin

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada. Höga nivåer av kreatinin kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska.

Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering. Symptom vid höga nivåer av kreatinin kan inkludera trötthet, aptitlöshet och minskning av urinmängd.

Natrium

Låga nivåer av natrium i blodet, även känt som hyponatremi

Huvudvärk

Trötthet

Illamående

Konfusion

Muskelkramper

Koma

Höga nivåer av natrium i blodet, även känt som hypernatremi

Törst

Huvudvärk

Illamående

Konfusion

Muskelkramper

Högt blodtryck

Kalcium

Låga nivåer av kalcium i blodet, även känt som hypokalcemi

Muskelkramper

Muskelsvaghet

Förändringar i hjärtrytmen

Förändringar i nervfunktionen

Förändringar i mag- och tarmfunktionen

Ökad risk för infektioner

Höga nivåer av kalcium i blodet, även känt som hyperkalcemi

Huvudvärk

Trötthet

Illamående

Konfusion

Förändringar i hjärtrytmen

Förändringar i nervfunktionen

Fosfat

Symtom för låga nivåer av fosfat i blodet

Trötthet

Muskelvärk

Benvärk

Ökad risk för frakturer

Näringsbrist

Andra symptom kan inkludera hudproblem, håravfall, tröghet, depression eller sköldkörtelproblem.

Symtom för höga nivåer av fosfat i blodet

Ökad risk för benproblem

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för att utveckla tumörer

Ökad risk för depression

Ökad risk för att utveckla högt blodtryck

Andra symptom kan inkludera trötthet, muskelvärk, hudproblem, håravfall eller sköldkörtelproblem.

Klorid

Symtom för låga nivåer av klorid i blodet

Ökad trötthet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för nedsatt hjärt- och lungfunktion

Symtom för höga nivåer av klorid i blodet

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökad risk för njurproblem

Ökad risk för nedsatt hjärt- och lungfunktion

Ökad risk för högt blodtryck

Ökad risk för uttorkning

Ökad risk för hudproblem

Andra symptom kan inkludera huvudvärk, illamående, kräkningar, hjärtklappning, muskelvärk eller ledvärk.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Att regelbundet kontrollera sina njurar genom att ta prover för viktiga blodmarkörer skapar en bättre bild av din njurhälsa.

Betydelsefulla markörer är mäta är albumin, Cystatin C, kalcium, kalium, kreatinin, natrium, eGFR, fosfat och klorid. Dessa markörer hjälper till att identifiera eventuella problem med njurarna i ett tidigt skede.

Om någon av dessa markörer visar avvikande värden kan det vara ett tecken på en sjukdom eller skada i njurarna och kan kräva ytterligare undersökningar och behandling.

Att ta hand om sina njurar är viktigt för att förebygga allvarliga komplikationer och för att bibehålla god hälsa.

 

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Att regelbundet kontrollera sina njurar genom att ta prover för viktiga blodmarkörer skapar en bättre bild av din njurhälsa.

Betydelsefulla markörer är mäta är albumin, Cystatin C, kalcium, kalium, kreatinin, natrium, eGFR, fosfat och klorid. Dessa markörer hjälper till att identifiera eventuella problem med njurarna i ett tidigt skede.

Om någon av dessa markörer visar avvikande värden kan det vara ett tecken på en sjukdom eller skada i njurarna och kan kräva ytterligare undersökningar och behandling.

Att ta hand om sina njurar är viktigt för att förebygga allvarliga komplikationer och för att bibehålla god hälsa.

 

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES