FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 20, 2023

Feminea Hjärta Advanced


Featured image for “Feminea Hjärta Advanced”

Hjärta

Att göra blodprover för hjärt- och kärlhälsa är viktigt eftersom det kan hjälpa till att identifiera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom höga kolesterolnivåer och triglyceridnivåer, samt ge insikt i den totala kardiovaskulära hälsan.

Apolipoproteiner, triglycerider och kolesterolnivåer är de vanligaste blodproverna för att bedöma kardiovaskulär hälsa.

Höga kolesterolnivåer, speciellt LDL-kolesterol, kan öka risken för plackbildning i artärerna, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglycerider, en annan typ av fett som finns i blodet, bidrar också till utvecklingen av plack i artärerna när nivåerna är höga.

Apolipoproteiner kan också ge insikt i risken för kardiovaskulär sjukdom, samt indikera hur väl kroppen hanterar fett i blodet.

Dessutom kan genom att mäta andra markörer, såsom glukos, njurfunktion, inflammationmarkörer och blodkoagulationsfaktorer, ge en helhetssyn på kardiovaskulär hälsa och risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och det kan hjälpa till att identifiera underliggande frågor som kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar.

LDL-kolesterol

LDL-kolesterol är en typ av kolesterol som ofta kallas för "dåligt" kolesterol.

Det kan bidra till plackbildning i artärerna, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

LDLprotein

Kolesterol

Kolesterol är en vaxartad, fettliknande substans som finns i blodet.

Det används av kroppen för att göra hormoner, cellväggar och andra viktiga substanser. Men för mycket kolesterol i blodet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kolesterollipid

Triglycerider

Triglycerider är en typ av fett som finns i blodet.

De används av kroppen som en energikälla. Höga nivåer av triglycerider i blodet kan bidra till utvecklingen av plack i artärerna, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglyceriderblodfetter

Apolipoprotein A

Apolipoprotein A är ett protein som är en del av HDL (högdensitetslipoprotein) kolesterol.

HDL-kolesterol kallas ofta för "bra" kolesterol eftersom det hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från kroppen. Höga nivåer av apolipoprotein A är associerade med en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo A1protein

Apolipoprotein B

Apolipoprotein B är ett protein som är en del av LDL (lågdensitetslipoprotein) kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta för "dåligt" kolesterol eftersom det kan bidra till plackbildning i artärerna. Höga nivåer av apolipoprotein B är associerade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo Bprotein

Apolipoprotein Kvot

Apolipoprotein kvot är förhållandet mellan Apolipoprotein A till Apolipoprotein B i blodet.

En högre kvot anses vara hälsosammare eftersom det indikerar att det finns mer av det "bra" HDL-kolesterolet än det "dåliga" LDL-kolesterolet.

Apo kvotprotein

HDL-kolesterol

HDL-kolesterol är en typ av kolesterol som ofta kallas för "bra" kolesterol.

Det hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från kroppen, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

HDLprotein

LDL/HDL kolesterol

Kvoten mellan LDL och HDL, det vill säga förhållandet mellan det onda respektive goda kolesterolet  är av särskild betydelse för den som har ett förhöjt totalkolesterol.

Kolesterol som inte är vattenlösligt kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver kolesterolet hjälp av lipoproteiner.

LDL - HDL Kvotprotein

Hjärta

Att göra blodprover för hjärt- och kärlhälsa är viktigt eftersom det kan hjälpa till att identifiera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom höga kolesterolnivåer och triglyceridnivåer, samt ge insikt i den totala kardiovaskulära hälsan.

Apolipoproteiner, triglycerider och kolesterolnivåer är de vanligaste blodproverna för att bedöma kardiovaskulär hälsa. Höga kolesterolnivåer, speciellt LDL-kolesterol, kan öka risken för plackbildning i artärerna, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Triglycerider, en annan typ av fett som finns i blodet, bidrar också till utvecklingen av plack i artärerna när nivåerna är höga. Apolipoproteiner kan också ge insikt i risken för kardiovaskulär sjukdom, samt indikera hur väl kroppen hanterar fett i blodet.

Dessutom kan genom att mäta andra markörer, såsom glukos, njurfunktion, inflammationmarkörer och blodkoagulationsfaktorer, ge en helhetssyn på kardiovaskulär hälsa och risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och det kan hjälpa till att identifiera underliggande frågor som kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar.


LDL-kolesterol

LDL-kolesterol är en typ av kolesterol som ofta kallas för "dåligt" kolesterol.

Det kan bidra till plackbildning i artärerna, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

LDLprotein

Kolesterol

Kolesterol är en vaxartad, fettliknande substans som finns i blodet.

Det används av kroppen för att göra hormoner, cellväggar och andra viktiga substanser. Men för mycket kolesterol i blodet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kolesterollipid

Triglycerider

Triglycerider är en typ av fett som finns i blodet.

De används av kroppen som en energikälla. Höga nivåer av triglycerider i blodet kan bidra till utvecklingen av plack i artärerna, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglyceriderblodfetter

LDL/HDL kolesterol

 

Kvoten mellan LDL och HDL, det vill säga förhållandet mellan det onda respektive goda kolesterolet  är av särskild betydelse för den som har ett förhöjt totalkolesterol.

Kolesterol som inte är vattenlösligt kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver kolesterolet hjälp av lipoproteiner.

LDL - HDL Kvotprotein

Apolipoprotein A

Apolipoprotein A är ett protein som är en del av HDL (högdensitetslipoprotein) kolesterol.

HDL-kolesterol kallas ofta för "bra" kolesterol eftersom det hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från kroppen. Höga nivåer av apolipoprotein A är associerade med en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo A1protein

Apolipoprotein B

Apolipoprotein B är ett protein som är en del av LDL (lågdensitetslipoprotein) kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta för "dåligt" kolesterol eftersom det kan bidra till plackbildning i artärerna. Höga nivåer av apolipoprotein B är associerade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo Bprotein

Apolipoprotein Kvot

Apolipoprotein kvot är förhållandet mellan Apolipoprotein A till Apolipoprotein B i blodet.

En högre kvot anses vara hälsosammare eftersom det indikerar att det finns mer av det "bra" HDL-kolesterolet än det "dåliga" LDL-kolesterolet.

Apo kvotprotein

HDL-kolesterol

HDL-kolesterol är en typ av kolesterol som ofta kallas för "bra" kolesterol.

Det hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från kroppen, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

HDLprotein


Fakta om hjärtsjukdomar

 

Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken världen över.

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom inkluderar högt blodtryck, högt kolesterol, rökning, diabetes och övervikt.

Hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas eller hanteras genom livsstilsförändringar som att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, bibehålla en hälsosam vikt och inte röka.

Symtom på hjärt- och kärlsjukdom kan inkludera bröstsmärtor, andnöd och trötthet.

Behandling för hjärt- och kärlsjukdom kan inkludera medicinering, livsstilsförändringar och i svåra fall kirurgi som bypass eller angioplastik.

Avancerade former av hjärt- och kärlsjukdom som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke är de svåraste fallen, det kan vara livshotande om det inte behandlas på rätt sätt.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera riskfaktorerna och att göra regelbundna kontroller för tidig detektering och hantering av hjärt- och kärlsjukdom.

Fakta om hjärtsjukdomar

 

Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken världen över.

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom inkluderar högt blodtryck, högt kolesterol, rökning, diabetes och övervikt.

Hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas eller hanteras genom livsstilsförändringar som att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, bibehålla en hälsosam vikt och inte röka.

Symtom på hjärt- och kärlsjukdom kan inkludera bröstsmärtor, andnöd och trötthet.

Behandling för hjärt- och kärlsjukdom kan inkludera medicinering, livsstilsförändringar och i svåra fall kirurgi som bypass eller angioplastik.

Avancerade former av hjärt- och kärlsjukdom som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke är de svåraste fallen, det kan vara livshotande om det inte behandlas på rätt sätt.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera riskfaktorerna och att göra regelbundna kontroller för tidig detektering och hantering av hjärt- och kärlsjukdom.

Diabetes


Diabetes


Sambandet mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är väl etablerat. Personer med diabetes har en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom jämfört med personer utan diabetes. Detta beror på att diabetes kan orsaka skador på blodkärlen, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

När diabetes inte är väl kontrollerad kan höga nivåer av glukos (socker) i blodet skada blodkärlen, vilket kan leda till bildandet av plack i kranskärlen (ateroskleros). Dessa plack kan blockera blodflödet till hjärtat och leda till en hjärtinfarkt.

Diabetes kan också leda till högt blodtryck, vilket är en annan riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Högt blodtryck kan också orsaka skador på blodkärlen, vilket gör dem mer benägna att utveckla plack.

Dessutom kan diabetes också orsaka förändringar i nivåerna av lipider (fetter) i blodet, såsom kolesterol och triglycerider, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Det är viktigt för personer med diabetes att hantera sina blodsockernivåer genom kost, träning och medicinering, samt att hantera andra riskfaktorer såsom högt blodtryck och kolesterolnivåer, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.


Sambandet mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är väl etablerat. Personer med diabetes har en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom jämfört med personer utan diabetes. Detta beror på att diabetes kan orsaka skador på blodkärlen, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

När diabetes inte är väl kontrollerad kan höga nivåer av glukos (socker) i blodet skada blodkärlen, vilket kan leda till bildandet av plack i kranskärlen (ateroskleros). Dessa plack kan blockera blodflödet till hjärtat och leda till en hjärtinfarkt.

Diabetes kan också leda till högt blodtryck, vilket är en annan riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Högt blodtryck kan också orsaka skador på blodkärlen, vilket gör dem mer benägna att utveckla plack.

Dessutom kan diabetes också orsaka förändringar i nivåerna av lipider (fetter) i blodet, såsom kolesterol och triglycerider, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Det är viktigt för personer med diabetes att hantera sina blodsockernivåer genom kost, träning och medicinering, samt att hantera andra riskfaktorer såsom högt blodtryck och kolesterolnivåer, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.Feminea Laboratories

Academy

Diabetes markörer

Glukos

En glukostest är ett diagnostiskt verktyg som mäter mängden glukos i en persons blod.

Det används för att diagnostisera och övervaka diabetes, en tillstånd där kroppen antingen inte producerar tillräckligt med insulin eller inte kan använda insulinet den producerar på ett effektivt sätt.

Det finns olika typer av glukostest, inklusive fastande glukostest, slumpmässigt glukostest och oral glukostoleranstest.

Det är viktigt att notera att glukostestet är en enskild punktmätning och HbA1c-testet anses vara mer exakt vid mätning av glukosnivån över en tid.

HbA1c

HbA1c är en blodmarkör som används för att mäta en persons genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna.

Det används vanligtvis för att diagnostisera och övervaka diabetes. HbA1c-testet mäter procentandelen hemoglobin i blodet som är glycaterat, eller har glukosmolekyler fästa vid det.

Ju högre procentandel, desto högre har en persons blodsockernivåer varit under de senaste två till tre månaderna.

HbA1c-testet är mer exakt än glukostestet vid mätning av blodsockernivån över en period och är användbart för att övervaka effektiviteten av diabetesbehandling och hantering.

Glukossockerart
HbA1cprotein

Diabetes markörer


HbA1c

HbA1c är en blodmarkör som används för att mäta en persons genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna.

Det används vanligtvis för att diagnostisera och övervaka diabetes. HbA1c-testet mäter procentandelen hemoglobin i blodet som är glycaterat, eller har glukosmolekyler fästa vid det.

Ju högre procentandel, desto högre har en persons blodsockernivåer varit under de senaste två till tre månaderna.

HbA1c-testet är mer exakt än glukostestet vid mätning av blodsockernivån över en period och är användbart för att övervaka effektiviteten av diabetesbehandling och hantering.

HbA1cprotein

Glukos

En glukostest är ett diagnostiskt verktyg som mäter mängden glukos i en persons blod.

Det används för att diagnostisera och övervaka diabetes, en tillstånd där kroppen antingen inte producerar tillräckligt med insulin eller inte kan använda insulinet den producerar på ett effektivt sätt.

Det finns olika typer av glukostest, inklusive fastande glukostest, slumpmässigt glukostest och oral glukostoleranstest.

Det är viktigt att notera att glukostestet är en enskild punktmätning och HbA1c-testet anses vara mer exakt vid mätning av glukosnivån över en tid.

Glukossockerart

Blodstatus

Hemoglobin, erytrocyter, trombocyter och vita blodkroppar är alla viktiga blodmarkörer som kan ge information om hjärtats hälsa.

Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar och som bär syre genom hela kroppen. Låga nivåer av hemoglobin, känt som anemi, kan indikera brist på syre i kroppen och kan öka risken för hjärtproblem.

Erytrocyter

Erytrocyter, också kända som röda blodkroppar, ansvarar för att bära syre genom hela kroppen. Låga nivåer av erytrocyter eller röda blodkroppar kan indikera brist på syre i kroppen och kan öka risken för hjärtproblem.

Trombocyter

Trombocyter, också kända som thrombocytes, ansvarar för blodkoagulering. Höga nivåer av trombocyter kan indikera en ökad risk för blodproppar, vilket kan öka risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Vita blodkroppar

Vita blodkroppar, också kända som leukocyter, ansvarar för att bekämpa infektioner i kroppen. Höga nivåer av vita blodkroppar kan indikera inflammation, som är en riskfaktor för hjärtproblem.

Blodstatus

Hemoglobin, erytrocyter, trombocyter och vita blodkroppar är alla viktiga blodmarkörer som kan ge information om hjärtats hälsa.

Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar och som bär syre genom hela kroppen. Låga nivåer av hemoglobin, känt som anemi, kan indikera brist på syre i kroppen och kan öka risken för hjärtproblem.

Erytrocyter

Erytrocyter, också kända som röda blodkroppar, ansvarar för att bära syre genom hela kroppen. Låga nivåer av erytrocyter eller röda blodkroppar kan indikera brist på syre i kroppen och kan öka risken för hjärtproblem.

Trombocyter

Trombocyter, också kända som thrombocytes, ansvarar för blodkoagulering. Höga nivåer av trombocyter kan indikera en ökad risk för blodproppar, vilket kan öka risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Vita blodkroppar

Vita blodkroppar, också kända som leukocyter, ansvarar för att bekämpa infektioner i kroppen. Höga nivåer av vita blodkroppar kan indikera inflammation, som är en riskfaktor för hjärtproblem.

Blodstatus markörer

 

Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus

Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus

Blodstatus markörer

 

 


Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus
Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus


Andra markörer

C-reaktivt protein (CRP)

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern som svar på inflammation. Det är en biomarkör för inflammation och kan mätas i blodet som en markör för systemisk inflammation.

Förhöjda nivåer av CRP har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke. CRP anses vara involverat i utvecklingen och progressionen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk tillstånd som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna.

I kontexten av ateroskleros kan CRP bidra till den inflammatoriska responsen i blodkärlen, vilket orsakar ytterligare skada på kärlväggen och främjar bildandet av aterosklerotiska plack. CRP har också visats vara associerat med endotelial dysfunktion, vilket kan bidra till utvecklingen av ateroskleros.

Sammanfattningsvis anses CRP vara en markör för systemisk inflammation och är associerad med en ökad risk för hjärtsjukdomar. Att testa CRP-nivåer kan vara ett användbart verktyg vid diagnos och behandling av denna komplexa sjukdom, vilket hjälper vårdpersonal att identifiera personer som kan ha ökad risk och att styra behandlingsbeslut. Det är dock viktigt att notera att CRP-nivåerna kan påverkas av olika faktorer, inklusive infektion, skada och inflammation från andra orsaker, så ytterligare tester och klinisk utvärdering kan vara nödvändiga för att bekräfta en diagnos av hjärtsjukdom.

CRPprotein

Homocystein Aminosyra

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen som ett biprodukt av metabolismen. Förhöjda nivåer av homocystein i blodet har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke.

De exakta mekanismerna genom vilka homocystein bidrar till utvecklingen av hjärtsjukdomar är inte fullständigt förstådda, men det anses främja inflammation och skada på den inre förliningen av blodkärlen, känd som endotelet. Förhöjda nivåer av homocystein har också visats främja blodkoagulation, vilket kan leda till bildandet av blodproppar som kan blockera blodflödet till hjärtat och andra vitala organ.

Höga nivåer av homocystein kan orsakas av olika faktorer, inklusive genetiska mutationer, brister på vitaminer som folat, B6 och B12, och livsstilsfaktorer som rökning, alkoholkonsumtion och en kost rik på rött kött och animaliska produkter.

Att testa homocysteinnivåer kan vara ett användbart verktyg vid diagnos och behandling av hjärtsjukdomar.

Homocysteinaminosyra

Fibrinogen

Fibrinogen är ett protein i blodet som är involverat i koagulationsprocessen och inflammation. Förhöjda nivåer av fibrinogen har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar.

När blodkärlens inre försämras eller inflammeras svarar kroppen genom att aktivera koagulationsprocessen, som innefattar omvandlingen av fibrinogen till fibrin. Fibrin bildar sedan en koagel, som hjälper till att stoppa blödning och reparera det skadade kärlväggen.

I kontexten av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till utvecklingen av hjärtsjukdomar, kan koagulationsprocessen emellertid bli avstämd. Förhöjda nivåer av fibrinogen kan leda till bildandet av små blodproppar som kan delvis eller helt blockera blodkärlen, vilket minskar blodflödet till hjärtat och andra vitala organ.

Utöver dess roll i blodkoagulering har fibrinogen också implicerats i utvecklingen av ateroskleros själv. Fibrinogen kan bidra till den inflammatoriska responsen i blodkärlen, vilket orsakar ytterligare skada på kärlväggen och främjar bildandet av aterosklerotiska plack.

Sammanfattningsvis anses fibrinogen vara en markör för systemisk inflammation och är associerad med en ökad risk för hjärtsjukdomar.

Fibrinogenprotein


Vad är syftet med att analysera BNP?

 

Tidig upptäckt

BNP-nivåer tenderar att stiga som svar på ökat tryck eller volym i hjärtat, även innan symtom på hjärtsvikt blir märkbara. Detta gör att BNP-testning är värdefull för tidig upptäckt av hjärtsvikt, vilket potentiellt möjliggör snabb intervention och behandling.

Riskstratifiering

BNP-nivåer kan hjälpa till att avgöra svårighetsgraden av hjärtsvikt hos patienter, vilket är avgörande för riskstratifiering och vägledning av behandlingsbeslut. Högre BNP-nivåer är generellt förknippade med mer allvarlig hjärtsvikt och sämre prognos.

Övervaka behandlingssvar

BNP-nivåer kan användas för att följa en patients svar på behandling av hjärtsvikt. En minskning av BNP-nivåer kan indikera förbättring av hjärtfunktionen, medan ihållande förhöjda nivåer kan tyda på bristande behandlingssvar eller försämring av tillståndet.

Differentialdiagnos

BNP-testning kan hjälpa till att särskilja hjärtsvikt från andra tillstånd som presenterar liknande symtom, såsom lungsjukdomar. Detta kan hjälpa läkare att avgöra den mest lämpliga åtgärden för en patient.

Prognostiskt värde

BNP-nivåer kan ge värdefull prognostisk information, eftersom högre nivåer är förknippade med sämre prognos hos patienter med hjärtsvikt. Denna information kan hjälpa till att styra långsiktiga behandlingsstrategier och uppföljningsvård för patienter.

 

B-typ natriuretisk peptid (BNP)

B-typ natriuretisk peptid (BNP) är ett hormon som produceras av hjärtat. Det frigörs som svar på ökat tryck och stretching av hjärtmuskulaturceller (kardiomyocyter), särskilt i kamrarna. BNP verkar på njurarna för att öka urinproduktionen och minska natriumretentionen, vilket hjälper till att minska blodvolymen och sänka blodtrycket.

BNP-nivåer mäts ofta i blodet som en diagnostisk metod för hjärtsvikt. Förhöjda nivåer av BNP är associerade med hjärtsvikt och kan användas för att diagnostisera och övervaka tillståndet. BNP-nivåer kan också användas för att hjälpa till att skilja hjärtsvikt från andra orsaker till andfåddhet.

BNP används också som terapeutiskt medel vid vissa tillstånd, såsom akut dekompenserad hjärtsvikt, för att minska symtomen och förbättra resultaten. Det finns tillgängligt i syntetisk form som en medicin som kallas nesiritid.

BNPhormon

Njurar

 

 

Njurarna och det kardiovaskulära systemet är nära sammanlänkade, och det finns en stark koppling mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

En av njurarnas huvudfunktioner är att filtrera bort avfallsprodukter och överskottsvätska från blodet och upprätthålla en balans av viktiga elektrolyter och hormoner i kroppen. I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätska i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och vätskeöverbelastning. Båda dessa tillstånd kan öka arbetsbelastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket över tid kan leda till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Dessutom kan njursjukdom bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppbyggnad av plack i artärerna. Njurarna är involverade i regleringen av blodtrycket, och skada på njurarna kan leda till en obalans av hormoner och elektrolyter i kroppen, vilket kan främja utvecklingen av ateroskleros och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Tvärtom kan också hjärt-kärlsjukdom bidra till utvecklingen av njursjukdom. Tillstånd som högt blodtryck och diabetes, som är stora riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, kan också skada njurarna över tid. Dessutom kan hjärt-kärlsjukdom minska blodflödet till njurarna, vilket kan leda till njurskada och försämrad njurfunktion.

Övergripande sett är sambandet mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom komplex och mångfaktoriellt. Behandling av båda sjukdomarna innebär ofta en kombination av livsstilsförändringar, mediciner och nära övervakning för att förebygga eller bromsa utvecklingen av komplikationer.

Kreatinin

 

Kreatinin är ett avfallsämne som produceras av musklerna och elimineras från kroppen av njurarna. Förhöjda nivåer av kreatinin i blodet kan indikera nedsatt njurfunktion, vilket kan vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätskor i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och vätskeöverbelastning. Båda dessa tillstånd kan öka belastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket leder till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom över tid.

Dessutom har höga nivåer av kreatinin i blodet kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen. Detta kan bero på att förhöjda nivåer av kreatinin kan indikera en övergripande ökning av muskelmassan, vilket är förknippat med en ökad risk för hjärtsjukdom.

Sammanfattningsvis är medan kreatinin själv inte är en direkt markör för hjärt-kärlsjukdom, kan förhöjda nivåer av kreatinin i blodet indikera nedsatt njurfunktion, vilket är en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

 
Kreatininsyra

eGFR

 

eGFR, eller uppskattad glomerulär filtrationshastighet, är en mått på hur väl njurarna fungerar för att filtrera bort avfallsprodukter från blodet. En låg eGFR indikerar nedsatt njurfunktion och är associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I sammanhanget med hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätskor i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och övervätskning. Båda dessa tillstånd kan öka arbetsbelastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket leder till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom över tid.

Utöver det kan nedsatt njurfunktion bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna. Njurarna är involverade i regleringen av blodtrycket, och skada på njurarna kan leda till en obalans av hormoner och elektrolyter i kroppen, vilket kan främja utvecklingen av ateroskleros och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Studier har visat att en låg eGFR är oberoende associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, inklusive hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Relationen mellan eGFR och hjärt-kärlsjukdom är komplex, och de exakta mekanismerna genom vilka nedsatt njurfunktion bidrar till hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt förstådda.

eGFRnjurar

Albumin

 

Albumin är ett protein som produceras av levern och finns i blodet. Det hjälper till att upprätthålla blodvolymen och reglera vätskebalansen i kroppen. Låga nivåer av albumin i blodet har associerats med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan låga nivåer av albumin vara en markör för kronisk inflammation och undernäring, vilket kan bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk tillstånd som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna. Inflammation kan också bidra till utvecklingen av endotelial dysfunktion, vilket ytterligare kan främja utvecklingen av ateroskleros.

Dessutom har låga nivåer av albumin i blodet associerats med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Detta kan bero på det faktum att albumin är involverat i reglering av blodvolymen, och låga nivåer av albumin kan leda till vätskeöverbelastning och en ökad arbetsbelastning på hjärtat och blodkärlen, vilket kan öka risken för hjärt-kärlhändelser.

Sammanfattningsvis betraktas låga nivåer av albumin i blodet som en markör för systemisk inflammation och undernäring, och är associerade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå sambandet mellan albumin och hjärt-kärlsjukdom.

Albuminprotein

Cystatin C

 

Cystatin C är en liten protein som produceras av cellerna i kroppen och filtreras av njurarna. Det är en biomarkör för njurfunktionen och har visat sig vara en mer känslig markör för njurfunktionen än kreatinin.

Förhöjda nivåer av cystatin C i blodet har kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen. De exakta mekanismerna genom vilka cystatin C bidrar till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt förstådda, men det antas att det är relaterat till dess roll i inflammation och oxidativ stress.

Cystatin C har visat sig bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppbyggnad av plack i artärerna. Cystatin C kan främja utvecklingen av ateroskleros genom att öka oxidativ stress i blodkärlen, vilket leder till skada på endotelcellerna som ligger längs blodkärlen.

Dessutom har förhöjda nivåer av cystatin C kopplats till en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Detta kan bero på det faktum att cystatin C är involverat i reglering av blodkärlsfunktion och blodproppsbildning, båda kan bidra till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Sammanfattningsvis betraktas cystatin C som en markör för inflammation och oxidativ stress och är associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen.

Cystatin Cprotein

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Blodprov kan vara viktiga för att utvärdera hjärtans hälsa genom att mäta markörer som kolesterol, triglycerider och glukosnivåer, vilka kan indikera en persons risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Andra tester kan mäta nivåer av enzymer och proteiner som kan indikera inflammation eller skada på hjärtmuskeln.

Dessutom kan blodprov användas för att övervaka effekten av behandlingar för existerande hjärtsjukdomar.

Sammanfattningsvis kan blodprov ge värdefull information om en persons kardiovaskulära hälsa och hjälpa till att styra beslut om förebyggande, diagnos och behandling.

 

Andra markörer

 

 

C-reaktivt protein (CRP)

 

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern som svar på inflammation. Det är en biomarkör för inflammation och kan mätas i blodet som en markör för systemisk inflammation.

Förhöjda nivåer av CRP har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke. CRP anses vara involverat i utvecklingen och progressionen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk tillstånd som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna.

I kontexten av ateroskleros kan CRP bidra till den inflammatoriska responsen i blodkärlen, vilket orsakar ytterligare skada på kärlväggen och främjar bildandet av aterosklerotiska plack. CRP har också visats vara associerat med endotelial dysfunktion, vilket kan bidra till utvecklingen av ateroskleros.

Sammanfattningsvis anses CRP vara en markör för systemisk inflammation och är associerad med en ökad risk för hjärtsjukdomar.

Att testa CRP-nivåer kan vara ett användbart verktyg vid diagnos och behandling av denna komplexa sjukdom, vilket hjälper vårdpersonal att identifiera personer som kan ha ökad risk och att styra behandlingsbeslut.

Det är dock viktigt att notera att CRP-nivåerna kan påverkas av olika faktorer, inklusive infektion, skada och inflammation från andra orsaker, så ytterligare tester och klinisk utvärdering kan vara nödvändiga för att bekräfta en diagnos av hjärtsjukdom.

CRPprotein

Homocystein aminosyra

 

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen som ett biprodukt av metabolismen. Förhöjda nivåer av homocystein i blodet har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke.

De exakta mekanismerna genom vilka homocystein bidrar till utvecklingen av hjärtsjukdomar är inte fullständigt förstådda, men det anses främja inflammation och skada på den inre förliningen av blodkärlen, känd som endotelet. Förhöjda nivåer av homocystein har också visats främja blodkoagulation, vilket kan leda till bildandet av blodproppar som kan blockera blodflödet till hjärtat och andra vitala organ.

Höga nivåer av homocystein kan orsakas av olika faktorer, inklusive genetiska mutationer, brister på vitaminer som folat, B6 och B12, och livsstilsfaktorer som rökning, alkoholkonsumtion och en kost rik på rött kött och animaliska produkter.

Att testa homocysteinnivåer kan vara ett användbart verktyg vid diagnos och behandling av hjärtsjukdomar.

Homocysteinaminosyra

Fibrinogen

Fibrinogen är ett protein i blodet som är involverat i koagulationsprocessen och inflammation. Förhöjda nivåer av fibrinogen har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar.

När blodkärlens inre försämras eller inflammeras svarar kroppen genom att aktivera koagulationsprocessen, som innefattar omvandlingen av fibrinogen till fibrin. Fibrin bildar sedan en koagel, som hjälper till att stoppa blödning och reparera det skadade kärlväggen.

I kontexten av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till utvecklingen av hjärtsjukdomar, kan koagulationsprocessen emellertid bli avstämd. Förhöjda nivåer av fibrinogen kan leda till bildandet av små blodproppar som kan delvis eller helt blockera blodkärlen, vilket minskar blodflödet till hjärtat och andra vitala organ.

Utöver dess roll i blodkoagulering har fibrinogen också implicerats i utvecklingen av ateroskleros själv. Fibrinogen kan bidra till den inflammatoriska responsen i blodkärlen, vilket orsakar ytterligare skada på kärlväggen och främjar bildandet av aterosklerotiska plack.

Sammanfattningsvis anses fibrinogen vara en markör för systemisk inflammation och är associerad med en ökad risk för hjärtsjukdomar.

Fibrinogenprotein

B-typ natriuretisk peptid (BNP)

B-typ natriuretisk peptid (BNP) är ett hormon som produceras av hjärtat. Det frigörs som svar på ökat tryck och stretching av hjärtmuskulaturceller (kardiomyocyter), särskilt i kamrarna.

BNP verkar på njurarna för att öka urinproduktionen och minska natriumretentionen, vilket hjälper till att minska blodvolymen och sänka blodtrycket.

BNP-nivåer mäts ofta i blodet som en diagnostisk metod för hjärtsvikt. Förhöjda nivåer av BNP är associerade med hjärtsvikt och kan användas för att diagnostisera och övervaka tillståndet.

BNP-nivåer kan också användas för att hjälpa till att skilja hjärtsvikt från andra orsaker till andfåddhet.

BNP används också som terapeutiskt medel vid vissa tillstånd, såsom akut dekompenserad hjärtsvikt, för att minska symtomen och förbättra resultaten. Det finns tillgängligt i syntetisk form som en medicin som kallas nesiritid.

Vad är syftet med att analysera BNP?

 

Tidig upptäckt

BNP-nivåer tenderar att stiga som svar på ökat tryck eller volym i hjärtat, även innan symtom på hjärtsvikt blir märkbara.

Detta gör att BNP-testning är värdefull för tidig upptäckt av hjärtsvikt, vilket potentiellt möjliggör snabb intervention och behandling.

Riskstratifiering

BNP-nivåer kan hjälpa till att avgöra svårighetsgraden av hjärtsvikt hos patienter, vilket är avgörande för riskstratifiering och vägledning av behandlingsbeslut.

Högre BNP-nivåer är generellt förknippade med mer allvarlig hjärtsvikt och sämre prognos.

Övervaka behandlingssvar

BNP-nivåer kan användas för att följa en patients svar på behandling av hjärtsvikt.

En minskning av BNP-nivåer kan indikera förbättring av hjärtfunktionen, medan ihållande förhöjda nivåer kan tyda på bristande behandlingssvar eller försämring av tillståndet.

Differentialdiagnos

BNP-testning kan hjälpa till att särskilja hjärtsvikt från andra tillstånd som presenterar liknande symtom, såsom lungsjukdomar.

Detta kan hjälpa läkare att avgöra den mest lämpliga åtgärden för en patient.

Prognostiskt värde

BNP-nivåer kan ge värdefull prognostisk information, eftersom högre nivåer är förknippade med sämre prognos hos patienter med hjärtsvikt.

Denna information kan hjälpa till att styra långsiktiga behandlingsstrategier och uppföljningsvård för patienter.

BNPhormon
woman in yellow coat

Njurar

 

Njurarna och det kardiovaskulära systemet är nära sammanlänkade, och det finns en stark koppling mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

En av njurarnas huvudfunktioner är att filtrera bort avfallsprodukter och överskottsvätska från blodet och upprätthålla en balans av viktiga elektrolyter och hormoner i kroppen.

I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätska i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och vätskeöverbelastning.

Båda dessa tillstånd kan öka arbetsbelastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket över tid kan leda till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Dessutom kan njursjukdom bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppbyggnad av plack i artärerna.

Njurarna är involverade i regleringen av blodtrycket, och skada på njurarna kan leda till en obalans av hormoner och elektrolyter i kroppen, vilket kan främja utvecklingen av ateroskleros och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Tvärtom kan också hjärt-kärlsjukdom bidra till utvecklingen av njursjukdom. Tillstånd som högt blodtryck och diabetes, som är stora riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, kan också skada njurarna över tid. Dessutom kan hjärt-kärlsjukdom minska blodflödet till njurarna, vilket kan leda till njurskada och försämrad njurfunktion.

Övergripande sett är sambandet mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom komplex och mångfaktoriellt.

Behandling av båda sjukdomarna innebär ofta en kombination av livsstilsförändringar, mediciner och nära övervakning för att förebygga eller bromsa utvecklingen av komplikationer.

Kreatinin

Kreatinin är ett avfallsämne som produceras av musklerna och elimineras från kroppen av njurarna. Förhöjda nivåer av kreatinin i blodet kan indikera nedsatt njurfunktion, vilket kan vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätskor i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och vätskeöverbelastning. Båda dessa tillstånd kan öka belastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket leder till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom över tid.

Dessutom har höga nivåer av kreatinin i blodet kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen. Detta kan bero på att förhöjda nivåer av kreatinin kan indikera en övergripande ökning av muskelmassan, vilket är förknippat med en ökad risk för hjärtsjukdom.

Sammanfattningsvis är medan kreatinin själv inte är en direkt markör för hjärt-kärlsjukdom, kan förhöjda nivåer av kreatinin i blodet indikera nedsatt njurfunktion, vilket är en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

Kreatininsyra

eGFR


eGFR, eller uppskattad glomerulär filtrationshastighet, är en mått på hur väl njurarna fungerar för att filtrera bort avfallsprodukter från blodet. En låg eGFR indikerar nedsatt njurfunktion och är associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I sammanhanget med hjärt-kärlsjukdom kan kronisk njursjukdom leda till en ansamling av avfallsprodukter och vätskor i kroppen, vilket kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck och övervätskning. Båda dessa tillstånd kan öka arbetsbelastningen på hjärtat och blodkärlen, vilket leder till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom över tid.

Utöver det kan nedsatt njurfunktion bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna.

Njurarna är involverade i regleringen av blodtrycket, och skada på njurarna kan leda till en obalans av hormoner och elektrolyter i kroppen, vilket kan främja utvecklingen av ateroskleros och öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Studier har visat att en låg eGFR är oberoende associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, inklusive hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Relationen mellan eGFR och hjärt-kärlsjukdom är komplex, och de exakta mekanismerna genom vilka nedsatt njurfunktion bidrar till hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt förstådda.

eGFRnjurar

Albumin

Albumin är ett protein som produceras av levern och finns i blodet. Det hjälper till att upprätthålla blodvolymen och reglera vätskebalansen i kroppen. Låga nivåer av albumin i blodet har associerats med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I kontexten av hjärt-kärlsjukdom kan låga nivåer av albumin vara en markör för kronisk inflammation och undernäring, vilket kan bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk tillstånd som kan leda till uppkomsten av plack i artärerna.

Inflammation kan också bidra till utvecklingen av endotelial dysfunktion, vilket ytterligare kan främja utvecklingen av ateroskleros.

Dessutom har låga nivåer av albumin i blodet associerats med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Detta kan bero på det faktum att albumin är involverat i reglering av blodvolymen, och låga nivåer av albumin kan leda till vätskeöverbelastning och en ökad arbetsbelastning på hjärtat och blodkärlen, vilket kan öka risken för hjärt-kärlhändelser.

Sammanfattningsvis betraktas låga nivåer av albumin i blodet som en markör för systemisk inflammation och undernäring, och är associerade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå sambandet mellan albumin och hjärt-kärlsjukdom.

Albuminprotein

Cystatin C

Cystatin C är en liten protein som produceras av cellerna i kroppen och filtreras av njurarna. Det är en biomarkör för njurfunktionen och har visat sig vara en mer känslig markör för njurfunktionen än kreatinin.

Förhöjda nivåer av cystatin C i blodet har kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen. De exakta mekanismerna genom vilka cystatin C bidrar till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt förstådda, men det antas att det är relaterat till dess roll i inflammation och oxidativ stress.

Cystatin C har visat sig bidra till utvecklingen av ateroskleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan leda till uppbyggnad av plack i artärerna. Cystatin C kan främja utvecklingen av ateroskleros genom att öka oxidativ stress i blodkärlen, vilket leder till skada på endotelcellerna som ligger längs blodkärlen.

Dessutom har förhöjda nivåer av cystatin C kopplats till en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Detta kan bero på det faktum att cystatin C är involverat i reglering av blodkärlsfunktion och blodproppsbildning, båda kan bidra till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Sammanfattningsvis betraktas cystatin C som en markör för inflammation och oxidativ stress och är associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, oberoende av njurfunktionen.

Cystatin Cprotein

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Blodprov kan vara viktiga för att utvärdera hjärtans hälsa genom att mäta markörer som kolesterol, triglycerider och glukosnivåer, vilka kan indikera en persons risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Andra tester kan mäta nivåer av enzymer och proteiner som kan indikera inflammation eller skada på hjärtmuskeln.

Dessutom kan blodprov användas för att övervaka effekten av behandlingar för existerande hjärtsjukdomar.

Sammanfattningsvis kan blodprov ge värdefull information om en persons kardiovaskulära hälsa och hjälpa till att styra beslut om förebyggande, diagnos och behandling.

 

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES