FemineaLab Academy
Blodstatus | Paket

februari 28, 2023

Feminea HemoScan Plus


Featured image for “Feminea HemoScan Plus”

Blodstatus

Att undersöka sin blodstatus genom blodprov är av avgörande betydelse för att identifiera eventuella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder.

Testa ditt blod regelbundet

Regelbundna blodprov är en viktig del av att upprätthålla god hälsa. Genom att få ditt blod testat regelbundet kan du få värdefull insikt i din hälsostatus och ta proaktiva steg för att hantera eventuella problem som kan uppstå.

Blodprov kan ge värdefull information

Blodprov kan upptäcka en mängd olika tillstånd, inklusive anemi, diabetes och hjärtsjukdomar, och kan också hjälpa till att övervaka effekten av eventuella behandlingar du får.

Dessutom kan regelbundna blodprov också hjälpa till att identifiera eventuella näringsbrist eller obalanser som kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäck saker i tid

Vänta inte tills du har symptom på ett problem, regelbundna blodprov ger dig möjlighet att upptäcka saker tidigt och göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att förbättra din allmänna hälsa.

Medelcellvolym, erytrocyter, erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar, hemoglobinmassa och trombocyter är alla viktiga parametrar som kan påverka hälsan. En förändring i någon av dessa parametrar kan indikera en sjukdom eller ett hälsoproblem.

Ta kontrollen

Genom att ta kontroll över din hälsa idag, kan du njuta av en bättre livskvalitet i framtiden.

Olika typer av vita blodkroppar

 

Att testa olika typer av vita blodkroppar kan vara fördelaktigt av flera anledningar, eftersom det ger värdefull information om en persons immunsystem och allmänna hälsa. Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, spelar en avgörande roll för att skydda kroppen mot infektioner och andra skadliga ämnen.

Det finns fem huvudtyper av vita blodkroppar, var och en med en specifik funktion

Neutrofiler

Dessa celler är den vanligaste typen av vita blodkroppar och är de första som svarar på infektioner, särskilt bakterieinfektioner.

Lymfocyter

Denna grupp inkluderar B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). De är avgörande för att montera ett immunförsvar, producera antikroppar och döda infekterade eller onormala celler.

Monocyter

Dessa celler är inblandade i borttagning av död eller skadad vävnad samt bekämpning av infektioner.

Eosinofiler

Dessa celler spelar en roll i att bekämpa parasitinfektioner och är involverade i allergiska reaktioner.

Basofiler

Dessa celler är den minst vanliga typen av vita blodkroppar och är involverade i inflammatorisk respons och allergiska reaktioner.

 

 

Genom att testa de olika typerna av vita blodkroppar genom en komplett blodstatus med differential kan sjukvårdspersonal:

 

 

Diagnostisera infektioner eller inflammation

Förhöjda nivåer av specifika vita blodkroppar kan tyda på förekomst av infektioner, inflammation eller andra medicinska tillstånd.

Övervaka immunsystemets sjukdomar

Onormala nivåer av vita blodkroppar kan tyda på immunsystemets sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar eller immunbristtillstånd.

Utvärdera behandlingssvar

Förändringar i vita blodkroppar-nivåer kan hjälpa till att utvärdera effektiviteten av behandlingar för infektioner, inflammation eller immunsystemets sjukdomar.

Identifiera allergiska reaktioner eller parasitinfektioner

Förhöjda eosinofilnivåer kan peka på allergiska reaktioner eller parasitinfektioner.

Identifiera potentiella maligniteter

Onormalt höga eller låga vita blodkroppar-antal, eller förekomsten av omogna eller onormala vita blodkroppar, kan tyda på blodcancer, såsom leukemi eller lymfom.

Blodstatus markörer

 

Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus

Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus

Blodstatus

Att undersöka sin blodstatus genom blodprov är av avgörande betydelse för att identifiera eventuella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder.

Testa ditt blod regelbundet

Regelbundna blodprov är en viktig del av att upprätthålla god hälsa. Genom att få ditt blod testat regelbundet kan du få värdefull insikt i din hälsostatus och ta proaktiva steg för att hantera eventuella problem som kan uppstå.

Blodprov kan ge värdefull information

Blodprov kan upptäcka en mängd olika tillstånd, inklusive anemi, diabetes och hjärtsjukdomar, och kan också hjälpa till att övervaka effekten av eventuella behandlingar du får.

Dessutom kan regelbundna blodprov också hjälpa till att identifiera eventuella näringsbrist eller obalanser som kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäck saker i tid

Vänta inte tills du har symptom på ett problem, regelbundna blodprov ger dig möjlighet att upptäcka saker tidigt och göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att förbättra din allmänna hälsa.

Medelcellvolym, erytrocyter, erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar, hemoglobinmassa och trombocyter är alla viktiga parametrar som kan påverka hälsan. En förändring i någon av dessa parametrar kan indikera en sjukdom eller ett hälsoproblem.

Ta kontrollen

Genom att ta kontroll över din hälsa idag, kan du njuta av en bättre livskvalitet i framtiden.

Olika typer av vita blodkroppar

 

Att testa olika typer av vita blodkroppar kan vara fördelaktigt av flera anledningar, eftersom det ger värdefull information om en persons immunsystem och allmänna hälsa. Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, spelar en avgörande roll för att skydda kroppen mot infektioner och andra skadliga ämnen.

Det finns fem huvudtyper av vita blodkroppar, var och en med en specifik funktion

Neutrofiler

Dessa celler är den vanligaste typen av vita blodkroppar och är de första som svarar på infektioner, särskilt bakterieinfektioner.

Lymfocyter

Denna grupp inkluderar B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). De är avgörande för att montera ett immunförsvar, producera antikroppar och döda infekterade eller onormala celler.

Monocyter

Dessa celler är inblandade i borttagning av död eller skadad vävnad samt bekämpning av infektioner.

Eosinofiler

Dessa celler spelar en roll i att bekämpa parasitinfektioner och är involverade i allergiska reaktioner.

Basofiler

Dessa celler är den minst vanliga typen av vita blodkroppar och är involverade i inflammatorisk respons och allergiska reaktioner.

 

 

Genom att testa de olika typerna av vita blodkroppar genom en komplett blodstatus med differential kan sjukvårdspersonal:

 

 

Diagnostisera infektioner eller inflammation

Förhöjda nivåer av specifika vita blodkroppar kan tyda på förekomst av infektioner, inflammation eller andra medicinska tillstånd.

Övervaka immunsystemets sjukdomar

Onormala nivåer av vita blodkroppar kan tyda på immunsystemets sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar eller immunbristtillstånd.

Utvärdera behandlingssvar

Förändringar i vita blodkroppar-nivåer kan hjälpa till att utvärdera effektiviteten av behandlingar för infektioner, inflammation eller immunsystemets sjukdomar.

Identifiera allergiska reaktioner eller parasitinfektioner

Förhöjda eosinofilnivåer kan peka på allergiska reaktioner eller parasitinfektioner.

Identifiera potentiella maligniteter

Onormalt höga eller låga vita blodkroppar-antal, eller förekomsten av omogna eller onormala vita blodkroppar, kan tyda på blodcancer, såsom leukemi eller lymfom.

Blodstatus markörer

 

 


Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus

Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus

Sänkningsreaktion-SR

Sänkningsreaktion (SR) är ett mått på hur snabbt blodet sätter sig till botten i ett rör.

Ett högt SR kan tyda på inflammation i kroppen eller en ökad mängd fibrin (ett protein som hjälper till att bilda blodproppar) i blodet.

Sänkan (SR)blodstatus


Det finns flera faktorer som kan påverka din blodstatus

Ålder- När vi åldras kan kroppens förmåga att producera vissa blodceller minska, vilket kan påverka vår blodstatus.

Kön- Män och kvinnor har olika blodstatus och kan behöva olika nivåer av vissa blodceller.

Graviditet- Gravida kvinnor har ökade behov av vissa blodceller, såsom röda blodkroppar, för att stödja fostrets tillväxt och utveckling.

Kroniska sjukdomar-  Vissa kroniska sjukdomar kan påverka produktionen och funktionen av blodceller.

Mediciner-  Vissa mediciner kan påverka produktionen och funktionen av blodceller.

Kostvanor- En kost som saknar vissa näringsämnen kan leda till brist på blodceller.

Fördelar med blodprov

Ett blodprov kan ge viktig information om en persons hälsa och kan hjälpa till att upptäcka eller övervaka en mängd olika tillstånd och sjukdomar.
 
Vanliga anledningar till att ta ett blodprov inkluderar att kontrollera för högt kolesterol eller diabetes, övervaka vissa mediciner och kontrollera tecken på infektion eller inflammation.
 
Blodprov kan också användas för att kontrollera organens funktion, såsom lever och njurar, och för att screena för vissa typer av cancer.
 
 
Sammantaget kan regelbundna blodprovningar ge värdefull information som kan hjälpa människor att ta steg för att upprätthålla eller förbättra sin hälsa.

Det finns flera faktorer som kan påverka din blodstatus

 

Ålder- När vi åldras kan kroppens förmåga att producera vissa blodceller minska, vilket kan påverka vår blodstatus.

Kön- Män och kvinnor har olika blodstatus och kan behöva olika nivåer av vissa blodceller.

Graviditet- Gravida kvinnor har ökade behov av vissa blodceller, såsom röda blodkroppar, för att stödja fostrets tillväxt och utveckling.

Kroniska sjukdomar-  Vissa kroniska sjukdomar kan påverka produktionen och funktionen av blodceller.

Mediciner-  Vissa mediciner kan påverka produktionen och funktionen av blodceller.

Kostvanor- En kost som saknar vissa näringsämnen kan leda till brist på blodceller.


Fördelar med blodprov

 

Ett blodprov kan ge viktig information om en persons hälsa och kan hjälpa till att upptäcka eller övervaka en mängd olika tillstånd och sjukdomar.
 
Vanliga anledningar till att ta ett blodprov inkluderar att kontrollera för högt kolesterol eller diabetes, övervaka vissa mediciner och kontrollera tecken på infektion eller inflammation.
 
Blodprov kan också användas för att kontrollera organens funktion, såsom lever och njurar, och för att screena för vissa typer av cancer.
 
Sammantaget kan regelbundna blodprovningar ge värdefull information som kan hjälpa människor att ta steg för att upprätthålla eller förbättra sin hälsa.


Feminea Laboratories

Academy

Letar du efter ett sätt att ta kontroll över din hälsa och välbefinnande?

Regelbundna blodprov är ett av de mest effektiva sätten att göra precis det. Här är några av de viktigaste skälen till varför du bör göra det till en prioritet att kontrollera din blodstatus regelbundet

Tidig upptäckt

Blodprov kan upptäcka en mängd olika hälsotillstånd, inklusive diabetes, anemi och hjärtsjukdomar. Genom att upptäcka dessa problem tidigt kan du vidta åtgärder innan de blir allvarligare.

Övervakning av behandling

Om du får behandling för ett hälsotillstånd, kan regelbundna blodprov hjälpa dig och din läkare att övervaka effektiviteten av den behandlingen. Detta kan hjälpa till att säkerställa att din behandlingsplan fungerar som den ska och göra eventuella nödvändiga justeringar.

Näringsbrist

Blodprov kan också upptäcka näringsbrist, som låga järnhalter eller vitaminbrist. Genom att identifiera dessa obalanser kan du vidta åtgärder för att förbättra din kost och ta tillägg därefter.

Personlig hälsoplan

Regelbundna blodprov kan ge dig en omfattande förståelse för din hälsostatus och hjälpa dig att skapa en personlig plan för att upprätthålla god hälsa.

Sinnesfrid

Med regelbundna blodprov kan du ha sinnesfrid med vetskapen om att du tar proaktiva steg för att hålla dig frisk. Vänta inte tills du har symptom på ett problem, ta kontroll över din hälsa idag och känn dig trygg i ditt välbefinnande.

Ta kontroll över din hälsa

Vänta inte med att ta det första steget för att förbättra din hälsa och välbefinnande, schemalägg ditt blodprov idag och ta kontroll över din hälsa. Med regelbundna blodprov kommer du att kunna identifiera eventuella potentiella hälsoproblem tidigt och göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att förbättra din allmänna hälsa.Letar du efter ett sätt att ta kontroll över din hälsa och välbefinnande?

 

Regelbundna blodprov är ett av de mest effektiva sätten att göra precis det. Här är några av de viktigaste skälen till varför du bör göra det till en prioritet att kontrollera din blodstatus regelbundet

Tidig upptäckt

Blodprov kan upptäcka en mängd olika hälsotillstånd, inklusive diabetes, anemi och hjärtsjukdomar. Genom att upptäcka dessa problem tidigt kan du vidta åtgärder innan de blir allvarligare.

Övervakning av behandling

Om du får behandling för ett hälsotillstånd, kan regelbundna blodprov hjälpa dig och din läkare att övervaka effektiviteten av den behandlingen. Detta kan hjälpa till att säkerställa att din behandlingsplan fungerar som den ska och göra eventuella nödvändiga justeringar.

Näringsbrist

Blodprov kan också upptäcka näringsbrist, som låga järnhalter eller vitaminbrist. Genom att identifiera dessa obalanser kan du vidta åtgärder för att förbättra din kost och ta tillägg därefter.

Personlig hälsoplan

Regelbundna blodprov kan ge dig en omfattande förståelse för din hälsostatus och hjälpa dig att skapa en personlig plan för att upprätthålla god hälsa.

Sinnesfrid

Med regelbundna blodprov kan du ha sinnesfrid med vetskapen om att du tar proaktiva steg för att hålla dig frisk. Vänta inte tills du har symptom på ett problem, ta kontroll över din hälsa idag och känn dig trygg i ditt välbefinnande.

Ta kontroll över din hälsa

Vänta inte med att ta det första steget för att förbättra din hälsa och välbefinnande, schemalägg ditt blodprov idag och ta kontroll över din hälsa. Med regelbundna blodprov kommer du att kunna identifiera eventuella potentiella hälsoproblem tidigt och göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att förbättra din allmänna hälsa.


Vårt omfattande hälsotestpaket - en tydlig bild av din hälsostatus

 

Vårt hälsotestpaket innehåller en omfattande uppsättning markörer som kan hjälpa till att upptäcka och övervaka en mängd olika tillstånd.

Från att kontrollera dina kolesterolnivåer till att övervaka dina glukosnivåer ger vårt blodprovspaket dig en tydlig bild av din nuvarande hälsostatus. Detta gör att du kan göra nödvändiga livsstilsförändringar eller börja lämplig behandling för att förebygga hälsoproblem.

Symptom vid låga och höga nivåer av olika blodstatusmarkörer

Vårt omfattande hälsotestpaket - en tydlig bild av din hälsostatus

Vårt hälsotestpaket innehåller en omfattande uppsättning markörer som kan hjälpa till att upptäcka och övervaka en mängd olika tillstånd.

Från att kontrollera dina kolesterolnivåer till att övervaka dina glukosnivåer ger vårt blodprovspaket dig en tydlig bild av din nuvarande hälsostatus. Detta gör att du kan göra nödvändiga livsstilsförändringar eller börja lämplig behandling för att förebygga hälsoproblem.

Symptom vid låga och höga nivåer av olika blodstatusmarkörer

Medelcellvolym (MCV)

Symptom på höga nivåer av medelcellvolym (MCV)

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Huvudvärk

Andfåddhet

Hjärtklappning

Blekhet i huden och slemhinnorna

Symptom på låga nivåer av MCV

Megaloblastisk anemi (en typ av anemi där röda blodkroppar är större än normalt)

Trötthet och svaghet

Huvudvärk

Andfåddhet

Hjärtklappning

Blekhet i huden och slemhinnorna

Medelcellvolym (MCV)

Symptom på höga nivåer av medelcellvolym (MCV) 

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Huvudvärk

Andfåddhet

Hjärtklappning

Blekhet i huden och slemhinnorna

Symptom på låga nivåer av MCV

Megaloblastisk anemi (en typ av anemi där röda blodkroppar är större än normalt)

Trötthet och svaghet

Huvudvärk

Andfåddhet

Hjärtklappning

Blekhet i huden och slemhinnorna
Erytrocyter

Symptom på höga nivåer av erytrocyter (röda blodkroppar)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Symptom på låga nivåer av erytrocyter

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor


Erytrocytvolymfraktion

Låga nivåer av erytrocytvolymfraktion (anemi) kan orsaka dessa symptom

Trötthet

Huvudvärk

Yrsel

Andfåddhet

Hjärtklappning

Kalla händer och fötter

Blek hud och slemhinnor

Höga nivåer av erytrocytvolymfraktion kan orsakas av följande

Polycytemi vera (en form av cancer)

Höga höjder

Lungproblem

Symptom kan inkludera

Huvudvärk

Yrsel

Trötthet

Kärlproblem

Klumpkänsla i halsen


Erytrocyter

Symptom på höga nivåer av erytrocyter (röda blodkroppar)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Symptom på låga nivåer av erytrocyter

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor


Erytrocytvolymfraktion

Låga nivåer av erytrocytvolymfraktion (anemi) kan orsaka dessa symptom

Trötthet

Huvudvärk

Yrsel

Andfåddhet

Hjärtklappning

Kalla händer och fötter

Blek hud och slemhinnor

Höga nivåer av erytrocytvolymfraktion kan orsakas av följande

Polycytemi vera (en form av cancer)

Höga höjder

Lungproblem

Symptom kan inkludera

Huvudvärk

Yrsel

Trötthet

Kärlproblem

Klumpkänsla i halsen

Hemoglobin

Symptom på höga nivåer av hemoglobin (Hb)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Ökad risk för blodproppar

Symptom på låga nivåer av Hb

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor

Ökad risk för blödningar

Svårt att andas

Yrsel

Hemoglobinmassa

Symptom på höga nivåer av hemoglobinmassa (MCH)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Ökad risk för blodproppar

Symptom på låga nivåer av MCH

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor

Ökad risk för blödningar

Svårt att andas

Yrsel


Hemoglobinmassa

Symptom på höga nivåer av hemoglobinmassa (MCH)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Ökad risk för blodproppar

Symptom på låga nivåer av MCH

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor

Ökad risk för blödningar

Svårt att andas

Yrsel

Hemoglobin

Symptom på höga nivåer av hemoglobin (Hb)

Polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar)

Högt blodtryck

Hjärtklappning

Andfåddhet

Huvudvärk

Blekhet i huden och slemhinnorna

Ökad risk för blodproppar

Symptom på låga nivåer av Hb

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Trötthet och svaghet

Andfåddhet

Blekhet i huden och slemhinnorna

Hjärtklappning

Bröstsmärtor

Ökad risk för blödningar

Svårt att andas

YrselVita blodkroppar

Symptom på höga nivåer av vita blodkroppar (leukocyter)

Infektioner

Cancer

Inflammation

Allergiska reaktioner

Autoimmuna sjukdomar

Symptom på låga nivåer av vita blodkroppar

Ökad risk för infektioner

Blödningar

Immunbrist

Cancer

Autoimmuna sjukdomar


Trombocyter

Symptom på höga nivåer av trombocyter (blodplättar)

Trombos (blodpropp)

Ökad risk för blödningar

Blåmärken

Petekier (små röda prickar på huden)

Purpura (större, mörkare blåmärken)

Hematomer (blödningar under huden)

Symptom på låga nivåer av trombocyter

Ökad risk för blödningar

Blödande tandkött

Blåmärken

Petekier (små röda prickar på huden)

Purpura (större, mörkare blåmärken)

Hematomer (blödningar under huden)

Blödning från näsan

Blödning från tarmen eller urinblåsan


Vita blodkroppar

Symptom på höga nivåer av vita blodkroppar (leukocyter)

Infektioner

Cancer

Inflammation

Allergiska reaktioner

Autoimmuna sjukdomar

Symptom på låga nivåer av vita blodkroppar

Ökad risk för infektioner

Blödningar

Immunbrist

Cancer

Autoimmuna sjukdomar

Trombocyter

Symptom på höga nivåer av trombocyter (blodplättar)

Trombos (blodpropp)

Ökad risk för blödningar

Blåmärken

Petekier (små röda prickar på huden)

Purpura (större, mörkare blåmärken)

Hematomer (blödningar under huden)

Symptom på låga nivåer av trombocyter

Ökad risk för blödningar

Blödande tandkött

Blåmärken

Petekier (små röda prickar på huden)

Purpura (större, mörkare blåmärken)

Hematomer (blödningar under huden)

Blödning från näsan

Blödning från tarmen eller urinblåsan


Vita Blodkroppar Typer

lymfocyter-feminealab

Monocyter

 

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i blodet, där de kan cirkulera i kroppen i upp till några dagar innan de vandrar in i vävnader och differentierar sig till makrofager eller dendritiska celler. Makrofager och dendritiska celler spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner och sjukdomar genom att fagocytera (äta upp) och förstöra patogener och andra främmande ämnen i kroppen.

Monocyter är också involverade i kroppens inflammatoriska svar och kan producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons. De kan också spela en roll i vävnadsreparation och regenerering efter skador.

Nivåerna av monocyter kan variera beroende på hälsotillstånd och olika faktorer. Höga nivåer av monocyter  kan vara en indikation på akuta eller kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, eller maligniteter såsom leukemi eller lymfom. Låga nivåer av monocyter är kända som kan vara förknippade med en ökad risk för infektioner.

Monocyterblodstatus

Symtom för höga nivåer av monocyter

 

Feber

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Svullna lymfkörtlar

Värk och smärta i muskler och leder

Hudförändringar, såsom utslag, klåda eller blåmärken

Andningssvårigheter

Magproblem, såsom illamående, kräkningar eller diarré

Symtom för låga nivåer av monocyter

 

Ökad risk för infektioner, särskilt bakteriella infektioner

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Blek hud

Låg feber

Svullna lymfkörtlar

Blåmärken eller lätt blödning

Andningssvårigheter

Basofiler

 

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för en allergen, såsom pollen eller mat, kan basofiler aktiveras och släppa ut histamin och andra kemikalier i blodet, vilket orsakar symtom som klåda, rodnad, svullnad och andningssvårigheter. Basofiler kan också vara involverade i att bekämpa infektioner och i vissa typer av inflammation.

En basofilräkning är en typ av blodprov som mäter antalet basofiler i blodet. En hög nivå av basofiler i blodet kan indikera en allergisk reaktion, en parasitisk infektion eller en kronisk sjukdom såsom leukemi eller sköldkörtelsjukdom.

Basofilerblodstatus

Låga nivåer av basofila

 

är relativt sällsynta och orsakas vanligtvis av allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi, eller autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE).

Symtomen som kan uppträda vid låga nivåer av basofila kan inkludera

Feber

Trötthet och svaghet

Ökad mottaglighet för infektioner

Svullnad och ömhet i lymfkörtlar

 Höga nivåer av basofila

 

kan bero på en rad olika faktorer, inklusive allergiska reaktioner, kroniska myeloproliferativa sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Symtomen som kan uppträda vid höga nivåer av basofila kan inkludera

Hudutslag eller klåda

Andningssvårigheter

Nästäppa

Huvudvärk

Muskelsmärta och ledvärk

Eosinofiler

 

Eosinofiler är en viktig del av kroppens immunsystem och spelar en roll i att bekämpa parasitiska infektioner och allergiska reaktioner.

Eosinofiler är en av flera typer av vita blodkroppar som kan identifieras genom en blodprov eller en vävnadsprov. En hög nivå av eosinofiler kan indikera en infektion orsakad av parasiter eller en allergisk reaktion på något som pollen, mat eller mediciner.

Förhöjda nivåer av eosinofiler kan också vara ett tecken på vissa sjukdomar såsom astma, eksem och inflammatoriska tarmsjukdomar. En läkare kan beställa en eosinofilräkning som en del av en diagnostisk undersökning för att avgöra om en patient har någon av dessa tillstånd.

Eosinofilerblodstatus

Låga nivåer av eosinofiler

 

i blodet är oftast inte orsaken till några specifika symtom eller sjukdomar.

Det kan dock förekomma i vissa allvarliga tillstånd, som sepsis eller allvarliga infektioner, och i dessa fall är symtomen kopplade till sjukdomen som orsakar eosinopenin snarare än eosinopenin i sig själv.

 

Höga nivåer av eosinofiler i blodet  kan bero på flera olika orsaker, inklusive allergiska reaktioner, parasitiska infektioner och vissa sjukdomar.

Symtomen av höga nivåer av eosinofiler kan variera beroende på orsaken, men kan inkludera

 

Hudutslag, klåda och rodnad

Nässelutslag

Svullnad i ansikte, hals och ögon

Andningssvårigheter, inklusive hosta, pipande andning och andnöd

Mag- och tarmproblem, såsom illamående, kräkningar, diarré och magsmärta

Muskelvärk och ledvärk

Feber och trötthet

Neutrofiler

 

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller svampar.

Neutrofiler fungerar genom att fagocytera, eller "äta upp", främmande partiklar som kan orsaka infektion. De frigör också proteiner som kan döda bakterier och andra patogener, och de kan rekrytera andra immunsystemsceller till det drabbade området.

Nivåerna av neutrofiler kan variera beroende på olika faktorer, inklusive infektioner, inflammation, läkemedel och sjukdomar. En hög nivå av neutrofiler kan indikera en infektion eller inflammation, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom som påverkar benmärgen eller immunsystemet.

Neutrofilerblodstatus

Låga nivåer av neutrofila (neutropeni) kan orsaka en ökad risk för infektioner, särskilt av bakterier och svampar.

Symtom på neutropeni kan vara

Feber

Ömhet, rodnad, svullnad eller dränering från sår

Ont i halsen eller munsår

Trötthet och svaghet

Allmän sjukdomskänsla

Höga nivåer av neutrofila (neutrofili) kan vara ett tecken på en infektion, inflammation eller en annan sjukdom.

Symtom kan variera beroende på orsaken till neutrofilin, men kan inkludera

Feber

Svullnad och smärta i inflammerade områden

Trötthet

Frossa och svettningar

Andningsbesvär

Hudutslag eller rodnad

Lymfocyter

 

Lymfocyter är en typ av vit blodcell som spelar en viktig roll i immunförsvaret. De är en del av det adaptiva immunförsvaret och hjälper till att känna igen och bekämpa främmande ämnen, som virus och bakterier.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). B-celler producerar antikroppar mot främmande ämnen, T-celler hjälper till att bekämpa infektioner genom att identifiera och döda infekterade celler och NK-celler spelar en viktig roll i att identifiera och döda cancerceller och virusinfekterade celler.

Lymfocyter bildas i benmärgen och sedan mognar och differentieras i olika delar av kroppen, inklusive thymus, mjälte och lymfkörtlar. De cirkulerar sedan genom blodet och lymfsystemet och arbetar för att skydda kroppen mot främmande ämnen och sjukdomar.

Lymfocyterblodstatus

Höga och låga nivåer av lymfocyter kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller tillstånd och kan ha olika symptom. Här är några möjliga symptom

Låga nivåer av lymfocyter

 

Ökad frekvens av infektioner, särskilt virus- eller svampinfektioner

Svårare och längre perioder av infektioner

Trötthet och utmattning

Feber

Svullna lymfkörtlar

Viktförlust utan uppenbar anledning

Höga nivåer av lymfocyter

 

Svullna lymfkörtlar

Feber och frossa

Nattsvettningar

Trötthet och utmattning

Viktförlust utan uppenbar anledning

Autoimmuna symtom, såsom ledsmärta och hudutslag

Symtom som indikerar leukemi, såsom blåmärken, blödningar, och förstorade organ

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Det är viktigt att regelbundet kontrollera sin blodstatus, eftersom det kan ge viktig information om hur kroppen fungerar och om det finns några problem med hälsan.

Att kontrollera nivåerna av medelcellvolym (MCV), erytrocyter, erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar, hemoglobinmassa ,trombocyter och olika typer av vita blodkroppar kan hjälpa till att identifiera anemi, polycytemi, infektioner och andra hälsoproblem.

Det kan också hjälpa till att övervaka effekten av behandlingar och förebygga komplikationer. Det är viktigt att rådfråga en läkare för att avgöra vilka tester som är lämpliga för dig och för att få rätt diagnos och behandling.

En regelbunden kontroll av blodstatusen kan bidra till att bibehålla din hälsa och förebygga allvarliga hälsoproblem i framtiden.

Vita Blodkroppar Typer

lymfocyter-feminealab

Monocyter

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i blodet, där de kan cirkulera i kroppen i upp till några dagar innan de vandrar in i vävnader och differentierar sig till makrofager eller dendritiska celler. Makrofager och dendritiska celler spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner och sjukdomar genom att fagocytera (äta upp) och förstöra patogener och andra främmande ämnen i kroppen.

Monocyter är också involverade i kroppens inflammatoriska svar och kan producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons. De kan också spela en roll i vävnadsreparation och regenerering efter skador.

Nivåerna av monocyter kan variera beroende på hälsotillstånd och olika faktorer. Höga nivåer av monocyter  kan vara en indikation på akuta eller kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, eller maligniteter såsom leukemi eller lymfom. Låga nivåer av monocyter är kända som kan vara förknippade med en ökad risk för infektioner.

Monocyterblodstatus

Symtom för höga nivåer av monocyter

Feber

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Svullna lymfkörtlar

Värk och smärta i muskler och leder

Hudförändringar, såsom utslag, klåda eller blåmärken

Andningssvårigheter

Magproblem, såsom illamående, kräkningar eller diarré

Symtom för låga nivåer av monocyter

Ökad risk för infektioner, särskilt bakteriella infektioner

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Blek hud

Låg feber

Svullna lymfkörtlar

Blåmärken eller lätt blödning

Andningssvårigheter

Basofiler

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för en allergen, såsom pollen eller mat, kan basofiler aktiveras och släppa ut histamin och andra kemikalier i blodet, vilket orsakar symtom som klåda, rodnad, svullnad och andningssvårigheter. Basofiler kan också vara involverade i att bekämpa infektioner och i vissa typer av inflammation.

En basofilräkning är en typ av blodprov som mäter antalet basofiler i blodet. En hög nivå av basofiler i blodet kan indikera en allergisk reaktion, en parasitisk infektion eller en kronisk sjukdom såsom leukemi eller sköldkörtelsjukdom.

Basofilerblodstatus

Låga nivåer av basofila

är relativt sällsynta och orsakas vanligtvis av allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi, eller autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE).

Symtomen som kan uppträda vid låga nivåer av basofila kan inkludera

Feber

Trötthet och svaghet

Ökad mottaglighet för infektioner

Svullnad och ömhet i lymfkörtlar

Höga nivåer av basofila

kan bero på en rad olika faktorer, inklusive allergiska reaktioner, kroniska myeloproliferativa sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Symtomen som kan uppträda vid höga nivåer av basofila kan inkludera

Hudutslag eller klåda

Andningssvårigheter

Nästäppa

Huvudvärk

Muskelsmärta och ledvärk

Eosinofiler

Eosinofiler är en viktig del av kroppens immunsystem och spelar en roll i att bekämpa parasitiska infektioner och allergiska reaktioner.

Eosinofiler är en av flera typer av vita blodkroppar som kan identifieras genom en blodprov eller en vävnadsprov. En hög nivå av eosinofiler kan indikera en infektion orsakad av parasiter eller en allergisk reaktion på något som pollen, mat eller mediciner.

Förhöjda nivåer av eosinofiler kan också vara ett tecken på vissa sjukdomar såsom astma, eksem och inflammatoriska tarmsjukdomar. En läkare kan beställa en eosinofilräkning som en del av en diagnostisk undersökning för att avgöra om en patient har någon av dessa tillstånd.

Eosinofilerblodstatus

Låga nivåer av eosinofiler

i blodet är oftast inte orsaken till några specifika symtom eller sjukdomar.

Det kan dock förekomma i vissa allvarliga tillstånd, som sepsis eller allvarliga infektioner, och i dessa fall är symtomen kopplade till sjukdomen som orsakar eosinopenin snarare än eosinopenin i sig själv.

Höga nivåer av eosinofiler i blodet  kan bero på flera olika orsaker, inklusive allergiska reaktioner, parasitiska infektioner och vissa sjukdomar.

Symtomen av höga nivåer av eosinofiler kan variera beroende på orsaken, men kan inkludera

Hudutslag, klåda och rodnad

Nässelutslag

Svullnad i ansikte, hals och ögon

Andningssvårigheter, inklusive hosta, pipande andning och andnöd

Mag- och tarmproblem, såsom illamående, kräkningar, diarré och magsmärta

Muskelvärk och ledvärk

Feber och trötthet

Neutrofiler


Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller svampar.

Neutrofiler fungerar genom att fagocytera, eller "äta upp", främmande partiklar som kan orsaka infektion. De frigör också proteiner som kan döda bakterier och andra patogener, och de kan rekrytera andra immunsystemsceller till det drabbade området.

Nivåerna av neutrofiler kan variera beroende på olika faktorer, inklusive infektioner, inflammation, läkemedel och sjukdomar. En hög nivå av neutrofiler kan indikera en infektion eller inflammation, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom som påverkar benmärgen eller immunsystemet.

Neutrofilerblodstatus

Låga nivåer av neutrofila (neutropeni) kan orsaka en ökad risk för infektioner, särskilt av bakterier och svampar.

Symtom på neutropeni kan vara

 

Feber

Ömhet, rodnad, svullnad eller dränering från sår

Ont i halsen eller munsår

Trötthet och svaghet

Allmän sjukdomskänsla

Höga nivåer av neutrofila (neutrofili) kan vara ett tecken på en infektion, inflammation eller en annan sjukdom.

Symtom kan variera beroende på orsaken till neutrofilin, men kan inkludera

 

Feber

Svullnad och smärta i inflammerade områden

Trötthet

Frossa och svettningar

Andningsbesvär

Hudutslag eller rodnad

Lymfocyter

Lymfocyter är en typ av vit blodcell som spelar en viktig roll i immunförsvaret. De är en del av det adaptiva immunförsvaret och hjälper till att känna igen och bekämpa främmande ämnen, som virus och bakterier.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). B-celler producerar antikroppar mot främmande ämnen, T-celler hjälper till att bekämpa infektioner genom att identifiera och döda infekterade celler och NK-celler spelar en viktig roll i att identifiera och döda cancerceller och virusinfekterade celler.

Lymfocyter bildas i benmärgen och sedan mognar och differentieras i olika delar av kroppen, inklusive thymus, mjälte och lymfkörtlar. De cirkulerar sedan genom blodet och lymfsystemet och arbetar för att skydda kroppen mot främmande ämnen och sjukdomar.

Lymfocyterblodstatus

Höga och låga nivåer av lymfocyter kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller tillstånd och kan ha olika symptom. Här är några möjliga symptom

Låga nivåer av lymfocyter

Ökad frekvens av infektioner, särskilt virus- eller svampinfektioner

Svårare och längre perioder av infektioner

Trötthet och utmattning

Feber

Svullna lymfkörtlar

Viktförlust utan uppenbar anledning

Höga nivåer av lymfocyter

Svullna lymfkörtlar

Feber och frossa

Nattsvettningar

Trötthet och utmattning

Viktförlust utan uppenbar anledning

Autoimmuna symtom, såsom ledsmärta och hudutslag

Symtom som indikerar leukemi, såsom blåmärken, blödningar, och förstorade organ


Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Det är viktigt att regelbundet kontrollera sin blodstatus, eftersom det kan ge viktig information om hur kroppen fungerar och om det finns några problem med hälsan.

Att kontrollera nivåerna av medelcellvolym (MCV), erytrocyter, erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar, hemoglobinmassa, trombocyter och olika typer av vita blodkroppar kan hjälpa till att identifiera anemi, polycytemi, infektioner och andra hälsoproblem.

Det kan också hjälpa till att övervaka effekten av behandlingar och förebygga komplikationer. Det är viktigt att rådfråga en läkare för att avgöra vilka tester som är lämpliga för dig och för att få rätt diagnos och behandling.

En regelbunden kontroll av blodstatusen kan bidra till att bibehålla din hälsa och förebygga allvarliga hälsoproblem i framtiden.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES