FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

mars 5, 2023

Feminea Fertilitet Kvinna


Featured image for “Feminea Fertilitet Kvinna”

Fertilitet

Om du för närvarande tar hormonella preventivmedel men vill få insikt i dina menscykelhormoner, rekommenderas att du väntar minst 3 menstruationscykler efter att du slutat med hormonella preventivmedel innan du tar ett test.

Om du använder en långtidsform av hormonpreventivmedel, såsom preventivmedelsinjektionen (känd som Depo Provera), kan du behöva vänta upp till 12 månader för att dina cykler och AMH ska återgå till det normala.

Fertilitet syftar på individens eller parets naturliga förmåga att bli gravida genom samlag. Hos kvinnor bestäms fertiliteten av förmågan att frigöra en frisk äggstock från äggstockarna, och hos män bestäms fertiliteten av förmågan att producera frisk sperma.

Fertiliteten kan påverkas av olika faktorer, inklusive ålder, hälsotillstånd, livsstilsvanor och miljöfaktorer. Till exempel minskar fertiliteten hos kvinnor med åldern, och de kan uppleva oregelbundna menstruationscykler, färre ägglossningar och en högre risk för graviditetskomplikationer som missfall eller genetiska avvikelser. Hos män kan fertiliteten påverkas av tillstånd som låg spermieantal eller kvalitet, erektionsstörningar eller hormonella obalanser.

Om ett par inte kan bli gravida efter ett års regelbunden, oskyddad samlag kan de diagnosticeras med infertilitet. Fertilitetsbehandlingar, såsom mediciner, kirurgi eller assisterad reproduktionsteknologi som in vitro-fertilisering (IVF), kan rekommenderas för att förbättra fertiliteten och öka chanserna till graviditet.

Kvinnlig fertilitet

avser en kvinnas förmåga att bli gravid och bära ett barn fram till födseln. Det påverkas av olika faktorer, inklusive ålder, hormonbalans, menstruationscykeln och den allmänna hälsan.

Här är en kort översikt över dessa faktorer

Ålder

En kvinnas fertilitet minskar generellt med åldern, särskilt efter 30 års ålder. Fertiliteten börjar minska mer avsevärt efter 35 och sjunker snabbare efter 40. Detta beror främst på en minskning av äggkvalitet och mängd.

Hormonbalans

En kvinnas hormoner spelar en avgörande roll för att reglera hennes menstruationscykel och ägglossning. Obalans i hormoner, såsom östrogen, progesteron och follikelstimulerande hormon (FSH), kan påverka fertiliteten.

Menstruationscykel

En regelbunden menstruationscykel (som vanligtvis varar mellan 21 och 35 dagar) är en indikation på normal hormonbalans och ägglossning. Oregelbundna cykler, uteblivna perioder eller konsekvent kraftiga eller lätta perioder kan vara tecken på ägglossningsproblem eller andra underliggande hälsoproblem.

Ägglossning

Frisättningen av ett moget ägg från äggstocken kallas ägglossning. Det inträffar vanligtvis cirka 14 dagar innan kvinnans nästa period börjar. Fertilitetsproblem kan uppstå om ägglossningen är oregelbunden eller frånvarande (anovulation).

Allmän hälsa

En kvinnas allmänna hälsa kan påverka hennes fertilitet avsevärt. Faktorer som vikt (att vara underviktig eller överviktig), näringsbrister, rökning, överdriven alkoholkonsumtion och höga stressnivåer kan alla negativt påverka fertiliteten.

Orsaker till infertilitet

Infertilitet är en komplex fråga, och orsakerna kan tillskrivas både manliga och kvinnliga faktorer, samt en kombination av båda eller oförklarade faktorer.

Procentandelen infertilitet som tillskrivs varje faktor kan variera, men generellt är fördelningen enligt följande:

Manlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på manliga faktorer, vilket kan innefatta problem med spermieproduktion, funktion eller leverans.

Vanliga problem innefattar lågt spermieantal, dålig spermierörlighet (rörelse) eller onormal spermieform (morfologi).

Kvinnlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på kvinnliga faktorer, vilket kan innefatta problem med äggstockarna, äggledarna eller livmodern.

Vanliga problem innefattar ägglossningsstörningar, blockerade eller skadade äggledare, eller livmodersabnormaliteter såsom fibroider eller polyper.

Kombinerade faktorer

I ungefär 20-30% av fallen bidrar både manliga och kvinnliga faktorer till infertilitet. Detta kan inträffa när båda parter har reproduktionsproblem, vilket gör det svårare att bli gravid.

Oförklarad infertilitet

I cirka 10-15% av fallen förblir orsaken till infertilitet oförklarad efter grundlig utvärdering.

Även när ingen specifik orsak identifieras kan behandlingsalternativ fortfarande vara tillgängliga.


Det finns tecken och symtom på potentiella fertilitetsproblem som kvinnor bör vara medvetna om

Oregelbundna menstruationscykler

En regelbunden menstruationscykel, som vanligtvis varar mellan 21 och 35 dagar, är en indikation på normal hormonbalans och ägglossning. Oregelbundna cykler, uteblivna perioder eller konsekvent kraftiga eller lätta perioder kan vara tecken på ägglossningsproblem eller andra underliggande hälsoproblem.

Frånvarande eller oregelbunden ägglossning

Vissa kvinnor kan uppleva oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls (anovulation). Detta kan upptäckas genom att spåra basal kroppstemperatur, använda ägglossningsprediktor-kit eller övervaka fysiska tecken som förändringar i livmoderhalssekret.

Kraftiga menstruationskramper

Extremt smärtsamma menstruationskramper, eller dysmenorré, kan vara ett symtom på underliggande tillstånd som kan påverka fertiliteten, såsom endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom.

Smärta vid samlag

Smärtsamt samlag, eller dyspareuni, kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem, såsom endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom, vilket kan påverka fertiliteten.

Hormonella obalanser

Symtom som akne, överdriven ansikts- eller kroppshårväxt (hirsutism) eller viktökning kan indikera hormonella obalanser som kan påverka fertiliteten, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Återkommande missfall

Kvinnor som upplever flera missfall kan ha ett underliggande fertilitetsproblem, såsom abnormiteter i livmodern eller hormonella obalanser.

Historik av sexuellt överförbara infektioner (STI)

Vissa STI, om de inte behandlas, kan leda till fertilitetsproblem genom att orsaka skador på reproduktionssystemet, såsom bäckeninflammatorisk sjukdom eller ärrbildning i äggledarna.


Beställa detta hälsotestFemineaLab Butik

Fertilitet kan vara svår att fastställa utan medicinsk utvärdering, men det finns några tecken och symptom som kan indikera att man är fertil

Reguljär menstruationscykel

Kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel kan ha en större chans att bli gravida, eftersom det är en indikation på en regelbunden ägglossning.

Symtom på ägglossning

Symtom som ökad mängd cervixsekret och smärta i nedre delen av buken kan indikera att en kvinna har ägglossning och därför kan bli gravid.

Normalt spermieantal och kvalitet

Män som har normala spermieantal och hög kvalitet på spermierna har större chans att befrukta ett ägg och bli far.

Ålder

Kvinnor i 20-30 årsåldern har vanligtvis högre fertilitet än kvinnor som är äldre än 35 år, eftersom fertiliteten minskar med åldern.

Här är några sätt som fertilitet kan bedömas och diagnostiseras

Fertilitetsutvärdering

En fertilitetsutvärdering innefattar en omfattande medicinsk utvärdering av både man och kvinna, inklusive en grundlig medicinsk historik, fysisk undersökning och olika tester för att fastställa fertilitet.

Tester kan inkludera blodprov för att mäta hormonnivåer, ägglossningstest för kvinnor, och spermietester för män.

Ovulationsövervakning

För kvinnor kan ovulationsövervakning användas för att fastställa fertilitet.

Detta kan innebära att man använder ägglossningstest för att fastställa när ägglossning inträffar, att man mäter basal kroppstemperatur, eller att man genomför ultraljudundersökningar för att övervaka äggstockarna och fastställa när ägglossning sker.

Spermieanalys

En spermieanalys är en test som mäter antalet och kvaliteten av spermier hos en man.

Detta kan göras genom att ta ett prov av mannens sperma och analysera det på ett laboratorium.

Hälsotillstånd och livsstil

Vissa hälsotillstånd och livsstilsfaktorer kan påverka fertilitet, såsom fetma, rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning.

En läkare kan bedöma en persons hälsotillstånd och livsstil och rekommendera lämpliga förändringar för att förbättra fertiliteten.

Fertilitet


Om du för närvarande tar hormonella preventivmedel men vill få insikt i dina menscykelhormoner, rekommenderas att du väntar minst 3 menstruationscykler efter att du slutat med hormonella preventivmedel innan du tar ett test.

Om du använder en långtidsform av hormonpreventivmedel, såsom preventivmedelsinjektionen (känd som Depo Provera), kan du behöva vänta upp till 12 månader för att dina cykler och AMH ska återgå till det normala.


Fertilitet syftar på individens eller parets naturliga förmåga att bli gravida genom samlag. Hos kvinnor bestäms fertiliteten av förmågan att frigöra en frisk äggstock från äggstockarna, och hos män bestäms fertiliteten av förmågan att producera frisk sperma.

Fertiliteten kan påverkas av olika faktorer, inklusive ålder, hälsotillstånd, livsstilsvanor och miljöfaktorer. Till exempel minskar fertiliteten hos kvinnor med åldern, och de kan uppleva oregelbundna menstruationscykler, färre ägglossningar och en högre risk för graviditetskomplikationer som missfall eller genetiska avvikelser. Hos män kan fertiliteten påverkas av tillstånd som låg spermieantal eller kvalitet, erektionsstörningar eller hormonella obalanser.

Om ett par inte kan bli gravida efter ett års regelbunden, oskyddad samlag kan de diagnosticeras med infertilitet. Fertilitetsbehandlingar, såsom mediciner, kirurgi eller assisterad reproduktionsteknologi som in vitro-fertilisering (IVF), kan rekommenderas för att förbättra fertiliteten och öka chanserna till graviditet.

Kvinnlig fertilitet

 

avser en kvinnas förmåga att bli gravid och bära ett barn fram till födseln. Det påverkas av olika faktorer, inklusive ålder, hormonbalans, menstruationscykeln och den allmänna hälsan.

Här är en kort översikt över dessa faktorer

Ålder

En kvinnas fertilitet minskar generellt med åldern, särskilt efter 30 års ålder. Fertiliteten börjar minska mer avsevärt efter 35 och sjunker snabbare efter 40. Detta beror främst på en minskning av äggkvalitet och mängd.

Hormonbalans

En kvinnas hormoner spelar en avgörande roll för att reglera hennes menstruationscykel och ägglossning. Obalans i hormoner, såsom östrogen, progesteron och follikelstimulerande hormon (FSH), kan påverka fertiliteten.

Menstruationscykel

En regelbunden menstruationscykel (som vanligtvis varar mellan 21 och 35 dagar) är en indikation på normal hormonbalans och ägglossning. Oregelbundna cykler, uteblivna perioder eller konsekvent kraftiga eller lätta perioder kan vara tecken på ägglossningsproblem eller andra underliggande hälsoproblem.

Ägglossning

Frisättningen av ett moget ägg från äggstocken kallas ägglossning. Det inträffar vanligtvis cirka 14 dagar innan kvinnans nästa period börjar. Fertilitetsproblem kan uppstå om ägglossningen är oregelbunden eller frånvarande (anovulation).

Allmän hälsa

En kvinnas allmänna hälsa kan påverka hennes fertilitet avsevärt. Faktorer som vikt (att vara underviktig eller överviktig), näringsbrister, rökning, överdriven alkoholkonsumtion och höga stressnivåer kan alla negativt påverka fertiliteten.

Orsaker till infertilitet

 

Infertilitet är en komplex fråga, och orsakerna kan tillskrivas både manliga och kvinnliga faktorer, samt en kombination av båda eller oförklarade faktorer. Procentandelen infertilitet som tillskrivs varje faktor kan variera, men generellt är fördelningen enligt följande:

Manlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på manliga faktorer, vilket kan innefatta problem med spermieproduktion, funktion eller leverans. Vanliga problem innefattar lågt spermieantal, dålig spermierörlighet (rörelse) eller onormal spermieform (morfologi).

Kvinnlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på kvinnliga faktorer, vilket kan innefatta problem med äggstockarna, äggledarna eller livmodern. Vanliga problem innefattar ägglossningsstörningar, blockerade eller skadade äggledare, eller livmodersabnormaliteter såsom fibroider eller polyper.

Kombinerade faktorer

I ungefär 20-30% av fallen bidrar både manliga och kvinnliga faktorer till infertilitet. Detta kan inträffa när båda parter har reproduktionsproblem, vilket gör det svårare att bli gravid.

Oförklarad infertilitet

I cirka 10-15% av fallen förblir orsaken till infertilitet oförklarad efter grundlig utvärdering. Även när ingen specifik orsak identifieras kan behandlingsalternativ fortfarande vara tillgängliga.


Det finns tecken och symtom på potentiella fertilitetsproblem som kvinnor bör vara medvetna om

Oregelbundna menstruationscykler

En regelbunden menstruationscykel, som vanligtvis varar mellan 21 och 35 dagar, är en indikation på normal hormonbalans och ägglossning. Oregelbundna cykler, uteblivna perioder eller konsekvent kraftiga eller lätta perioder kan vara tecken på ägglossningsproblem eller andra underliggande hälsoproblem.

Frånvarande eller oregelbunden ägglossning

Vissa kvinnor kan uppleva oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls (anovulation). Detta kan upptäckas genom att spåra basal kroppstemperatur, använda ägglossningsprediktor-kit eller övervaka fysiska tecken som förändringar i livmoderhalssekret.

Kraftiga menstruationskramper

Extremt smärtsamma menstruationskramper, eller dysmenorré, kan vara ett symtom på underliggande tillstånd som kan påverka fertiliteten, såsom endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom.

Smärta vid samlag

Smärtsamt samlag, eller dyspareuni, kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem, såsom endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom, vilket kan påverka fertiliteten.

Hormonella obalanser

Symtom som akne, överdriven ansikts- eller kroppshårväxt (hirsutism) eller viktökning kan indikera hormonella obalanser som kan påverka fertiliteten, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Återkommande missfall

Kvinnor som upplever flera missfall kan ha ett underliggande fertilitetsproblem, såsom abnormiteter i livmodern eller hormonella obalanser.

Historik av sexuellt överförbara infektioner (STI)

Vissa STI, om de inte behandlas, kan leda till fertilitetsproblem genom att orsaka skador på reproduktionssystemet, såsom bäckeninflammatorisk sjukdom eller ärrbildning i äggledarna.


Beställa detta hälsotestFemineaLab Butik

Hur vet man om man är fertil?


Här är några sätt som fertilitet kan bedömas och diagnostiseras

Fertilitetsutvärdering

En fertilitetsutvärdering innefattar en omfattande medicinsk utvärdering av både man och kvinna, inklusive en grundlig medicinsk historik, fysisk undersökning och olika tester för att fastställa fertilitet.

Tester kan inkludera blodprov för att mäta hormonnivåer, ägglossningstest för kvinnor, och spermietester för män.

Ovulationsövervakning

För kvinnor kan ovulationsövervakning användas för att fastställa fertilitet.

Detta kan innebära att man använder ägglossningstest för att fastställa när ägglossning inträffar, att man mäter basal kroppstemperatur, eller att man genomför ultraljudundersökningar för att övervaka äggstockarna och fastställa när ägglossning sker.

Spermieanalys

En spermieanalys är en test som mäter antalet och kvaliteten av spermier hos en man.

Detta kan göras genom att ta ett prov av mannens sperma och analysera det på ett laboratorium.

Hälsotillstånd och livsstil

Vissa hälsotillstånd och livsstilsfaktorer kan påverka fertilitet, såsom fetma, rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning.

En läkare kan bedöma en persons hälsotillstånd och livsstil och rekommendera lämpliga förändringar för att förbättra fertiliteten.

Fertilitet kan vara svår att fastställa utan medicinsk utvärdering, men det finns några tecken och symptom som kan indikera att man är fertil

Reguljär menstruationscykel

Kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel kan ha en större chans att bli gravida, eftersom det är en indikation på en regelbunden ägglossning.

Symtom på ägglossning

Symtom som ökad mängd cervixsekret och smärta i nedre delen av buken kan indikera att en kvinna har ägglossning och därför kan bli gravid.

Normalt spermieantal och kvalitet

Män som har normala spermieantal och hög kvalitet på spermierna har större chans att befrukta ett ägg och bli far.

Ålder

Kvinnor i 20-30 årsåldern har vanligtvis högre fertilitet än kvinnor som är äldre än 35 år, eftersom fertiliteten minskar med åldern.Vad kan man göra för att öka fertiliteten?

 

 

Det finns flera saker som både kvinnor och män kan göra för att öka fertiliteten och öka chansen att bli gravid

Ha en hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil kan bidra till att öka fertiliteten. Detta inkluderar att undvika rökning, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger.

Ät en hälsosam kost

En balanserad kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert protein kan hjälpa till att öka fertiliteten. Undvik transfetter, raffinerat socker och bearbetade livsmedel.

Motionera regelbundet

Att motionera regelbundet kan bidra till att minska stress och förbättra blodcirkulationen, vilket kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik stress

Stress kan påverka hormonbalansen och minska fertiliteten. Det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och undvika överdriven stress.

Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn är viktigt för en sund hormonbalans och kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik miljögifter

Vissa miljögifter kan påverka fertiliteten. Försök att undvika miljögifter som BPA, ftalater och tungmetaller så mycket som möjligt.

Få regelbunden läkarvård

Det är viktigt att regelbundet genomföra hälsokontroller och följa läkares rekommendationer för att upptäcka och behandla eventuella hälsoproblem som kan påverka fertiliteten.

 
 
 
 
 

*BPA står för bisfenol A, en kemisk förening som ofta används i tillverkning av plastprodukter och livsmedelsförpackningar.

BPA används för att göra plastprodukter starkare och mer hållbara, och kan också användas i tillverkning av epoxihartser som används i beläggningar för livsmedelsförpackningar.

BPA har blivit ett kontroversiellt ämne på grund av dess potentiella hälsoeffekter.

Studier har visat att BPA kan störa hormonbalansen i kroppen och påverka reproduktions- och fertilitetsfunktioner, liksom öka risken för vissa cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Som svar på dessa bekymmer har många länder infört regleringar för att begränsa användningen av BPA i vissa produkter, särskilt för användning i livsmedelsförpackningar.

Det är alltid bra att läsa ingredienserna och märkningarna på produkter för att undvika produkter som innehåller BPA om man är bekymrad över dess potentiella hälsoeffekter.

Vad kan man göra för att öka fertiliteten?

       

 

 

Det finns flera saker som både kvinnor och män kan göra för att öka fertiliteten och öka chansen att bli gravid

Ha en hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil kan bidra till att öka fertiliteten. Detta inkluderar att undvika rökning, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger.

Ät en hälsosam kost

En balanserad kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert protein kan hjälpa till att öka fertiliteten. Undvik transfetter, raffinerat socker och bearbetade livsmedel.

Motionera regelbundet

Att motionera regelbundet kan bidra till att minska stress och förbättra blodcirkulationen, vilket kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik stress

Stress kan påverka hormonbalansen och minska fertiliteten. Det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och undvika överdriven stress.

Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn är viktigt för en sund hormonbalans och kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik miljögifter

Vissa miljögifter kan påverka fertiliteten. Försök att undvika miljögifter som BPA, ftalater och tungmetaller så mycket som möjligt.

Få regelbunden läkarvård

Det är viktigt att regelbundet genomföra hälsokontroller och följa läkares rekommendationer för att upptäcka och behandla eventuella hälsoproblem som kan påverka fertiliteten.

 

 

 

*BPA står för bisfenol A, en kemisk förening som ofta används i tillverkning av plastprodukter och livsmedelsförpackningar.

BPA används för att göra plastprodukter starkare och mer hållbara, och kan också användas i tillverkning av epoxihartser som används i beläggningar för livsmedelsförpackningar. BPA har blivit ett kontroversiellt ämne på grund av dess potentiella hälsoeffekter.

Studier har visat att BPA kan störa hormonbalansen i kroppen och påverka reproduktions- och fertilitetsfunktioner, liksom öka risken för vissa cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Som svar på dessa bekymmer har många länder infört regleringar för att begränsa användningen av BPA i vissa produkter, särskilt för användning i livsmedelsförpackningar.

Det är alltid bra att läsa ingredienserna och märkningarna på produkter för att undvika produkter som innehåller BPA om man är bekymrad över dess potentiella hälsoeffekter.

 

 

Follikel utveckling

När i cykeln kan man bli gravid?

Ägglossning

En kvinna kan bli gravid under ägglossningen, vilket är när en mogen äggstock frisätts från äggstockarna och förs in i äggledaren, där den kan befruktas av spermier.

Ägglossning sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Eftersom spermier kan överleva i kroppen i flera dagar efter samlag, kan befruktning ske om samlag sker några dagar före ägglossning.

Därför anses perioden från några dagar före ägglossning till 24 timmar efter ägglossning vara den mest fertila tiden i menstruationscykeln.

Övervaka din menstruationscykel

Det är dock viktigt att komma ihåg att menstruationscykeln och tidpunkten för ägglossning kan variera från person till person och kan påverkas av faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor.

För kvinnor med oregelbundna menstruationscykler eller fertilitetsproblem kan det vara svårare att fastställa exakt när ägglossning sker.

Om du försöker bli gravid kan det vara en god idé att övervaka din menstruationscykel genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker.

Vitamin B12 -och folatbristanemi

 


Orsaker till folatbristanemi 

Dåligt kostintag

Att inte få tillräckligt med folat från kosten, finns i bladgrönsaker, frukt och fortifierade flingor.

Alkoholism

Kraftig alkoholkonsumtion kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Läkemedel

Vissa läkemedel som metotrexat och sulfasalazin kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Graviditet

Gravida kvinnor har ökad behov av folat för att stödja fosterets tillväxt och utveckling.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom kan leda till anemi eftersom njurarna producerar ett hormon som kallas erytropoietin som hjälper kroppen att producera röda blodceller.

Kroniska infektioner

Vissa kroniska infektioner som tuberkulos, HIV eller cancer kan leda till anemi genom att orsaka kronisk inflammation och minska kroppens förmåga att absorbera folat.

Orsaker till vitamin B12-bristanemi 

Dålig kostintag

Att inte få tillräckligt med vitamin B12 från kosten, vanligtvis finns i mat baserad på djur som kött, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan vara mer benägna att utveckla vitamin B12-bristanemi.

Malabsorption

Vissa medicinska tillstånd som perniciös anemi, en tillstånd där magen inte kan absorbera vitamin B12 på rätt sätt, eller inflammatorisk tarmsjukdom kan hindra kroppen från att absorbera vitamin B12.

Läkemedel

Vissa läkemedel som protonpumpshämmare, metformin och H2-receptorblockerare kan påverka absorptionen av vitamin B12.


När i cykeln kan man bli gravid?


Övervaka din menstruationscykel

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att menstruationscykeln och tidpunkten för ägglossning kan variera från person till person och kan påverkas av faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor.

För kvinnor med oregelbundna menstruationscykler eller fertilitetsproblem kan det vara svårare att fastställa exakt när ägglossning sker.

Om du försöker bli gravid kan det vara en god idé att övervaka din menstruationscykel genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker.

Ägglossning

 

En kvinna kan bli gravid under ägglossningen, vilket är när en mogen äggstock frisätts från äggstockarna och förs in i äggledaren, där den kan befruktas av spermier.

Ägglossning sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Eftersom spermier kan överleva i kroppen i flera dagar efter samlag, kan befruktning ske om samlag sker några dagar före ägglossning. Därför anses perioden från några dagar före ägglossning till 24 timmar efter ägglossning vara den mest fertila tiden i menstruationscykeln.


Vitamin B12 -och folatbristanemi

 

Orsaker till folatbristanemi 

Dåligt kostintag

Att inte få tillräckligt med folat från kosten, finns i bladgrönsaker, frukt och fortifierade flingor.

Alkoholism

Kraftig alkoholkonsumtion kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Läkemedel

Vissa läkemedel som metotrexat och sulfasalazin kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Graviditet

Gravida kvinnor har ökad behov av folat för att stödja fosterets tillväxt och utveckling.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom kan leda till anemi eftersom njurarna producerar ett hormon som kallas erytropoietin som hjälper kroppen att producera röda blodceller.

Kroniska infektioner

Vissa kroniska infektioner som tuberkulos, HIV eller cancer kan leda till anemi genom att orsaka kronisk inflammation och minska kroppens förmåga att absorbera folat.

Orsaker till vitamin B12-bristanemi 

Dålig kostintag

Att inte få tillräckligt med vitamin B12 från kosten, vanligtvis finns i mat baserad på djur som kött, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan vara mer benägna att utveckla vitamin B12-bristanemi.

Malabsorption

Vissa medicinska tillstånd som perniciös anemi, en tillstånd där magen inte kan absorbera vitamin B12 på rätt sätt, eller inflammatorisk tarmsjukdom kan hindra kroppen från att absorbera vitamin B12.

Läkemedel

Vissa läkemedel som protonpumpshämmare, metformin och H2-receptorblockerare kan påverka absorptionen av vitamin B12.Feminea Laboratories

Academy


Exempel på en oregelbunden menstruationscykel

 

 

Ett exempel på en oregelbunden menstruationscykel kan vara när menstruationen inträffar på olika dagar varje månad, eller när cykellängden varierar från månad till månad.

Till exempel kan en kvinna ha en menstruationscykel som varar 28 dagar en månad och sedan 35 dagar nästa månad. En annan kvinna kan ha en cykel som varierar från 30 dagar till 45 dagar.

I en oregelbunden cykel kan det vara svårt att förutsäga när ägglossning kommer att ske, vilket kan göra det svårt att bestämma när man är mest fertil och öka chanserna att bli gravid.

Därför kan det vara till hjälp att använda ägglossningstest eller andra metoder för att fastställa när ägglossning sker, eller att föra en menstruationskalender för att följa med cykelns mönster.

När i den oregelbundna cykeln kan man bli gravid?

 

 

I en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att fastställa exakt när ägglossning sker och när man kan bli gravid. Men det är fortfarande möjligt att bli gravid i en oregelbunden cykel, eftersom ägglossning kan ske när som helst under cykeln.

För att öka chansen att bli gravid kan det vara till hjälp att övervaka menstruationscykeln genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker. Det kan också vara en god idé att föra en menstruationskalender för att hålla reda på din cykel och eventuella symptom som indikerar ägglossning.

Det är också viktigt att tänka på att faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor kan påverka menstruationscykeln och ägglossning, så det är en god idé att ta hand om din hälsa och minska stressnivåerna.

 


Hur man beräknar ägglossning med en oregelbunden cykel ?

 

 

Att beräkna ägglossning med en oregelbunden cykel kan vara svårt, men det finns några metoder du kan prova

Använd en ägglossningskalender

Du kan föra en kalender där du noterar din menstruationscykel varje månad och märker ut de dagar då du har mens. Genom att notera längden på dina cykler kan du uppskatta när ägglossning kommer att ske. Vanligtvis sker ägglossning cirka 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Mät basal kroppstemperatur

Du kan mäta din basala kroppstemperatur varje morgon innan du stiger upp ur sängen. Under ägglossning stiger kroppstemperaturen vanligtvis med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit), så genom att mäta temperaturen varje dag kan du upptäcka när ägglossning sker.

Använd ägglossningstest

Det finns ägglossningstest som kan användas för att upptäcka när ägglossning sker. Dessa tester fungerar genom att detektera ökningen av luteiniserande hormon (LH) i urinen som indikerar att ägglossning är nära förestående.

När i den oregelbundna cykeln kan man bli gravid?

 

I en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att fastställa exakt när ägglossning sker och när man kan bli gravid. Men det är fortfarande möjligt att bli gravid i en oregelbunden cykel, eftersom ägglossning kan ske när som helst under cykeln.

För att öka chansen att bli gravid kan det vara till hjälp att övervaka menstruationscykeln genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker. Det kan också vara en god idé att föra en menstruationskalender för att hålla reda på din cykel och eventuella symptom som indikerar ägglossning.

Det är också viktigt att tänka på att faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor kan påverka menstruationscykeln och ägglossning, så det är en god idé att ta hand om din hälsa och minska stressnivåerna.

 

Exempel på en oregelbunden menstruationscykel

 

Ett exempel på en oregelbunden menstruationscykel kan vara när menstruationen inträffar på olika dagar varje månad, eller när cykellängden varierar från månad till månad.

Till exempel kan en kvinna ha en menstruationscykel som varar 28 dagar en månad och sedan 35 dagar nästa månad. En annan kvinna kan ha en cykel som varierar från 30 dagar till 45 dagar.

I en oregelbunden cykel kan det vara svårt att förutsäga när ägglossning kommer att ske, vilket kan göra det svårt att bestämma när man är mest fertil och öka chanserna att bli gravid.

Därför kan det vara till hjälp att använda ägglossningstest eller andra metoder för att fastställa när ägglossning sker, eller att föra en menstruationskalender för att följa med cykelns mönster.

Hur man beräknar ägglossning med en oregelbunden cykel ?

 

Att beräkna ägglossning med en oregelbunden cykel kan vara svårt, men det finns några metoder du kan prova

Använd en ägglossningskalender

Du kan föra en kalender där du noterar din menstruationscykel varje månad och märker ut de dagar då du har mens. Genom att notera längden på dina cykler kan du uppskatta när ägglossning kommer att ske. Vanligtvis sker ägglossning cirka 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Mät basal kroppstemperatur

Du kan mäta din basal kroppstemperatur varje morgon innan du stiger upp ur sängen. Under ägglossning stiger kroppstemperaturen vanligtvis med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit), så genom att mäta temperaturen varje dag kan du upptäcka när ägglossning sker.

Använd ägglossningstest

Det finns ägglossningstest som kan användas för att upptäcka när ägglossning sker. Dessa tester fungerar genom att detektera ökningen av luteiniserande hormon (LH) i urinen som indikerar att ägglossning är nära förestående.


Skaffa barn efter 35

 

Att skaffa barn efter 35 års ålder kan vara en utmaning för många par eftersom fertiliteten minskar med stigande ålder, särskilt för kvinnor. Kvinnors fertilitet har sin topp oftast i 20-årsåldern och börjar minska gradvis efter 30-årsåldern. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten mer markant och risken för att drabbas av komplikationer under graviditeten ökar.

Kvinnor över 35 år kan ha svårare att bli gravid, och när de blir gravida har de en ökad risk för komplikationer som högt blodtryck, diabetes, missfall och kromosomavvikelser hos fostret. Därför rekommenderar läkare vanligtvis att kvinnor över 35 år söker medicinsk hjälp om de inte har blivit gravida efter sex månaders försök.

Det är dock viktigt att komma ihåg att många kvinnor över 35 år fortfarande kan bli gravida och få friska barn.

Kan du bli gravid när som helst i menstruationscykeln?

 

Det är teoretiskt möjligt att bli gravid när som helst under menstruationscykeln, men det är mer sannolikt att bli gravid under vissa dagar än andra.

Den mest fertila tiden i menstruationscykeln är vanligtvis under ägglossningen, vilket är när en äggcell frigörs från äggstocken och kan befruktas av en spermie. Ägglossningen sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation, men det kan variera från person till person. För kvinnor med en regelbunden 28-dagarscykel, skulle det innebära att ägglossningen sker runt dag 14.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermier kan överleva i kroppen i upp till fem dagar. Detta innebär att om du har samlag några dagar före ägglossningen, kan spermier fortfarande vara närvarande och befrukta äggcellen när den frigörs. Så, även om det är mindre sannolikt att bli gravid under de första dagarna av menstruationscykeln, är det inte omöjligt.

Hur många dagar lever spermier i slidan?

Spermier kan leva upp till fem dagar i en kvinnas kropp under optimala förhållanden. Detta innebär att om en kvinna har sex några dagar innan ägglossningen kan spermierna fortfarande vara aktiva och kunna befrukta ägget när det släpps.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermiernas livslängd kan variera beroende på faktorer som kvinnans hälsa, livsstil och hormonella status. Spermiernas livslängd kan också påverkas av faktorer som pH-värde i slidan, fertilitetsbehandlingar och användning av preventivmedel.

Om du försöker bli gravid, rekommenderas det att ha sex regelbundet under hela din menstruationscykel, särskilt runt ägglossningen. På så sätt kan du öka dina chanser att bli gravid och se till att det finns tillräckligt med aktiva spermier i din kropp för att befrukta ägget när det släpps.


Hur du maximerar dina chanser att bli gravid?

 

Ha sex regelbundet

Det är viktigt att ha sex regelbundet under hela menstruationscykeln, särskilt under perioden runt ägglossning. Detta ökar chanserna att spermierna kommer i kontakt med ett friskt ägg och befruktar det.

Lär känna din menstruationscykel

Det är viktigt att lära känna din menstruationscykel och att vara uppmärksam på tecken på ägglossning, till exempel en ökning av basal kroppstemperatur eller en förändring i konsistensen på livmoderhalssekretet. Detta kan hjälpa dig att bestämma de mest fertila dagarna och öka dina chanser att bli gravid.

Förbättra din livsstil

Att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan alla hjälpa till att förbättra fertiliteten.

Undvik giftiga ämnen

Att undvika exponering för giftiga ämnen som bekämpningsmedel, tungmetaller och vissa läkemedel kan bidra till att öka fertiliteten.

Ta hand om din mentala hälsa

Stress kan påverka hormonerna som styr fertiliteten. Att lära sig att hantera stress och ta hand om sin mentala hälsa kan därför vara viktigt för att öka fertiliteten.

Orsaker till infertilitet

Hur många dagar lever spermier i slidan?

Spermier kan leva upp till fem dagar i en kvinnas kropp under optimala förhållanden. Detta innebär att om en kvinna har sex några dagar innan ägglossningen kan spermierna fortfarande vara aktiva och kunna befrukta ägget när det släpps.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermiernas livslängd kan variera beroende på faktorer som kvinnans hälsa, livsstil och hormonella status. Spermiernas livslängd kan också påverkas av faktorer som pH-värde i slidan, fertilitetsbehandlingar och användning av preventivmedel.

Om du försöker bli gravid, rekommenderas det att ha sex regelbundet under hela din menstruationscykel, särskilt runt ägglossningen. På så sätt kan du öka dina chanser att bli gravid och se till att det finns tillräckligt med aktiva spermier i din kropp för att befrukta ägget när det släpps.

Skaffa barn efter 35

Att skaffa barn efter 35 års ålder kan vara en utmaning för många par eftersom fertiliteten minskar med stigande ålder, särskilt för kvinnor. Kvinnors fertilitet har sin topp oftast i 20-årsåldern och börjar minska gradvis efter 30-årsåldern. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten mer markant och risken för att drabbas av komplikationer under graviditeten ökar.

Kvinnor över 35 år kan ha svårare att bli gravid, och när de blir gravida har de en ökad risk för komplikationer som högt blodtryck, diabetes, missfall och kromosomavvikelser hos fostret. Därför rekommenderar läkare vanligtvis att kvinnor över 35 år söker medicinsk hjälp om de inte har blivit gravida efter sex månaders försök.

Det är dock viktigt att komma ihåg att många kvinnor över 35 år fortfarande kan bli gravida och få friska barn.

Kan du bli gravid när som helst i menstruationscykeln?

 

Det är teoretiskt möjligt att bli gravid när som helst under menstruationscykeln, men det är mer sannolikt att bli gravid under vissa dagar än andra.

Den mest fertila tiden i menstruationscykeln är vanligtvis under ägglossningen, vilket är när en äggcell frigörs från äggstocken och kan befruktas av en spermie.

Ägglossningen sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation, men det kan variera från person till person.

För kvinnor med en regelbunden 28-dagarscykel, skulle det innebära att ägglossningen sker runt dag 14.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermier kan överleva i kroppen i upp till fem dagar.

Detta innebär att om du har samlag några dagar före ägglossningen, kan spermier fortfarande vara närvarande och befrukta äggcellen när den frigörs.

Så, även om det är mindre sannolikt att bli gravid under de första dagarna av menstruationscykeln, är det inte omöjligt.

Hur du maximerar dina chanser att bli gravid?

Ha sex regelbundet

Det är viktigt att ha sex regelbundet under hela menstruationscykeln, särskilt under perioden runt ägglossning. Detta ökar chanserna att spermierna kommer i kontakt med ett friskt ägg och befruktar det.

Lär känna din menstruationscykel

Det är viktigt att lära känna din menstruationscykel och att vara uppmärksam på tecken på ägglossning, till exempel en ökning av basal kroppstemperatur eller en förändring i konsistensen på livmoderhalssekretet.

Detta kan hjälpa dig att bestämma de mest fertila dagarna och öka dina chanser att bli gravid.

Förbättra din livsstil

Att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan alla hjälpa till att förbättra fertiliteten.

Undvik giftiga ämnen

Att undvika exponering för giftiga ämnen som bekämpningsmedel, tungmetaller och vissa läkemedel kan bidra till att öka fertiliteten.

Ta hand om din mentala hälsa

Stress kan påverka hormonerna som styr fertiliteten.

Att lära sig att hantera stress och ta hand om sin mentala hälsa kan därför vara viktigt för att öka fertiliteten.

Menstruationscykeln förklaras

Menstruationscykeln förklaras

Vad är en menstruationscykel?

 

En menstruationscykel är den period som börjar med den första dagen av en menstruationsblödning och slutar med den sista dagen före nästa menstruationsblödning.

Menstruationscykeln styrs av hormonella förändringar i kroppen och är vanligtvis cirka 28 dagar lång, men kan variera från person till person.

Under menstruationscykeln förbereder kroppen sig för en möjlig graviditet genom att släppa ett ägg från äggstocken (ägglossning) och genom att förbereda livmoderslemhinnan för att ta emot ett befruktat ägg.

Om ägget inte befruktas, bryts livmoderslemhinnan ner och utsöndras under menstruationsblödningen.

Menstruationscykeln kan variera beroende på olika faktorer som hormonella obalanser, stress, hälsotillstånd och användning av hormonella preventivmedel.

Att ha en regelbunden menstruationscykel kan vara ett tecken på god hälsa, och det är viktigt att övervaka sin menstruationscykel för att identifiera eventuella problem och för att öka chanserna att bli gravid om det är önskvärt.

 
 

Regelbunden menstruationscykel

En regelbunden menstruationscykel definieras vanligtvis som en cykel som varar mellan 21 och 35 dagar och som inträffar regelbundet varje månad.

En regelbunden menstruationscykel kan innebära att en person har ägglossning regelbundet och är vanligtvis ett tecken på god hälsa.

Oregelbunden menstruationscykel

En oregelbunden menstruationscykel är när menstruationsblödningen inträffar utanför det normala tidsintervallet eller om det är en varierande längd mellan perioderna.

Det kan också innebära att personen inte har ägglossning varje månad, vilket kan göra det svårare att bli gravid.

Orsakerna till en oregelbunden menstruationscykel kan variera och kan inkludera faktorer som hormonella obalanser, viktproblem, stress, sjukdom eller användning av hormonella preventivmedel.


Vad är en menstruationscykel?

 

En menstruationscykel är den period som börjar med den första dagen av en menstruationsblödning och slutar med den sista dagen före nästa menstruationsblödning. Menstruationscykeln styrs av hormonella förändringar i kroppen och är vanligtvis cirka 28 dagar lång, men kan variera från person till person.

Under menstruationscykeln förbereder kroppen sig för en möjlig graviditet genom att släppa ett ägg från äggstocken (ägglossning) och genom att förbereda livmoderslemhinnan för att ta emot ett befruktat ägg. Om ägget inte befruktas, bryts livmoderslemhinnan ner och utsöndras under menstruationsblödningen.

Menstruationscykeln kan variera beroende på olika faktorer som hormonella obalanser, stress, hälsotillstånd och användning av hormonella preventivmedel. Att ha en regelbunden menstruationscykel kan vara ett tecken på god hälsa, och det är viktigt att övervaka sin menstruationscykel för att identifiera eventuella problem och för att öka chanserna att bli gravid om det är önskvärt.
Regelbunden menstruationscykel

 

En regelbunden menstruationscykel definieras vanligtvis som en cykel som varar mellan 21 och 35 dagar och som inträffar regelbundet varje månad.

En regelbunden menstruationscykel kan innebära att en person har ägglossning regelbundet och är vanligtvis ett tecken på god hälsa.


Oregelbunden menstruationscykel

 

En oregelbunden menstruationscykel är när menstruationsblödningen inträffar utanför det normala tidsintervallet eller om det är en varierande längd mellan perioderna.

Det kan också innebära att personen inte har ägglossning varje månad, vilket kan göra det svårare att bli gravid.

Orsakerna till en oregelbunden menstruationscykel kan variera och kan inkludera faktorer som hormonella obalanser, viktproblem, stress, sjukdom eller användning av hormonella preventivmedel.

Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Menstruationscykeln är den naturliga processen som kvinnor genomgår varje månad och innefattar flera olika faser. Dessa faser kännetecknas av olika hormonella förändringar i kroppen och förbereder kroppen för en eventuell graviditet. De fyra huvudsakliga faserna i menstruationscykeln inkluderar follikulär fas, ägglossning, lutealfas och menstruation.

 

Follikulär fas

 

Denna fas börjar med första dagen av menstruationsblödning och varar vanligtvis i cirka två veckor. Under denna fas stimulerar hypofysen hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) som får äggstockarna att producera östrogen. Östrogen hjälper till att tjockna livmoderslemhinnan och stimulerar tillväxten av folliklarna i äggstockarna. En av folliklarna växer till en dominant follikel, som innehåller ägget som ska släppas vid ägglossningen.

Ägglossning

 

Ägglossningen sker vanligtvis 14 dagar före nästa menstruationsblödning och inträffar när den dominerande follikeln brister och släpper ifrån sig ett ägg. LH (luteiniserande hormon), som produceras av hypofysen, ökar kraftigt i nivåer strax innan ägglossningen och bidrar till att frigöra ägget från äggstocken.

Lutealfas

 

Efter ägglossningen omvandlas den kvarvarande follikeln till ett corpus luteum, som producerar hormonet progesteron. Progesteron hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet genom att göra den tjock och mjuk. Om ägget inte blir befruktat, bryts corpus luteum ner och progesteronnivåerna sjunker, vilket utlöser menstruationsblödning.

Menstruation

 

Menstruationsfasen börjar när kroppen reagerar på sjunkande nivåer av östrogen och progesteron. Detta resulterar i att livmoderslemhinnan avvisas och utsöndras genom vagina i form av menstruationsblödning. Denna fas markerar slutet av menstruationscykeln och börjar om från början med nästa menstruationsblödning.

 

 

Hormonerna östrogen, FSH, LH och progesteron spelar en viktig roll i menstruationscykeln. Östrogen produceras huvudsakligen i follikulär fas och hjälper till att bygga upp livmoderslemhinnan. FSH och LH är ansvariga för att stimulera tillväxten av folliklarna och utlösa ägglossningen. Progesteron produceras främst i lutealfasen och hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Varför skulle du testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln?

 

Det finns flera skäl att testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln. Dessa tester kan ge värdefull information om en individs hormonbalans, reproduktiv hälsa och övergripande välbefinnande.

Några av skälen till att testa hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln inkluderar

Utvärdera cykelregelbundenhet

Hormontester kan hjälpa till att avgöra om en persons menstruationscykel är regelbunden och om de hormonella svängningarna under cykeln följer det förväntade mönstret. Denna information kan vara användbar för att förstå en persons övergripande reproduktiva hälsa.

Undersöka fertilitetsproblem

Om en person har svårigheter att bli gravid kan hormontester vid olika tidpunkter under cykeln hjälpa till att identifiera potentiella hormonella obalanser eller problem med ägglossning som kan bidra till fertilitetsproblem.

Diagnostisera menstruationsrubbningar

Hormontester kan hjälpa till att diagnostisera menstruationsrubbningar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), amenorré (frånvaro av menstruation) eller dysmenorré (smärtsamma perioder). Att identifiera hormonella obalanser kan hjälpa vårdgivare att utveckla lämpliga behandlingsplaner.

Övervaka behandlingssvar

För personer som genomgår behandling för hormonella obalanser eller fertilitetsproblem kan hormontester vid olika tidpunkter under menstruationscykeln hjälpa till att spåra framsteg och avgöra behandlingens effektivitet.

Förstå förklimakteriet eller klimakteriet

Hormonnivåerna fluktuerar under förklimakteriet och sjunker så småningom när en person går in i klimakteriet. Att testa hormoner vid olika tidpunkter kan bidra till att ge insikt i övergången och informera beslut om hormonersättningsbehandling eller andra behandlingar för klimakteriebesvär.

Utvärdera risken för vissa medicinska tillstånd

Hormonobalanser kan ibland vara förknippade med en ökad risk för vissa hälsotillstånd, såsom endometriehyperplasi eller osteoporos. Regelbunden hormontestning kan hjälpa till att identifiera och övervaka dessa risker.


Hur man exakt beräknar ägglossning om man har en oregelbunden eller regelbunden cykel och exempel på beräkningar

 

Om du har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att exakt beräkna ägglossningstidpunkten. Men det finns flera metoder som kan hjälpa dig att uppskatta din ägglossning och öka dina chanser att bli gravid

 

Basal kroppstemperatur

Mät din basala kroppstemperatur varje morgon när du vaknar. Din temperatur kommer att stiga med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit) vid ägglossning. Genom att övervaka din basala kroppstemperatur över tid kan du identifiera din ägglossningstidpunkt.

Ägglossningstest

Ägglossningstest mäter nivåerna av LH i urinen. En ökning av LH-nivåerna indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-48 timmarna. Du kan köpa ägglossningstest på apoteket.

Cervikalt slem

Din cervikala slemproduktion ökar nära ägglossningstidpunkten, vilket gör att slemmet blir tjockt och genomskinligt. Du kan kontrollera slemmet dagligen och notera förändringar i dess konsistens och mängd för att uppskatta din ägglossningstidpunkt.

Ovulationskalender

Du kan använda en ovulationskalender för att hålla koll på dina menstruationscykler och uppskatta din ägglossningstidpunkt baserat på din längsta och kortaste cykel under de senaste sex månaderna. Ovulationskalendrar finns tillgängliga online eller som appar.

 

Exempel på beräkningar

 

Om din längsta menstruationscykel var 32 dagar och din kortaste cykel var 26 dagar, kan du uppskatta din ägglossningstidpunkt genom att ta 26 från 32, vilket ger 6. Sedan tar du hälften av det antalet (3), vilket ger dig dag 14 som din uppskattade ägglossningstidpunkt. Detta skulle vara den genomsnittliga tidpunkten för ägglossning i en 32-dagarscykel.

Så om du har en 28-dagarscykel kommer du att ha ägglossning dag 14, och om du har en 32-dagarscykel kommer du att ha ägglossning dag 18.

För en kvinna vars cykel är 24 dagar sker ägglossningen runt dag 10 och hennes mest fertila dagar är mellan dag 7 och 10, medan någon som har en 35 dagars cykel kommer att vara mest fertil mellan dag 18 och 21.

Exempel 1

Om en person har en regelbunden menstruationscykel som varar 28 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 14 i deras cykel.

Detta beror på att ägglossningen vanligtvis inträffar cirka 14 dagar före starten av nästa menstruationsperiod. Så i det här fallet skulle beräkningen vara: 28 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 14 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 14 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 2

Om en person har en längre menstruationscykel som varar 35 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 21 i deras cykel.

Med samma beräkning som tidigare: 35 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 21 (dag för ägglossning)

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 21 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 3

Om en person har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårare att förutsäga när ägglossningen kommer att inträffa. I det här fallet är det bästa tillvägagångssättet att spåra deras cykel under några månader för att bestämma den genomsnittliga längden på deras menstruationscykel.

När den genomsnittliga cykellängden har bestämts kan ägglossningen uppskattas genom att subtrahera 14 dagar från starten av den nästa förväntade perioden.

Till exempel, om en persons menstruationscykler varierar från 28 till 35 dagar, med en genomsnittlig cykellängd på 31 dagar, är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 17 i deras cykel: 31 (genomsnittlig cykellängd) - 14 (dagar före perioden) = 17 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 17 i denna persons menstruationscykel.

 

Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.

 


ovaries and hormones

Hormoner och deras roller i menstruationscykeln

GnRH

 

GnRH (gonadotropin releasing hormone) är ett hormon som produceras i hypotalamus i hjärnan och spelar en viktig roll i regleringen av kvinnlig fertilitet.

GnRH fungerar genom att stimulera hypofysen att utsöndra follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). FSH och LH är viktiga för att stimulera äggstockarna att producera östrogen och progesteron och för att reglera menstruationscykeln.

I början av menstruationscykeln, utsöndrar hypotalamus GnRH, vilket stimulerar hypofysen att utsöndra FSH. FSH stimulerar tillväxten av folliklar i äggstockarna, vilket innehåller äggceller som ska mogna. När folliklarna växer producerar de också östrogen, vilket hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för befruktning.

När follikeln mognar, utsöndrar äggstocken en hög nivå av östrogen, vilket får hypofysen att utsöndra en hög nivå av LH. LH stimulerar sedan ägglossningen, där follikeln brister och ägget släpps ut från äggstocken. Efter ägglossningen fortsätter corpus luteum att producera progesteron, vilket hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Om en kvinna har problem med fertiliteten kan det vara möjligt att behandla problemet med hormonterapi eller andra medicinska åtgärder för att reglera nivåerna av GnRH och därmed hormonproduktionen.

 

Symtom

 

Låga nivåer av GnRH hos kvinnor är ovanliga, men kan förekomma som ett resultat av vissa medicinska tillstånd eller mediciner.

Symtom på låga nivåer av GnRH hos kvinnor

 

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Infertilitet

Minskad sexlust

Torrhet i slidan

Värmevallningar

Höga nivåer av GnRH hos kvinnor är också ovanliga, men kan förekomma som ett resultat av vissa medicinska tillstånd eller mediciner.

Symtom på höga nivåer av GnRH hos kvinnor

 

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Kraftig menstruationsblödning

Smärtsamma menstruationsperioder

Humörförändringar

Värmevallningar

Huvudvärk

 


Östrogen

 

Östrogen är ett hormon som finns i både män och kvinnor, men det är mer känt för sin roll i kvinnors reproduktiva hälsa. Östrogen produceras huvudsakligen i äggstockarna och hjälper till att reglera kvinnors menstruationscykel.

Under menstruationscykeln producerar äggstockarna östrogen i större mängder under den första delen av cykeln, vilket kallas follikulär fas. Östrogen stimulerar tillväxten av livmoderslemhinnan, som kallas endometriet, och hjälper till att mogna folliklar i äggstockarna. En follikel innehåller en äggcell som kan frigöras under ägglossningen.

När östrogennivåerna når en viss nivå, signalerar det till hypofysen att det är dags att frigöra luteiniserande hormon (LH), vilket utlöser ägglossningen. Under den luteala fasen av menstruationscykeln, efter ägglossningen, fortsätter östrogenproduktionen men minskar gradvis.

Östrogen har också andra funktioner i kroppen utöver dess roll i menstruationscykeln. Det hjälper till att reglera kroppens fettfördelning, benmassa och kolesterolnivåer. Det kan också påverka humöret och hjärnan.

När det gäller preventivmedel, är östrogen en vanlig ingrediens i kombinationspiller för preventivmedel. Östrogen i dessa piller hjälper till att förhindra ägglossning och reglera menstruationscykeln. Östrogen kan också användas i hormonterapi för att behandla symtom på klimakteriet hos kvinnor.

 

Symtom

 

Låga nivåer av östrogen hos kvinnor kan uppstå som en följd av naturligt åldrande, medicinska tillstånd eller vissa läkemedel.

Symtom på låga östrogennivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna eller uteblivande menstruationer

Värmevallningar och nattliga svettningar

Torrhet i slidan

Smärta under samlag

Humörsvängningar

Minskad sexlust

Trötthet

Ledvärk

Osteoporos (förlust av benvävnad)

Höga nivåer av östrogen hos kvinnor kan också uppstå som en följd av vissa medicinska tillstånd, läkemedel eller hormonella obalanser.

Symtom på höga östrogennivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna menstruationer

Kraftig menstruationsblödning

Ömhet eller svullnad i brösten

Svullnad i magen

Humörsvängningar

Huvudvärk

Illamående eller kräkningar

Minskad sexlust

Viktökning

 


Progesteron

 

Progesteron är ett hormon som är avgörande för kvinnors menstruationscykel och graviditet. Hormonet produceras främst i äggstockarna och under graviditet i moderkakan.

Under menstruationscykeln ökar progesteronproduktionen efter ägglossningen. Progesteron påverkar livmodern och förbereder den för en eventuell graviditet. Om ett befruktat ägg når livmodern så hjälper progesteron till att stödja den tidiga graviditeten och förhindra att livmodern kramar ihop sig och förhindrar implantationen.

Om det inte finns någon graviditet så sjunker nivåerna av progesteron vilket utlöser menstruationen. Progesteron påverkar också bröstvävnaden genom att göra den mer mjuk och utsatt för vätskeretention och kan orsaka PMS-symtom hos vissa kvinnor.

Under graviditeten spelar progesteron en viktig roll för att upprätthålla en hälsosam graviditet genom att förhindra sammandragningar av livmodern som skulle kunna leda till missfall. Progesteron hjälper också till att stödja tillväxten av fostret och förbereder brösten för amning.

Sammanfattningsvis har progesteron en viktig roll i menstruationscykeln och vid graviditet, där det hjälper till att reglera hormonnivåerna och skapa en lämplig miljö för befruktning och fosterutveckling.

 

Symtom

 

Låga nivåer av progesteron hos kvinnor kan uppstå som en följd av olika medicinska tillstånd eller hormonella obalanser.

Symtom på låga progesteronnivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna menstruationer

Tunga eller smärtsamma menstruationer

Svårigheter att bli gravid eller upprätthålla en graviditet

Humörsvängningar

Värmevallningar

Torrhet i slidan

Minskad sexlust

Sömnsvårigheter

Trötthet

Höga nivåer av progesteron hos kvinnor är mindre vanligt, men kan uppstå som en följd av vissa medicinska tillstånd eller läkemedel.

Symtom på höga progesteronnivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna menstruationer

Ömhet eller svullnad i brösten

Svullnad i magen

Humörsvängningar

Huvudvärk

Illamående eller kräkningar

Viktökning

Trötthet

Yrsel

 

Luteiniserande hormon (LH)

 

LH står för luteiniserande hormon och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. LH har en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

I menstruationscykeln ökar nivåerna av LH strax innan ägglossningen. LH-påverkan utlöser ägglossning genom att stimulera äggstockarna att frigöra ett mognat ägg. LH hjälper också till att omvandla follikeln i äggstockarna till ett corpus luteum, som fortsätter att producera hormoner, inklusive progesteron, efter ägglossningen.

Om graviditet inte inträffar, sjunker nivåerna av LH och corpus luteum bryts ner, vilket leder till en minskning av produktionen av progesteron, vilket leder till menstruation.

LH-nivåerna varierar under menstruationscykeln, med högre nivåer under ägglossningen. Det är därför möjligt att mäta LH-nivåer för att förutsäga ägglossning och hjälpa kvinnor att bestämma den mest gynnsamma tiden för befruktning.

Det är också möjligt att höga nivåer av LH, tillsammans med höga nivåer av östrogen, kan orsaka polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS), vilket kan leda till hormonella obalanser och problem med fertilitet.

Sammanfattningsvis har LH en viktig roll i menstruationscykeln genom att reglera ägglossning och produktionen av progesteron, och dess nivåer kan användas för att förutsäga fertila dagar och för att diagnostisera vissa hormonella sjukdomar.

Symtom

 

Låga nivåer av LH hos kvinnor kan uppstå på grund av naturlig åldrande, vissa medicinska tillstånd eller vissa läkemedel.

Symtom på låga LH-nivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Infertilitet

Heta blixtar

Torra slemhinnor i underlivet

Minskad sexlust

Trötthet

Höga nivåer av LH hos kvinnor kan också uppstå på grund av vissa medicinska tillstånd, hormonella obalanser eller vissa läkemedel.

Symtom på höga LH-nivåer hos kvinnor

 

Oregelbundna menstruationsperioder

Kraftig menstruationsblödning

Äggstockscystor

Akne

Hårväxt i ansiktet och kroppen

Svårigheter att bli gravid

Minskad sexlust

Humörsvängningar

Viktuppgång

 

Follikelstimulerande hormon (FSH)

 

FSH står för follikelstimulerande hormon och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. FSH har en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

FSH fungerar genom att stimulera tillväxten av folliklar i äggstockarna som innehåller äggen. Under menstruationscykeln ökar nivåerna av FSH, vilket stimulerar tillväxten av folliklar i äggstockarna. En av folliklarna mognar och utsöndrar östrogen som förbereder livmodern för en graviditet.

När nivåerna av östrogen når en viss punkt, skickar det signaler till hypofysen att minska produktionen av FSH och öka produktionen av LH. LH-påverkan utlöser sedan ägglossning och förvandlar follikeln till ett corpus luteum, som fortsätter att producera hormoner, inklusive progesteron, efter ägglossningen.

Om graviditet inte inträffar, sjunker nivåerna av LH och corpus luteum bryts ner, vilket leder till en minskning av produktionen av progesteron, vilket leder till menstruation.

Nivåerna av FSH varierar under menstruationscykeln och kan användas för att bedöma äggstockarnas funktion och fertilitet. Höga nivåer av FSH kan indikera en minskad äggstocksreserv, vilket kan orsaka svårigheter att bli gravid.

Sammanfattningsvis har FSH en viktig roll i menstruationscykeln genom att stimulera tillväxten av folliklar i äggstockarna och reglera produktionen av östrogen. Dess nivåer kan också användas för att bedöma fertilitet och äggstockarnas funktion.

 

Symtom

 

  Låga nivåer av FSH hos kvinnor kan indikera ett problem med hypofysen eller hypotalamus, som är ansvariga för produktion och reglering av FSH.

Symtom på låga nivåer av FSH

 

Oregelbundna menstruationsperioder eller frånvaro av menstruation

Svårighet att bli gravid

Värmevallningar

Humörsvängningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust

Höga nivåer av FSH hos kvinnor kan indikera en minskning av äggstocksfunktionen, vilket kan ske när kvinnor närmar sig klimakteriet.

Symtom på höga nivåer av FSH

 

Oregelbundna menstruationsperioder eller frånvaro av menstruation

Svårighet att bli gravid

Värmevallningar

Nattsvettningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust


T3 och T4

 

T3 och T4 är två hormoner som produceras av sköldkörteln och som spelar en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

T3 och T4 är tyreoideahormoner som reglerar ämnesomsättningen i kroppen, vilket påverkar kroppens energinivåer, hjärtrytm, kroppstemperatur och ämnesomsättning av näringsämnen.

I menstruationscykeln kan sköldkörtelhormoner påverka ägglossningen och fertiliteten. Låga nivåer av sköldkörtelhormoner kan leda till en oregelbunden menstruationscykel, medan höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan orsaka en för kort eller för lång menstruationscykel.

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan också påverka ägglossningen genom att minska produktionen av gonadotropiner (LH och FSH), vilket kan leda till äggstocksfel och svårigheter att bli gravid.

Det är viktigt att notera att sköldkörtelhormonnivåerna kan påverkas av många faktorer, inklusive stress, kost, träning och andra sjukdomar.

 

Symtom

Låga nivåer av T3 och T4 (hypotyreos) kan orsaka följande symtom

 

Trötthet

Viktökning

Kyla intolerans

Förstoppning

Torr hud

Håravfall

Muskelsvaghet

Depression

Oregelbundna eller tunga menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av T3 och T4 (hypertyreos) kan orsaka följande symtom

 

Ångest

Nervositet

Sömnproblem

Viktnedgång

Ökad aptit

Värme intolerans

Svettningar

Darrningar

Diarré

Oregelbundna eller lätta menstruationsperioder

Infertilitet

 


TSH

 

TSH står för tyreotropin och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. TSH har en viktig roll i regleringen av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 som påverkar menstruationscykeln hos kvinnor.

TSH fungerar genom att signalera sköldkörteln att producera T3 och T4, vilket reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Om nivåerna av T3 och T4 är låga i blodet, ökar nivåerna av TSH för att signalera sköldkörteln att öka produktionen av T3 och T4. Om nivåerna av T3 och T4 är höga, minskar nivåerna av TSH.

Sköldkörtelhormonerna, som regleras av TSH, kan påverka menstruationscykeln genom att påverka ägglossning och fertilitet. Låga nivåer av sköldkörtelhormoner kan orsaka en oregelbunden menstruationscykel, medan höga nivåer kan orsaka en för kort eller för lång menstruationscykel. Höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan också påverka ägglossningen genom att minska produktionen av gonadotropiner (LH och FSH), vilket kan leda till äggstocksfel och svårigheter att bli gravid.

Sammanfattningsvis har TSH en viktig roll i regleringen av sköldkörtelhormonerna T3 och T4, som påverkar menstruationscykeln genom att påverka ägglossning och fertilitet.
 
 

 

Symtom

Låga nivåer av TSH (hypertyreos) kan orsaka följande symtom

 

Viktnedgång

Snabb eller oregelbunden hjärtrytm

Ångest

Nervositet

Sömnproblem

Ökad svettning

Värme intolerans

Darrningar

Diarré

Lätta eller uteblivna menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av TSH (hypotyreos) kan orsaka följande symtom

 

Trötthet

Viktökning

Kyla intolerans

Förstoppning

Torr hud

Håravfall

Muskelsvaghet

Depression

Tunga eller oregelbundna menstruationsperioder

Infertilitet

 
 

AMH (anti-Müllerskt hormon)

 

AMH står för anti-Müllerskt hormon och är ett hormon som produceras av äggstockarna hos kvinnor. AMH har en viktig roll i äggstockarnas funktion och fertilitet.

AMH hjälper till att reglera antalet folliklar i äggstockarna som innehåller omogna ägg. Ju högre nivå av AMH, desto större är antalet folliklar och omogna ägg. AMH-nivåerna i blodet är en indikation på den kvarvarande äggstocksreserven, vilket betyder hur många äggstockar som finns kvar i äggstockarna.

I menstruationscykeln sjunker nivåerna av AMH eftersom folliklarna i äggstockarna förbrukas och omogna ägg mognar och frigörs under ägglossningen. När äggstocksreserven minskar, sjunker nivåerna av AMH.

Det är möjligt att mäta nivåerna av AMH för att bedöma äggstocksreserven och fertiliteten hos kvinnor. Låga nivåer av AMH kan indikera en minskad äggstocksreserv och svårigheter att bli gravid.

AMH kan också användas för att bedöma äggstocksreserven före en fertilitetsbehandling, som in vitro-fertilisering (IVF), för att bestämma den mest lämpliga behandlingsplanen.

Sammanfattningsvis har AMH en viktig roll i äggstockarnas funktion och fertilitet, och dess nivåer kan användas för att bedöma äggstocksreserven och fertiliteten hos kvinnor.

 

Symtom

Låga nivåer av AMH kan indikera en minskning av äggstockarserven och kan orsaka följande symtom

 

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Svårighet att bli gravid

Nedsatt fertilitet

Värmevallningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust

Höga nivåer av AMH kan vara ett tecken på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och kan orsaka följande symtom

 

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Svårighet att bli gravid

Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Viktökning

Humörsvängningar

Ovariecystor

 


Testosteron

 

Testosteron är ett hormon som huvudsakligen produceras av testiklarna hos män och äggstockarna hos kvinnor, även om det också produceras i binjurarna. Testosteron spelar en viktig roll i både kvinnors och mäns reproduktionsfunktioner.

Hos kvinnor är testosteron viktigt för reglering av sexlust, benhälsa, muskelmassa och fördelningen av kroppsfett. Testosteronnivåerna hos kvinnor varierar under menstruationscykeln, med högre nivåer under ägglossningen och lägre nivåer under menstruationen.

Höga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka en oregelbunden menstruationscykel och påverka fertiliteten genom att hämma ägglossning. Det kan också orsaka symtom som akne, överdriven hårväxt, fördjupning av rösten och minskad bröststorlek.

Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan också orsaka hälsoproblem, inklusive minskad sexlust, minskad benhälsa och minskad muskelmassa.

Sammanfattningsvis spelar testosteron en viktig roll i både kvinnors och mäns reproduktionsfunktioner, och dess nivåer kan påverka menstruationscykeln och fertiliteten hos kvinnor.

 

Symtom

 

Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka följande symtom

 

Låg sexlust

Svårighet att bli upphetsad

Trötthet

Muskelsvaghet

Minskad benmassa

Depression

Humörsvängningar

Torrhet i slidan

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka följande symtom

 

  Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Fördjupning av rösten

Förstorad klitoris

Minskat bröststorlek

Humörsvängningar

Viktökning

Muskelsvaghet

Infertilitet

 


SHBG

 

SHBG står för sexhormonbindande globulin och är ett protein som produceras i levern och binder till könshormonerna, inklusive östrogen och testosteron. SHBG har en viktig roll i hormonbalansen i kroppen, inklusive i menstruationscykeln hos kvinnor.

SHBG fungerar genom att binda till östrogen och testosteron och transportera dem i blodet. När SHBG binder till könshormonerna minskar nivåerna av fria östrogen och testosteron i blodet, vilket minskar deras biologiska aktivitet.

I menstruationscykeln varierar nivåerna av SHBG, med högre nivåer under follikelfasen och lägre nivåer under lutealfasen. Under follikelfasen stiger nivåerna av östrogen, vilket ökar produktionen av SHBG, medan nivåerna av SHBG minskar under lutealfasen när produktionen av progesteron ökar.

Förhöjda nivåer av SHBG kan orsaka östrogenbrist symptom såsom torra slemhinnor i underlivet, nedsatt sexlust och övergångsåldersymptom. Låga nivåer av SHBG kan öka risken för vissa hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Det är också möjligt att mäta nivåerna av SHBG för att bedöma hormonbalansen i kroppen och för att diagnostisera vissa hälsoproblem.

 

Symtom

Låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan orsaka följande symtom

 

Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Viktökning

Höga nivåer av testosteron

Låga nivåer av östrogen

Infertilitet

Höga nivåer av SHBG hos kvinnor kan orsaka följande symtom

 

Låg sexlust

Svårighet att bli upphetsad

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Viktökning

Låga nivåer av testosteron

Höga nivåer av östrogen

Humörsvängningar

 


Prolaktin

 

Prolaktin är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan och har flera funktioner i kroppen, inklusive att stimulera bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor.

I menstruationscykeln är prolaktin involverad i regleringen av ägglossningen. Under normala omständigheter är nivåerna av prolaktin låga, men när en kvinna blir gravid ökar nivåerna av prolaktin för att stimulera bröstutveckling och mjölkproduktion. Höga nivåer av prolaktin kan dock hämma ägglossningen och orsaka oregelbundna menstruationscykler eller amenorré (utebliven menstruation).

Höga nivåer av prolaktin kan också orsaka andra hälsoproblem, inklusive minskad sexlust, erektil dysfunktion, ökad kroppsbehåring och akne. Låga nivåer av prolaktin orsakar inte vanligtvis några problem.

Det är möjligt att mäta nivåerna av prolaktin i blodet för att diagnostisera hälsoproblem som orsakar för höga eller för låga nivåer av prolaktin.

Sammanfattningsvis är prolaktin ett hormon som produceras av hypofysen och spelar en viktig roll i bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor. I menstruationscykeln kan höga nivåer av prolaktin hämma ägglossningen och orsaka oregelbundna menstruationscykler eller amenorré, medan låga nivåer av prolaktin vanligtvis inte orsakar några problem.

 

Symtom

Låga nivåer av prolaktin hos kvinnor är generellt inte förknippade med några symtom.

Höga nivåer av prolaktin hos kvinnor kan orsaka följande symtom

 

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Vätska från bröstvårtorna (inte relaterat till amning)

Ömhet och svullnad i brösten

Minskad sexlust

Smärta under samlag

Torrhet i slidan

Acne

Viktökning

Humörsvängningar

Infertilitet

 


DHEAS

Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) är ett hormon som produceras av binjurarna och fungerar som en föregångare till könshormoner, inklusive östrogen och testosteron.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

 PCOS är en vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor och kännetecknas av insulinresistens och höga nivåer av androgener (manliga hormoner), inklusive DHEAS.

Ett DHEAS-test kan vara en del av utvärderingen om PCOS misstänks.

Utvärdering av ovarialreserv

 Vissa forskare har föreslagit att DHEA-tillskott kan hjälpa till att förbättra äggkvaliteten och chansen för graviditet hos kvinnor med låg äggreserv eller för tidigt ovarialt åldrande.

I dessa fall kan DHEAS-nivåer mätas före och efter behandling för att utvärdera effektiviteten.

Utvärdering av androgena nivåer

 Androgennivåer, inklusive DHEAS, kan ha en inverkan på kvinnors reproduktiva hälsa och fertilitet.

Om en kvinna har oregelbundna menstruationscykler, hirsutism (överdriven hårväxt) eller andra symptom på ökad androgen aktivitet, kan ett DHEAS-test beställas för att hjälpa till att identifiera orsaken.

Monitorering av hormonbehandling

Om en kvinna får hormonbehandling, till exempel DHEA-tillskott, kan DHEAS-nivåer användas för att övervaka effektiviteten av behandlingen.

Höga nivåer av DHEAS

kan indikera en överaktivitet i binjurarna eller, i sällsynta fall, en binjuretumör. Hos kvinnor kan höga nivåer av DHEA-S leda till överskott av androgener (manliga könshormoner).

Symtom

Oregelbundna menstruationscykler

Ökad hårväxt i ansiktet och på kroppen (hirsutism)

Djupare röst

Minskad bröststorlek

Större muskelmassa

Akne

En vanlig orsak till höga DHEA-S-nivåer hos kvinnor är polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), som också är förknippat med insulinresistens och svårigheter att bli gravid.

Låga nivåer av DHEAS

kan indikera en underaktivitet i binjurarna, vilket kan vara ett tecken på tillstånd som Addisons sjukdom. 

Symtom

Trötthet

Depression

Sjukdomskänsla

Viktminskning

Svaghet

Lågt blodtryck

Mörkare hud

guideline blodprov-feminealab

Preventivmedel och hormontestning

 

Hur länge ska du sluta ta p-piller innan du tar ett hormonblodprov?

 

För att få korrekta resultat från ett hormonblodprov efter att ha tagit p-piller, är det vanligtvis rekommenderat att man slutar ta p-piller i minst 4 veckor innan man tar provet. Detta beror på att p-piller innehåller syntetiska hormoner som kan påverka nivåerna av naturliga hormoner i kroppen.

Om man tar ett hormonblodprov medan man fortfarande tar p-piller kan resultaten vara förvrängda och inte ge en korrekt uppfattning om ens hormonnivåer. Därför är det viktigt att diskutera med din läkare när du ska sluta ta p-piller och hur länge du bör vänta innan du tar ett hormonblodprov för att få så korrekta resultat som möjligt.

Det är också värt att notera att vissa typer av hormonella preventivmedel kan ha olika rekommendationer för när man bör sluta ta dem inför ett hormonblodprov.

Hur länge måste upphöra med preventivmedel innan blodhormontestning?

Tiden som behövs att vara borta från preventivmedel innan man tar ett blodhormontest beror på vilken typ av preventivmedel som används och vilka hormoner som testas. Här är några allmänna riktlinjer

Kombinerade p-piller

Det rekommenderas att man slutar ta p-piller i minst fyra veckor innan man tar ett blodhormontest. Detta beror på att p-piller innehåller både östrogen och progesteron, vilket kan påverka nivåerna av naturliga hormoner i kroppen.

Progesteron-endast p-piller (mini-piller)

Det rekommenderas att man slutar ta mini-piller i minst två veckor innan man tar ett blodhormontest.

Hormonspiral

Det rekommenderas att man väntar minst två veckor efter att en hormonspiral har tagits bort innan man tar ett blodhormontest.

P-stav

Det rekommenderas att man väntar minst fyra veckor efter att en P-stav har tagits bort innan man tar ett blodhormontest.


Kan jag testa mina hormoner och fertilitet om jag använder preventivmedel?

 

Ja, det är möjligt att testa hormon- och fertilitetsnivåer även om du använder preventivmedel. Det är dock viktigt att veta att preventivmedel kan påverka resultaten av hormontester och fertilitetstester, och det är därför viktigt att du diskuterar detta med din läkare innan du genomför testerna.

För vissa hormoner kan det vara nödvändigt att avbryta användningen av preventivmedel under en viss tid innan testet, för att få en korrekt mätning. Till exempel kan östrogennivåer påverkas av användning av hormonella preventivmedel och det kan vara nödvändigt att avbryta användningen i några veckor innan ett östrogentest utförs.

När det gäller fertilitetstester, som ägglossningstester, kan det vara möjligt att genomföra dessa tester även om du använder preventivmedel.


Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Den bästa tiden i din cykel för att ta hormonblodprover för fertilitet

FSH

 

 

Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett hormon som produceras i hypofysen och är involverat i ägglossning hos kvinnor och spermieproduktion hos män. För kvinnor kan FSH-nivåer användas för att bedöma fertilitet, särskilt för att diagnostisera äggstocksfunktion och äggstocksreserv.

För att mäta FSH-nivåer rekommenderar läkare vanligtvis att du tar blodprover på specifika dagar i menstruationscykeln. Det är vanligt att mäta FSH-nivåer på dag 2-5 i menstruationscykeln, eftersom östrogennivåerna då är låga och det ger en bra bedömning av äggstockarnas kapacitet att producera ägg.

Om FSH-nivåerna är höga under denna tidpunkt i cykeln, kan det indikera en minskning av äggstocksfunktionen, vilket kan påverka fertiliteten. Om FSH-nivåerna är normala, är det vanligtvis ett tecken på normal äggstocksfunktion.

Det är dock viktigt att notera att andra faktorer kan påverka FSH-nivåer, till exempel stress eller vissa mediciner.


LH

 

 

Den bästa tiden att testa LH för att diagnostisera fertilitet beror på anledningen till testet.

Här är några exempel

Ägglossningsstörningar

Om en kvinna misstänks ha ägglossnings störningar ska LH-nivåerna mätas på tredje dagen av menstruationscykeln, tillsammans med FSH och östradiol. Detta beror på att höga nivåer av LH kan indikera ovulatorisk dysfunktion eller polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Tidpunkten för ägglossningen

Om en kvinna försöker bli gravid kan LH-nivåer mätas hemma med hjälp av en ägglossningsprediktor. LH-nivåerna stiger precis före ägglossningen, så att testa LH-nivåerna dagligen från dag 10 i menstruationscykeln kan hjälpa till att förutsäga när ägglossningen är trolig.

Lutealfasdefekter

Om en kvinna har en historia av lutealfasdefekter eller återkommande missfall kan LH-nivåerna mätas 7-9 dagar efter ägglossningen för att bestämma om det finns en brist på LH-nivåer under lutealfasen.

Det är viktigt att notera att LH-nivåer också kan variera under menstruationscykeln och att andra faktorer, som stress eller sjukdom, kan påverka LH-nivåerna.

LH-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet hos kvinnor genom att indikera tidpunkten för ägglossning.

 

 

Den mest lämpliga tidpunkten för att mäta LH-nivåer är under mitten av menstruationscykeln, vanligtvis mellan dag 12 och 16 i en 28-dagars cykel. Detta är normalt när en svalla av LH uppstår, vilket indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-36 timmarna. LH-nivåer kan också mätas med en ägglossningsprediktor som används hemma.

Att mäta LH-nivåer kan hjälpa till att fastställa om en kvinna har ägglossning och om hon har en normal äggstocksfunktion. Om LH-nivåerna är höga eller låga kan det indikera problem med äggstocksfunktionen eller en hormonell obalans som kan påverka fertiliteten.

Det är viktigt att notera att LH-nivåer kan påverkas av olika faktorer, såsom vissa mediciner och stress, vilket kan leda till falska resultat. Därför kan det vara nödvändigt att ta flera blodprov under olika tidpunkter i cykeln eller använda andra metoder för att bedöma fertilitet, som att mäta basal kroppstemperatur eller cervixslem.


Östradiol

 

Östradiol är ett hormon som produceras i äggstockarna och är involverat i utvecklingen av äggfollikeln under menstruationscykeln. Östradiol-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet genom att indikera om äggstockarna fungerar som de ska.

Den bästa tiden att mäta östradiol-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Ovulationsbedömning

Om en kvinna försöker bli gravid, kan östradiol-nivåer mätas tillsammans med LH och andra hormoner för att bedöma om och när ägglossning inträffar.

Ovarialreservbedömning

Om en kvinna vill veta sin ovariala reserv, eller hur många ägg som finns kvar i äggstockarna, kan östradiol-nivåer mätas under menstruationscykeln tillsammans med andra hormoner som FSH och AMH.

Stimulation av äggstockarna

Om en kvinna genomgår fertilitetsbehandling, som in vitro fertilisering (IVF), kan östradiol-nivåer mätas regelbundet för att övervaka stimulering av äggstockarna och bedöma utvecklingen av folliklarna.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta östradiol-nivåer under mitten av menstruationscykeln, vanligtvis mellan dag 11 och 14 i en 28-dagars cykel.


Progesteron

 

Progesteron är ett hormon som utsöndras av gulkroppen i äggstockarna efter ägglossning. Progesteron-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet genom att indikera om en kvinna har ägglossning eller en normal lutealfas.

Den bästa tiden att mäta progesteron-nivåer är vanligtvis 7-9 dagar efter ägglossning, vilket motsvarar mitten till slutet av lutealfasen. Denna tidpunkt kan variera beroende på längden på en kvinnas menstruationscykel, så det är viktigt att rådgöra med en läkare för att bestämma den bästa tidpunkten för att mäta progesteron-nivåer.

Om en kvinna har en kort lutealfas, kan progesteron-nivåer också mätas tidigare för att bedöma om det finns en brist på progesteron som kan påverka hennes fertilitet.

Progesteron-nivåer kan också användas för att övervaka kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling, som in vitro fertilisering (IVF), för att bedöma effekten av progesterontillskott och förutsäga en eventuell graviditet.


T3 och T4

 

Sköldkörtelhormonerna T3 (triiodothyronine) och T4 (thyroxine) spelar en viktig roll i reproduktiv hälsa och fertilitet. Låga eller höga nivåer av dessa hormoner kan påverka ägglossningen och orsaka infertilitet.

Den bästa tiden att mäta T3 och T4-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Sköldkörtelsjukdom: Om en kvinna har en känd sköldkörtelsjukdom, kan T3 och T4-nivåer mätas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och behandlingseffektiviteten.

Ovulationsbedömning: Om en kvinna har oregelbunden menstruation eller anovulation, kan T3 och T4-nivåer mätas tillsammans med andra hormoner, såsom FSH och LH, för att bedöma om sköldkörtelhormonnivåerna påverkar ägglossningen.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta T3 och T4-nivåer under menstruationscykelns början, vilket vanligtvis innebär dag 2-5 i cykeln.


TSH

 

Tyroideastimulerande hormon (TSH) är ett hormon som produceras av hypofysen och styr sköldkörteln. TSH-nivåer kan användas för att bedöma sköldkörtelfunktionen och dess inverkan på fertilitet.

Den bästa tiden att testa TSH-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Sköldkörtelsjukdom- Om en kvinna har en känd sköldkörtelsjukdom eller symtom på en sköldkörtelsjukdom, kan TSH-nivåer mätas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och behandlingseffektiviteten.

Infertilitet-  Om en kvinna har svårt att bli gravid, kan TSH-nivåer mätas för att bedöma sköldkörtelfunktionen och dess inverkan på fertiliteten.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta TSH-nivåer under menstruationscykelns början, vilket vanligtvis innebär dag 2-5 i cykeln. Detta beror på att TSH-nivåer kan påverkas av östrogennivåerna, vilket kan vara högre under mitten av cykeln.


AMH

 

Anti-Müllerskt hormon (AMH) är ett hormon som produceras av äggstockarna och kan användas som en indikator på äggstocksreserven. Ju högre AMH-nivå, desto mer äggstocksreserv.

Den bästa tiden att testa AMH-nivåer är under menstruationscykelns början, vanligtvis mellan dag 2-5 i cykeln. Detta beror på att AMH-nivåerna är relativt stabila under hela menstruationscykeln och inte påverkas av östrogenproduktionen.


Testosteron

 

Testosteronnivåer kan vara en faktor som påverkar fertiliteten både hos män och kvinnor. Men den bästa tiden att testa testosteronnivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Kvinnlig hormonobalans- Om en kvinna misstänker att hon lider av en hormonell obalans som påverkar fertiliteten, kan testosteronnivåer mätas vid menstruationscykelns början, mellan dag 2-5, tillsammans med andra hormonnivåer som FSH och LH.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)- PCOS är en hormonell obalans som kan leda till infertilitet hos kvinnor. Testosteronnivåer kan mätas vid en lämplig tidpunkt under menstruationscykeln för att bedöma om det finns en hög nivå av testosteron.

Låg spermieproduktion- Om en man har låg spermieproduktion kan testosteronnivåer mätas tillsammans med andra hormonvärden, såsom FSH och LH, för att bedöma testosteronproduktionen och dess inverkan på fertiliteten.

I allmänhet är testosteronnivåerna som högst under menstruationscykelns mitten, mellan dag 14-21.


SHBG

 

Sexhormonbindande globulin (SHBG) är ett protein som binder till könshormoner, inklusive testosteron och östrogen. Nivåerna av SHBG kan ge information om hormonbalansen i kroppen och kan påverka fertiliteten.

Den bästa tiden att testa SHBG-nivåer beror på syftet med testet.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)- PCOS är en hormonell obalans som kan påverka fertiliteten hos kvinnor. SHBG-nivåer kan mätas vid en lämplig tidpunkt under menstruationscykeln för att bedöma om det finns en låg nivå av SHBG, vilket kan leda till en hög nivå av testosteron och därmed påverka fertiliteten.

Manlig hormonobalans- Om en man misstänker att han lider av en hormonell obalans som påverkar fertiliteten, kan SHBG-nivåer mätas vid lämplig tidpunkt för att bedöma testosteronproduktionen och dess inverkan på fertiliteten.

I allmänhet är SHBG-nivåerna som högst under menstruationscykelns början, mellan dag 2-5.


Prolaktin

 

Prolaktin är ett hormon som är viktigt för bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor. Höga nivåer av prolaktin kan påverka fertiliteten genom att störa ägglossning och minska produktionen av könshormoner.

Den bästa tiden att mäta prolaktinnivåer beror på orsaken till testet.

Ovulationsstörningar- Om en kvinna har ovulationsstörningar kan prolaktinnivåer mätas under menstruationscykelns början, vanligtvis mellan dag 2-5, för att bedöma om höga prolaktinnivåer kan påverka ägglossningen.

Missfallshistorik- Om en kvinna har haft upprepade missfall kan prolaktinnivåer mätas under den tidiga graviditeten för att bedöma om höga prolaktinnivåer kan påverka graviditeten.

Det är viktigt att notera att prolaktinnivåer kan påverkas av flera faktorer, såsom stress, sömnbrist och användning av vissa läkemedel.


DHEAS

 

Till skillnad från många andra hormoner, inklusive de flesta könshormoner, fluktuerar DHEAS-nivåerna inte nämnvärt under menstruationscykeln.

Detta innebär att du generellt sett kan testa DHEAS-nivåer när som helst under din cykel.

Det testas vanligtvis tillsammans med andra hormoner för att skapa en mer heltäckande bild av din hormonstatus.

Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Vad betyder dag 2-5 i menstruationscykeln

 

Dag 2-5 i menstruationscykeln är de första dagarna av menstruationsblödningen. Dag 1 i menstruationscykeln definieras som den första dagen av menstruationsblödningen. Så dag 2-5 skulle vara den andra till femte dagen av blödningen. Detta är vanligtvis den tid som läkare föredrar att utföra hormontester, inklusive prolaktin, FSH, LH och östradiol, för att bedöma fertilitet och hälsa hos reproduktiva organ.


Feminea Fertilitet Kvinna hälsomarkörer


Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Menstruationscykeln är den naturliga processen som kvinnor genomgår varje månad och innefattar flera olika faser.

Dessa faser kännetecknas av olika hormonella förändringar i kroppen och förbereder kroppen för en eventuell graviditet.

De fyra huvudsakliga faserna i menstruationscykeln inkluderar follikulär fas, ägglossning, lutealfas och menstruation.

Follikulär fas

Denna fas börjar med första dagen av menstruationsblödning och varar vanligtvis i cirka två veckor. Under denna fas stimulerar hypofysen hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) som får äggstockarna att producera östrogen.

Östrogen hjälper till att tjockna livmoderslemhinnan och stimulerar tillväxten av folliklarna i äggstockarna.

En av folliklarna växer till en dominant follikel, som innehåller ägget som ska släppas vid ägglossningen.

Ägglossning

Ägglossningen sker vanligtvis 14 dagar före nästa menstruationsblödning och inträffar när den dominerande follikeln brister och släpper ifrån sig ett ägg.

LH (luteiniserande hormon), som produceras av hypofysen, ökar kraftigt i nivåer strax innan ägglossningen och bidrar till att frigöra ägget från äggstocken.

Lutealfas

Efter ägglossningen omvandlas den kvarvarande follikeln till ett corpus luteum, som producerar hormonet progesteron.

Progesteron hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet genom att göra den tjock och mjuk.

Om ägget inte blir befruktat, bryts corpus luteum ner och progesteronnivåerna sjunker, vilket utlöser menstruationsblödning.

Menstruation

Menstruationsfasen börjar när kroppen reagerar på sjunkande nivåer av östrogen och progesteron.

Detta resulterar i att livmoderslemhinnan avvisas och utsöndras genom vagina i form av menstruationsblödning.

Denna fas markerar slutet av menstruationscykeln och börjar om från början med nästa menstruationsblödning.

 

Hormonerna östrogen, FSH, LH och progesteron spelar en viktig roll i menstruationscykeln. Östrogen produceras huvudsakligen i follikulär fas och hjälper till att bygga upp livmoderslemhinnan.

FSH och LH är ansvariga för att stimulera tillväxten av folliklarna och utlösa ägglossningen.

Progesteron produceras främst i lutealfasen och hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.


Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Varför skulle du testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln?

 

Det finns flera skäl att testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln.

Dessa tester kan ge värdefull information om en individs hormonbalans, reproduktiv hälsa och övergripande välbefinnande.

Några av skälen till att testa hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln inkluderar

Utvärdera cykelregelbundenhet

Hormontester kan hjälpa till att avgöra om en persons menstruationscykel är regelbunden och om de hormonella svängningarna under cykeln följer det förväntade mönstret.

Denna information kan vara användbar för att förstå en persons övergripande reproduktiva hälsa.

Undersöka fertilitetsproblem

Om en person har svårigheter att bli gravid kan hormontester vid olika tidpunkter under cykeln hjälpa till att identifiera potentiella hormonella obalanser eller problem med ägglossning som kan bidra till fertilitetsproblem.

Diagnostisera menstruationsrubbningar

Hormontester kan hjälpa till att diagnostisera menstruationsrubbningar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), amenorré (frånvaro av menstruation) eller dysmenorré (smärtsamma perioder).

Att identifiera hormonella obalanser kan hjälpa vårdgivare att utveckla lämpliga behandlingsplaner.

Övervaka behandlingssvar

För personer som genomgår behandling för hormonella obalanser eller fertilitetsproblem kan hormontester vid olika tidpunkter under menstruationscykeln hjälpa till att spåra framsteg och avgöra behandlingens effektivitet.

Förstå förklimakteriet eller klimakteriet

Hormonnivåerna fluktuerar under förklimakteriet och sjunker så småningom när en person går in i klimakteriet.

Att testa hormoner vid olika tidpunkter kan bidra till att ge insikt i övergången och informera beslut om hormonersättningsbehandling eller andra behandlingar för klimakteriebesvär.

Utvärdera risken för vissa medicinska tillstånd

Hormonobalanser kan ibland vara förknippade med en ökad risk för vissa hälsotillstånd, såsom endometriehyperplasi eller osteoporos.

Regelbunden hormontestning kan hjälpa till att identifiera och övervaka dessa risker.

Hur man exakt beräknar ägglossning om man har en oregelbunden eller regelbunden cykel och exempel på beräkningar

 

Om du har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att exakt beräkna ägglossningstidpunkten.

Men det finns flera metoder som kan hjälpa dig att uppskatta din ägglossning och öka dina chanser att bli gravid

 
Basal kroppstemperatur

Mät din basal kroppstemperatur varje morgon när du vaknar. Din temperatur kommer att stiga med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit) vid ägglossning.

Genom att övervaka din basal kroppstemperatur över tid kan du identifiera din ägglossningstidpunkt.

Ägglossningstest

Ägglossningstest mäter nivåerna av LH i urinen. En ökning av LH-nivåerna indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-48 timmarna.

Du kan köpa ägglossningstest på apoteket.

Cervikalt slem

Din cervikala slemproduktion ökar nära ägglossningstidpunkten, vilket gör att slemmet blir tjockt och genomskinligt.

Du kan kontrollera slemmet dagligen och notera förändringar i dess konsistens och mängd för att uppskatta din ägglossningstidpunkt.

Ovulationskalender

Du kan använda en ovulationskalender för att hålla koll på dina menstruationscykler och uppskatta din ägglossningstidpunkt baserat på din längsta och kortaste cykel under de senaste sex månaderna.

Ovulationskalendrar finns tillgängliga online eller som appar.

 

Exempel på beräkningar

Om din längsta menstruationscykel var 32 dagar och din kortaste cykel var 26 dagar, kan du uppskatta din ägglossningstidpunkt genom att ta 26 från 32, vilket ger 6.

Sedan tar du hälften av det antalet (3), vilket ger dig dag 14 som din uppskattade ägglossningstidpunkt.

Detta skulle vara den genomsnittliga tidpunkten för ägglossning i en 32-dagarscykel.

 

Så om du har en 28-dagarscykel kommer du att ha ägglossning dag 14, och om du har en 32-dagarscykel kommer du att ha ägglossning dag 18.

För en kvinna vars cykel är 24 dagar sker ägglossningen runt dag 10 och hennes mest fertila dagar är mellan dag 7 och 10, medan någon som har en 35 dagars cykel kommer att vara mest fertil mellan dag 18 och 21.

Exempel 1

Om en person har en regelbunden menstruationscykel som varar 28 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 14 i deras cykel.

Detta beror på att ägglossningen vanligtvis inträffar cirka 14 dagar före starten av nästa menstruationsperiod. Så i det här fallet skulle beräkningen vara: 28 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 14 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 14 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 2

Om en person har en längre menstruationscykel som varar 35 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 21 i deras cykel.

Med samma beräkning som tidigare: 35 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 21 (dag för ägglossning)

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 21 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 3

Om en person har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårare att förutsäga när ägglossningen kommer att inträffa. I det här fallet är det bästa tillvägagångssättet att spåra deras cykel under några månader för att bestämma den genomsnittliga längden på deras menstruationscykel.

När den genomsnittliga cykellängden har bestämts kan ägglossningen uppskattas genom att subtrahera 14 dagar från starten av den nästa förväntade perioden.

Till exempel, om en persons menstruationscykler varierar från 28 till 35 dagar, med en genomsnittlig cykellängd på 31 dagar, är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 17 i deras cykel: 31 (genomsnittlig cykellängd) - 14 (dagar före perioden) = 17 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 17 i denna persons menstruationscykel.

 

Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.


ovaries and hormones

Hormoner och deras roller i menstruationscykeln

GnRH

GnRH (gonadotropin releasing hormone) är ett hormon som produceras i hypotalamus i hjärnan och spelar en viktig roll i regleringen av kvinnlig fertilitet.

GnRH fungerar genom att stimulera hypofysen att utsöndra follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). FSH och LH är viktiga för att stimulera äggstockarna att producera östrogen och progesteron och för att reglera menstruationscykeln.

I början av menstruationscykeln, utsöndrar hypotalamus GnRH, vilket stimulerar hypofysen att utsöndra FSH. FSH stimulerar tillväxten av folliklar i äggstockarna, vilket innehåller äggceller som ska mogna. När folliklarna växer producerar de också östrogen, vilket hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för befruktning.

När follikeln mognar, utsöndrar äggstocken en hög nivå av östrogen, vilket får hypofysen att utsöndra en hög nivå av LH. LH stimulerar sedan ägglossningen, där follikeln brister och ägget släpps ut från äggstocken. Efter ägglossningen fortsätter corpus luteum att producera progesteron, vilket hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Om en kvinna har problem med fertiliteten kan det vara möjligt att behandla problemet med hormonterapi eller andra medicinska åtgärder för att reglera nivåerna av GnRH och därmed hormonproduktionen.

Symtom

Låga nivåer av GnRH hos kvinnor är ovanliga, men kan förekomma som ett resultat av vissa medicinska tillstånd eller mediciner.

Symtom på låga nivåer av GnRH hos kvinnor

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Infertilitet

Minskad sexlust

Torrhet i slidan

Värmevallningar

Höga nivåer av GnRH hos kvinnor är också ovanliga, men kan förekomma som ett resultat av vissa medicinska tillstånd eller mediciner.

Symtom på höga nivåer av GnRH hos kvinnor

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Kraftig menstruationsblödning

Smärtsamma menstruationsperioder

Humörförändringar

Värmevallningar

Huvudvärk


Östrogen

Östrogen är ett hormon som finns i både män och kvinnor, men det är mer känt för sin roll i kvinnors reproduktiva hälsa. Östrogen produceras huvudsakligen i äggstockarna och hjälper till att reglera kvinnors menstruationscykel.

Under menstruationscykeln producerar äggstockarna östrogen i större mängder under den första delen av cykeln, vilket kallas follikulär fas. Östrogen stimulerar tillväxten av livmoderslemhinnan, som kallas endometriet, och hjälper till att mogna folliklar i äggstockarna. En follikel innehåller en äggcell som kan frigöras under ägglossningen.

När östrogennivåerna når en viss nivå, signalerar det till hypofysen att det är dags att frigöra luteiniserande hormon (LH), vilket utlöser ägglossningen. Under den luteala fasen av menstruationscykeln, efter ägglossningen, fortsätter östrogenproduktionen men minskar gradvis.

Östrogen har också andra funktioner i kroppen utöver dess roll i menstruationscykeln. Det hjälper till att reglera kroppens fettfördelning, benmassa och kolesterolnivåer. Det kan också påverka humöret och hjärnan.

När det gäller preventivmedel, är östrogen en vanlig ingrediens i kombinationspiller för preventivmedel. Östrogen i dessa piller hjälper till att förhindra ägglossning och reglera menstruationscykeln. Östrogen kan också användas i hormonterapi för att behandla symtom på klimakteriet hos kvinnor.

Symtom

Låga nivåer av östrogen hos kvinnor kan uppstå som en följd av naturligt åldrande, medicinska tillstånd eller vissa läkemedel.

Symtom på låga östrogennivåer hos kvinnor

Oregelbundna eller uteblivande menstruationer

Värmevallningar och nattliga svettningar

Torrhet i slidan

Smärta under samlag

Humörsvängningar

Minskad sexlust

Trötthet

Ledvärk

Osteoporos (förlust av benvävnad)

Höga nivåer av östrogen hos kvinnor kan också uppstå som en följd av vissa medicinska tillstånd, läkemedel eller hormonella obalanser.

Symtom på höga östrogennivåer hos kvinnor

Oregelbundna menstruationer

Kraftig menstruationsblödning

Ömhet eller svullnad i brösten

Svullnad i magen

Humörsvängningar

Huvudvärk

Illamående eller kräkningar

Minskad sexlust

Viktökning


Progesteron

Progesteron är ett hormon som är avgörande för kvinnors menstruationscykel och graviditet. Hormonet produceras främst i äggstockarna och under graviditet i moderkakan.

Under menstruationscykeln ökar progesteronproduktionen efter ägglossningen. Progesteron påverkar livmodern och förbereder den för en eventuell graviditet. Om ett befruktat ägg når livmodern så hjälper progesteron till att stödja den tidiga graviditeten och förhindra att livmodern kramar ihop sig och förhindrar implantationen.

Om det inte finns någon graviditet så sjunker nivåerna av progesteron vilket utlöser menstruationen. Progesteron påverkar också bröstvävnaden genom att göra den mer mjuk och utsatt för vätskeretention och kan orsaka PMS-symtom hos vissa kvinnor.

Under graviditeten spelar progesteron en viktig roll för att upprätthålla en hälsosam graviditet genom att förhindra sammandragningar av livmodern som skulle kunna leda till missfall. Progesteron hjälper också till att stödja tillväxten av fostret och förbereder brösten för amning.

Sammanfattningsvis har progesteron en viktig roll i menstruationscykeln och vid graviditet, där det hjälper till att reglera hormonnivåerna och skapa en lämplig miljö för befruktning och fosterutveckling.

Symtom

Låga nivåer av progesteron hos kvinnor kan uppstå som en följd av olika medicinska tillstånd eller hormonella obalanser.

Symtom på låga progesteronnivåer hos kvinnor

Oregelbundna menstruationer

Tunga eller smärtsamma menstruationer

Svårigheter att bli gravid eller upprätthålla en graviditet

Humörsvängningar

Värmevallningar

Torrhet i slidan

Minskad sexlust

Sömnsvårigheter

Trötthet

Höga nivåer av progesteron hos kvinnor är mindre vanligt, men kan uppstå som en följd av vissa medicinska tillstånd eller läkemedel.

Symtom på höga progesteronnivåer hos kvinnor

Oregelbundna menstruationer

Ömhet eller svullnad i brösten

Svullnad i magen

Humörsvängningar

Huvudvärk

Illamående eller kräkningar

Viktökning

Trötthet

Yrsel


Luteiniserande hormon (LH)

LH står för luteiniserande hormon och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. LH har en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

I menstruationscykeln ökar nivåerna av LH strax innan ägglossningen. LH-påverkan utlöser ägglossning genom att stimulera äggstockarna att frigöra ett mognat ägg. LH hjälper också till att omvandla follikeln i äggstockarna till ett corpus luteum, som fortsätter att producera hormoner, inklusive progesteron, efter ägglossningen.

Om graviditet inte inträffar, sjunker nivåerna av LH och corpus luteum bryts ner, vilket leder till en minskning av produktionen av progesteron, vilket leder till menstruation.

LH-nivåerna varierar under menstruationscykeln, med högre nivåer under ägglossningen. Det är därför möjligt att mäta LH-nivåer för att förutsäga ägglossning och hjälpa kvinnor att bestämma den mest gynnsamma tiden för befruktning.

Det är också möjligt att höga nivåer av LH, tillsammans med höga nivåer av östrogen, kan orsaka polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS), vilket kan leda till hormonella obalanser och problem med fertilitet.

Sammanfattningsvis har LH en viktig roll i menstruationscykeln genom att reglera ägglossning och produktionen av progesteron, och dess nivåer kan användas för att förutsäga fertila dagar och för att diagnostisera vissa hormonella sjukdomar.

Symtom

Låga nivåer av LH hos kvinnor kan uppstå på grund av naturlig åldrande, vissa medicinska tillstånd eller vissa läkemedel.

Symtom på låga LH-nivåer hos kvinnor

Oregelbundna eller uteblivande menstruationsperioder

Infertilitet

Heta blixtar

Torra slemhinnor i underlivet

Minskad sexlust

Trötthet

Höga nivåer av LH hos kvinnor kan också uppstå på grund av vissa medicinska tillstånd, hormonella obalanser eller vissa läkemedel.

Symtom på höga LH-nivåer hos kvinnor

Oregelbundna menstruationsperioder

Kraftig menstruationsblödning

Äggstockscystor

Akne

Hårväxt i ansiktet och kroppen

Svårigheter att bli gravid

Minskad sexlust

Humörsvängningar

Viktuppgång


Follikelstimulerande hormon (FSH)

FSH står för follikelstimulerande hormon och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. FSH har en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

FSH fungerar genom att stimulera tillväxten av folliklar i äggstockarna som innehåller äggen. Under menstruationscykeln ökar nivåerna av FSH, vilket stimulerar tillväxten av folliklar i äggstockarna. En av folliklarna mognar och utsöndrar östrogen som förbereder livmodern för en graviditet.

När nivåerna av östrogen når en viss punkt, skickar det signaler till hypofysen att minska produktionen av FSH och öka produktionen av LH. LH-påverkan utlöser sedan ägglossning och förvandlar follikeln till ett corpus luteum, som fortsätter att producera hormoner, inklusive progesteron, efter ägglossningen.

Om graviditet inte inträffar, sjunker nivåerna av LH och corpus luteum bryts ner, vilket leder till en minskning av produktionen av progesteron, vilket leder till menstruation.

Nivåerna av FSH varierar under menstruationscykeln och kan användas för att bedöma äggstockarnas funktion och fertilitet. Höga nivåer av FSH kan indikera en minskad äggstocksreserv, vilket kan orsaka svårigheter att bli gravid.

Sammanfattningsvis har FSH en viktig roll i menstruationscykeln genom att stimulera tillväxten av folliklar i äggstockarna och reglera produktionen av östrogen. Dess nivåer kan också användas för att bedöma fertilitet och äggstockarnas funktion.

Symtom

  Låga nivåer av FSH hos kvinnor kan indikera ett problem med hypofysen eller hypotalamus, som är ansvariga för produktion och reglering av FSH.

Symtom på låga nivåer av FSH

Oregelbundna menstruationsperioder eller frånvaro av menstruation

Svårighet att bli gravid

Värmevallningar

Humörsvängningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust

Höga nivåer av FSH hos kvinnor kan indikera en minskning av äggstocksfunktionen, vilket kan ske när kvinnor närmar sig klimakteriet.

Symtom på höga nivåer av FSH

  Oregelbundna menstruationsperioder eller frånvaro av menstruation

Svårighet att bli gravid

Värmevallningar

Nattsvettningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust


T3 och T4

T3 och T4 är två hormoner som produceras av sköldkörteln och som spelar en viktig roll i menstruationscykeln hos kvinnor.

T3 och T4 är tyreoideahormoner som reglerar ämnesomsättningen i kroppen, vilket påverkar kroppens energinivåer, hjärtrytm, kroppstemperatur och ämnesomsättning av näringsämnen.

I menstruationscykeln kan sköldkörtelhormoner påverka ägglossningen och fertiliteten. Låga nivåer av sköldkörtelhormoner kan leda till en oregelbunden menstruationscykel, medan höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan orsaka en för kort eller för lång menstruationscykel.

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan också påverka ägglossningen genom att minska produktionen av gonadotropiner (LH och FSH), vilket kan leda till äggstocksfel och svårigheter att bli gravid.

Det är viktigt att notera att sköldkörtelhormonnivåerna kan påverkas av många faktorer, inklusive stress, kost, träning och andra sjukdomar.

Symtom

Låga nivåer av T3 och T4 (hypotyreos) kan orsaka följande symtom

Trötthet

Viktökning

Kyla intolerans

Förstoppning

Torr hud

Håravfall

Muskelsvaghet

Depression

Oregelbundna eller tunga menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av T3 och T4 (hypertyreos) kan orsaka följande symtom

Ångest

Nervositet

Sömnproblem

Viktnedgång

Ökad aptit

Värme intolerans

Svettningar

Darrningar

Diarré

Oregelbundna eller lätta menstruationsperioder

Infertilitet


TSH

TSH står för tyreotropin och är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. TSH har en viktig roll i regleringen av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 som påverkar menstruationscykeln hos kvinnor.

TSH fungerar genom att signalera sköldkörteln att producera T3 och T4, vilket reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Om nivåerna av T3 och T4 är låga i blodet, ökar nivåerna av TSH för att signalera sköldkörteln att öka produktionen av T3 och T4. Om nivåerna av T3 och T4 är höga, minskar nivåerna av TSH.

Sköldkörtelhormonerna, som regleras av TSH, kan påverka menstruationscykeln genom att påverka ägglossning och fertilitet. Låga nivåer av sköldkörtelhormoner kan orsaka en oregelbunden menstruationscykel, medan höga nivåer kan orsaka en för kort eller för lång menstruationscykel. Höga nivåer av sköldkörtelhormoner kan också påverka ägglossningen genom att minska produktionen av gonadotropiner (LH och FSH), vilket kan leda till äggstocksfel och svårigheter att bli gravid.

Sammanfattningsvis har TSH en viktig roll i regleringen av sköldkörtelhormonerna T3 och T4, som påverkar menstruationscykeln genom att påverka ägglossning och fertilitet.
 
 
 

Symtom

Låga nivåer av TSH (hypertyreos) kan orsaka följande symtom

Viktnedgång

Snabb eller oregelbunden hjärtrytm

Ångest

Nervositet

Sömnproblem

Ökad svettning

Värme intolerans

Darrningar

Diarré

Lätta eller uteblivna menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av TSH (hypotyreos) kan orsaka följande symtom

Trötthet

Viktökning

Kyla intolerans

Förstoppning

Torr hud

Håravfall

Muskelsvaghet

Depression

Tunga eller oregelbundna menstruationsperioder

Infertilitet

 
 
 

AMH (anti-Müllerskt hormon)

AMH står för anti-Müllerskt hormon och är ett hormon som produceras av äggstockarna hos kvinnor. AMH har en viktig roll i äggstockarnas funktion och fertilitet.

AMH hjälper till att reglera antalet folliklar i äggstockarna som innehåller omogna ägg. Ju högre nivå av AMH, desto större är antalet folliklar och omogna ägg. AMH-nivåerna i blodet är en indikation på den kvarvarande äggstocksreserven, vilket betyder hur många äggstockar som finns kvar i äggstockarna.

I menstruationscykeln sjunker nivåerna av AMH eftersom folliklarna i äggstockarna förbrukas och omogna ägg mognar och frigörs under ägglossningen. När äggstocksreserven minskar, sjunker nivåerna av AMH.

Det är möjligt att mäta nivåerna av AMH för att bedöma äggstocksreserven och fertiliteten hos kvinnor. Låga nivåer av AMH kan indikera en minskad äggstocksreserv och svårigheter att bli gravid.

AMH kan också användas för att bedöma äggstocksreserven före en fertilitetsbehandling, som in vitro-fertilisering (IVF), för att bestämma den mest lämpliga behandlingsplanen.

Sammanfattningsvis har AMH en viktig roll i äggstockarnas funktion och fertilitet, och dess nivåer kan användas för att bedöma äggstocksreserven och fertiliteten hos kvinnor.

Symtom

Låga nivåer av AMH kan indikera en minskning av äggstockarserven och kan orsaka följande symtom

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Svårighet att bli gravid

Nedsatt fertilitet

Värmevallningar

Torrhet i slidan

Låg sexlust

Höga nivåer av AMH kan vara ett tecken på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och kan orsaka följande symtom

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Svårighet att bli gravid

Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Viktökning

Humörsvängningar

Ovariecystor


Testosteron

Testosteron är ett hormon som huvudsakligen produceras av testiklarna hos män och äggstockarna hos kvinnor, även om det också produceras i binjurarna. Testosteron spelar en viktig roll i både kvinnors och mäns reproduktionsfunktioner.

Hos kvinnor är testosteron viktigt för reglering av sexlust, benhälsa, muskelmassa och fördelningen av kroppsfett. Testosteronnivåerna hos kvinnor varierar under menstruationscykeln, med högre nivåer under ägglossningen och lägre nivåer under menstruationen.

Höga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka en oregelbunden menstruationscykel och påverka fertiliteten genom att hämma ägglossning. Det kan också orsaka symtom som akne, överdriven hårväxt, fördjupning av rösten och minskad bröststorlek.

Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan också orsaka hälsoproblem, inklusive minskad sexlust, minskad benhälsa och minskad muskelmassa.

Sammanfattningsvis spelar testosteron en viktig roll i både kvinnors och mäns reproduktionsfunktioner, och dess nivåer kan påverka menstruationscykeln och fertiliteten hos kvinnor.

Symtom

Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka följande symtom

Låg sexlust

Svårighet att bli upphetsad

Trötthet

Muskelsvaghet

Minskad benmassa

Depression

Humörsvängningar

Torrhet i slidan

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Infertilitet

Höga nivåer av testosteron hos kvinnor kan orsaka följande symtom

  Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Fördjupning av rösten

Förstorad klitoris

Minskat bröststorlek

Humörsvängningar

Viktökning

Muskelsvaghet

Infertilitet


SHBG

SHBG står för sexhormonbindande globulin och är ett protein som produceras i levern och binder till könshormonerna, inklusive östrogen och testosteron. SHBG har en viktig roll i hormonbalansen i kroppen, inklusive i menstruationscykeln hos kvinnor.

SHBG fungerar genom att binda till östrogen och testosteron och transportera dem i blodet. När SHBG binder till könshormonerna minskar nivåerna av fria östrogen och testosteron i blodet, vilket minskar deras biologiska aktivitet.

I menstruationscykeln varierar nivåerna av SHBG, med högre nivåer under follikelfasen och lägre nivåer under lutealfasen. Under follikelfasen stiger nivåerna av östrogen, vilket ökar produktionen av SHBG, medan nivåerna av SHBG minskar under lutealfasen när produktionen av progesteron ökar.

Förhöjda nivåer av SHBG kan orsaka östrogenbrist symptom såsom torra slemhinnor i underlivet, nedsatt sexlust och övergångsåldersymptom. Låga nivåer av SHBG kan öka risken för vissa hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Det är också möjligt att mäta nivåerna av SHBG för att bedöma hormonbalansen i kroppen och för att diagnostisera vissa hälsoproblem.

Symtom

Låga nivåer av SHBG hos kvinnor kan orsaka följande symtom

Ökad hårväxt (hirsutism)

Akne

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Viktökning

Höga nivåer av testosteron

Låga nivåer av östrogen

Infertilitet

Höga nivåer av SHBG hos kvinnor kan orsaka följande symtom

Låg sexlust

Svårighet att bli upphetsad

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Viktökning

Låga nivåer av testosteron

Höga nivåer av östrogen

Humörsvängningar


Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan och har flera funktioner i kroppen, inklusive att stimulera bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor.

I menstruationscykeln är prolaktin involverad i regleringen av ägglossningen. Under normala omständigheter är nivåerna av prolaktin låga, men när en kvinna blir gravid ökar nivåerna av prolaktin för att stimulera bröstutveckling och mjölkproduktion.

Höga nivåer av prolaktin kan dock hämma ägglossningen och orsaka oregelbundna menstruationscykler eller amenorré (utebliven menstruation).

Höga nivåer av prolaktin kan också orsaka andra hälsoproblem, inklusive minskad sexlust, erektil dysfunktion, ökad kroppsbehåring och akne. Låga nivåer av prolaktin orsakar inte vanligtvis några problem.

Det är möjligt att mäta nivåerna av prolaktin i blodet för att diagnostisera hälsoproblem som orsakar för höga eller för låga nivåer av prolaktin.

Sammanfattningsvis är prolaktin ett hormon som produceras av hypofysen och spelar en viktig roll i bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor.

I menstruationscykeln kan höga nivåer av prolaktin hämma ägglossningen och orsaka oregelbundna menstruationscykler eller amenorré, medan låga nivåer av prolaktin vanligtvis inte orsakar några problem.

Symtom

Låga nivåer av prolaktin hos kvinnor är generellt inte förknippade med några symtom.
Höga nivåer av prolaktin hos kvinnor kan orsaka följande symtom

Oregelbundna eller frånvarande menstruationsperioder

Vätska från bröstvårtorna (inte relaterat till amning)

Ömhet och svullnad i brösten

Minskad sexlust

Smärta under samlag

Torrhet i slidan

Acne

Viktökning

Humörsvängningar

Infertilitet


DHEAS

Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) är ett hormon som produceras av binjurarna och fungerar som en föregångare till könshormoner, inklusive östrogen och testosteron.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

 PCOS är en vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor och kännetecknas av insulinresistens och höga nivåer av androgener (manliga hormoner), inklusive DHEAS.

Ett DHEAS-test kan vara en del av utvärderingen om PCOS misstänks.

Utvärdering av ovarialreserv

 Vissa forskare har föreslagit att DHEA-tillskott kan hjälpa till att förbättra äggkvaliteten och chansen för graviditet hos kvinnor med låg äggreserv eller för tidigt ovarialt åldrande.

I dessa fall kan DHEAS-nivåer mätas före och efter behandling för att utvärdera effektiviteten.

Utvärdering av androgena nivåer

 Androgennivåer, inklusive DHEAS, kan ha en inverkan på kvinnors reproduktiva hälsa och fertilitet.

Om en kvinna har oregelbundna menstruationscykler, hirsutism (överdriven hårväxt) eller andra symptom på ökad androgen aktivitet, kan ett DHEAS-test beställas för att hjälpa till att identifiera orsaken.

Monitorering av hormonbehandling

Om en kvinna får hormonbehandling, till exempel DHEA-tillskott, kan DHEAS-nivåer användas för att övervaka effektiviteten av behandlingen.

Höga nivåer av DHEAS

kan indikera en överaktivitet i binjurarna eller, i sällsynta fall, en binjuretumör. Hos kvinnor kan höga nivåer av DHEA-S leda till överskott av androgener (manliga könshormoner).

Symtom

Oregelbundna menstruationscykler

Ökad hårväxt i ansiktet och på kroppen (hirsutism)

Djupare röst

Minskad bröststorlek

Större muskelmassa

Akne

En vanlig orsak till höga DHEA-S-nivåer hos kvinnor är polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), som också är förknippat med insulinresistens och svårigheter att bli gravid.

Låga nivåer av DHEAS

kan indikera en underaktivitet i binjurarna, vilket kan vara ett tecken på tillstånd som Addisons sjukdom. 

Symtom

Trötthet

Depression

Sjukdomskänsla

Viktminskning

Svaghet

Lågt blodtryck

Mörkare hud


guideline blodprov-feminealab

Preventivmedel och hormontestning

Hur länge ska du sluta ta p-piller innan du tar ett hormonblodprov?

 

För att få korrekta resultat från ett hormonblodprov efter att ha tagit p-piller, är det vanligtvis rekommenderat att man slutar ta p-piller i minst 4 veckor innan man tar provet. Detta beror på att p-piller innehåller syntetiska hormoner som kan påverka nivåerna av naturliga hormoner i kroppen.

Om man tar ett hormonblodprov medan man fortfarande tar p-piller kan resultaten vara förvrängda och inte ge en korrekt uppfattning om ens hormonnivåer. Därför är det viktigt att diskutera med din läkare när du ska sluta ta p-piller och hur länge du bör vänta innan du tar ett hormonblodprov för att få så korrekta resultat som möjligt.

Det är också värt att notera att vissa typer av hormonella preventivmedel kan ha olika rekommendationer för när man bör sluta ta dem inför ett hormonblodprov.

Hur länge måste upphöra med preventivmedel innan blodhormontestning?

Tiden som behövs att vara borta från preventivmedel innan man tar ett blodhormontest beror på vilken typ av preventivmedel som används och vilka hormoner som testas. Här är några allmänna riktlinjer

Kombinerade p-piller

Det rekommenderas att man slutar ta p-piller i minst fyra veckor innan man tar ett blodhormontest. Detta beror på att p-piller innehåller både östrogen och progesteron, vilket kan påverka nivåerna av naturliga hormoner i kroppen.

Progesteron-endast p-piller (mini-piller)

Det rekommenderas att man slutar ta mini-piller i minst två veckor innan man tar ett blodhormontest.

Hormonspiral

Det rekommenderas att man väntar minst två veckor efter att en hormonspiral har tagits bort innan man tar ett blodhormontest.

P-stav

Det rekommenderas att man väntar minst fyra veckor efter att en P-stav har tagits bort innan man tar ett blodhormontest.


Kan jag testa mina hormoner och fertilitet om jag använder preventivmedel?

 

Ja, det är möjligt att testa hormon- och fertilitetsnivåer även om du använder preventivmedel. Det är dock viktigt att veta att preventivmedel kan påverka resultaten av hormontester och fertilitetstester, och det är därför viktigt att du diskuterar detta med din läkare innan du genomför testerna.

För vissa hormoner kan det vara nödvändigt att avbryta användningen av preventivmedel under en viss tid innan testet, för att få en korrekt mätning. Till exempel kan östrogennivåer påverkas av användning av hormonella preventivmedel och det kan vara nödvändigt att avbryta användningen i några veckor innan ett östrogentest utförs.

När det gäller fertilitetstester, som ägglossningstester, kan det vara möjligt att genomföra dessa tester även om du använder preventivmedel.

Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner
Den bästa tiden i din cykel för att ta hormonblodprover för fertilitet

FSH

Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett hormon som produceras i hypofysen och är involverat i ägglossning hos kvinnor och spermieproduktion hos män. För kvinnor kan FSH-nivåer användas för att bedöma fertilitet, särskilt för att diagnostisera äggstocksfunktion och äggstocksreserv.

För att mäta FSH-nivåer rekommenderar läkare vanligtvis att du tar blodprover på specifika dagar i menstruationscykeln. Det är vanligt att mäta FSH-nivåer på dag 2-5 i menstruationscykeln, eftersom östrogennivåerna då är låga och det ger en bra bedömning av äggstockarnas kapacitet att producera ägg.

Om FSH-nivåerna är höga under denna tidpunkt i cykeln, kan det indikera en minskning av äggstocksfunktionen, vilket kan påverka fertiliteten. Om FSH-nivåerna är normala, är det vanligtvis ett tecken på normal äggstocksfunktion.

Det är dock viktigt att notera att andra faktorer kan påverka FSH-nivåer, till exempel stress eller vissa mediciner.


LH

Den bästa tiden att testa LH för att diagnostisera fertilitet beror på anledningen till testet.

Här är några exempel

Ägglossningsstörningar

Om en kvinna misstänks ha ägglossnings störningar ska LH-nivåerna mätas på tredje dagen av menstruationscykeln, tillsammans med FSH och östradiol. Detta beror på att höga nivåer av LH kan indikera ovulatorisk dysfunktion eller polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Tidpunkten för ägglossningen

Om en kvinna försöker bli gravid kan LH-nivåer mätas hemma med hjälp av en ägglossningsprediktor. LH-nivåerna stiger precis före ägglossningen, så att testa LH-nivåerna dagligen från dag 10 i menstruationscykeln kan hjälpa till att förutsäga när ägglossningen är trolig.

Lutealfasdefekter

Om en kvinna har en historia av lutealfasdefekter eller återkommande missfall kan LH-nivåerna mätas 7-9 dagar efter ägglossningen för att bestämma om det finns en brist på LH-nivåer under lutealfasen.

Det är viktigt att notera att LH-nivåer också kan variera under menstruationscykeln och att andra faktorer, som stress eller sjukdom, kan påverka LH-nivåerna.

LH-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet hos kvinnor genom att indikera tidpunkten för ägglossning.

Den mest lämpliga tidpunkten för att mäta LH-nivåer är under mitten av menstruationscykeln, vanligtvis mellan dag 12 och 16 i en 28-dagars cykel. Detta är normalt när en svalla av LH uppstår, vilket indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-36 timmarna. LH-nivåer kan också mätas med en ägglossningsprediktor som används hemma.

Att mäta LH-nivåer kan hjälpa till att fastställa om en kvinna har ägglossning och om hon har en normal äggstocksfunktion. Om LH-nivåerna är höga eller låga kan det indikera problem med äggstocksfunktionen eller en hormonell obalans som kan påverka fertiliteten.

Det är viktigt att notera att LH-nivåer kan påverkas av olika faktorer, såsom vissa mediciner och stress, vilket kan leda till falska resultat. Därför kan det vara nödvändigt att ta flera blodprov under olika tidpunkter i cykeln eller använda andra metoder för att bedöma fertilitet, som att mäta basal kroppstemperatur eller cervixslem.


Östradiol

Östradiol är ett hormon som produceras i äggstockarna och är involverat i utvecklingen av äggfollikeln under menstruationscykeln. Östradiol-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet genom att indikera om äggstockarna fungerar som de ska.

Den bästa tiden att mäta östradiol-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Ovulationsbedömning

Om en kvinna försöker bli gravid, kan östradiol-nivåer mätas tillsammans med LH och andra hormoner för att bedöma om och när ägglossning inträffar.

Ovarialreservbedömning

Om en kvinna vill veta sin ovariala reserv, eller hur många ägg som finns kvar i äggstockarna, kan östradiol-nivåer mätas under menstruationscykeln tillsammans med andra hormoner som FSH och AMH.

Stimulation av äggstockarna

Om en kvinna genomgår fertilitetsbehandling, som in vitro fertilisering (IVF), kan östradiol-nivåer mätas regelbundet för att övervaka stimulering av äggstockarna och bedöma utvecklingen av folliklarna.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta östradiol-nivåer under mitten av menstruationscykeln, vanligtvis mellan dag 11 och 14 i en 28-dagars cykel.


Progesteron

Progesteron är ett hormon som utsöndras av gulkroppen i äggstockarna efter ägglossning. Progesteron-nivåer kan användas för att bedöma fertilitet genom att indikera om en kvinna har ägglossning eller en normal lutealfas.

Den bästa tiden att mäta progesteron-nivåer är vanligtvis 7-9 dagar efter ägglossning, vilket motsvarar mitten till slutet av lutealfasen. Denna tidpunkt kan variera beroende på längden på en kvinnas menstruationscykel, så det är viktigt att rådgöra med en läkare för att bestämma den bästa tidpunkten för att mäta progesteron-nivåer.

Om en kvinna har en kort lutealfas, kan progesteron-nivåer också mätas tidigare för att bedöma om det finns en brist på progesteron som kan påverka hennes fertilitet.

Progesteron-nivåer kan också användas för att övervaka kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling, som in vitro fertilisering (IVF), för att bedöma effekten av progesterontillskott och förutsäga en eventuell graviditet.


T3 och T4

Sköldkörtelhormonerna T3 (triiodothyronine) och T4 (thyroxine) spelar en viktig roll i reproduktiv hälsa och fertilitet. Låga eller höga nivåer av dessa hormoner kan påverka ägglossningen och orsaka infertilitet.

Den bästa tiden att mäta T3 och T4-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Sköldkörtelsjukdom: Om en kvinna har en känd sköldkörtelsjukdom, kan T3 och T4-nivåer mätas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och behandlingseffektiviteten.

Ovulationsbedömning: Om en kvinna har oregelbunden menstruation eller anovulation, kan T3 och T4-nivåer mätas tillsammans med andra hormoner, såsom FSH och LH, för att bedöma om sköldkörtelhormonnivåerna påverkar ägglossningen.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta T3 och T4-nivåer under menstruationscykelns början, vilket vanligtvis innebär dag 2-5 i cykeln.


TSH

Tyroideastimulerande hormon (TSH) är ett hormon som produceras av hypofysen och styr sköldkörteln. TSH-nivåer kan användas för att bedöma sköldkörtelfunktionen och dess inverkan på fertilitet.

Den bästa tiden att testa TSH-nivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Sköldkörtelsjukdom- Om en kvinna har en känd sköldkörtelsjukdom eller symtom på en sköldkörtelsjukdom, kan TSH-nivåer mätas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och behandlingseffektiviteten.

Infertilitet-  Om en kvinna har svårt att bli gravid, kan TSH-nivåer mätas för att bedöma sköldkörtelfunktionen och dess inverkan på fertiliteten.

Generellt sett är den bästa tiden att mäta TSH-nivåer under menstruationscykelns början, vilket vanligtvis innebär dag 2-5 i cykeln. Detta beror på att TSH-nivåer kan påverkas av östrogennivåerna, vilket kan vara högre under mitten av cykeln.


AMH

Anti-Müllerskt hormon (AMH) är ett hormon som produceras av äggstockarna och kan användas som en indikator på äggstocksreserven. Ju högre AMH-nivå, desto mer äggstocksreserv.

Den bästa tiden att testa AMH-nivåer är under menstruationscykelns början, vanligtvis mellan dag 2-5 i cykeln. Detta beror på att AMH-nivåerna är relativt stabila under hela menstruationscykeln och inte påverkas av östrogenproduktionen.


Testosteron

Testosteronnivåer kan vara en faktor som påverkar fertiliteten både hos män och kvinnor. Men den bästa tiden att testa testosteronnivåer beror på syftet med testet. Här är några exempel

Kvinnlig hormonobalans- Om en kvinna misstänker att hon lider av en hormonell obalans som påverkar fertiliteten, kan testosteronnivåer mätas vid menstruationscykelns början, mellan dag 2-5, tillsammans med andra hormonnivåer som FSH och LH.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)- PCOS är en hormonell obalans som kan leda till infertilitet hos kvinnor. Testosteronnivåer kan mätas vid en lämplig tidpunkt under menstruationscykeln för att bedöma om det finns en hög nivå av testosteron.

Låg spermieproduktion- Om en man har låg spermieproduktion kan testosteronnivåer mätas tillsammans med andra hormonvärden, såsom FSH och LH, för att bedöma testosteronproduktionen och dess inverkan på fertiliteten.

I allmänhet är testosteronnivåerna som högst under menstruationscykelns mitten, mellan dag 14-21.


SHBG

Sexhormonbindande globulin (SHBG) är ett protein som binder till könshormoner, inklusive testosteron och östrogen. Nivåerna av SHBG kan ge information om hormonbalansen i kroppen och kan påverka fertiliteten.

Den bästa tiden att testa SHBG-nivåer beror på syftet med testet.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)- PCOS är en hormonell obalans som kan påverka fertiliteten hos kvinnor. SHBG-nivåer kan mätas vid en lämplig tidpunkt under menstruationscykeln för att bedöma om det finns en låg nivå av SHBG, vilket kan leda till en hög nivå av testosteron och därmed påverka fertiliteten.

Manlig hormonobalans- Om en man misstänker att han lider av en hormonell obalans som påverkar fertiliteten, kan SHBG-nivåer mätas vid lämplig tidpunkt för att bedöma testosteronproduktionen och dess inverkan på fertiliteten.

I allmänhet är SHBG-nivåerna som högst under menstruationscykelns början, mellan dag 2-5.


Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som är viktigt för bröstutveckling och mjölkproduktion hos kvinnor. Höga nivåer av prolaktin kan påverka fertiliteten genom att störa ägglossning och minska produktionen av könshormoner.

Den bästa tiden att mäta prolaktinnivåer beror på orsaken till testet.

Ovulationsstörningar- Om en kvinna har ovulationsstörningar kan prolaktinnivåer mätas under menstruationscykelns början, vanligtvis mellan dag 2-5, för att bedöma om höga prolaktinnivåer kan påverka ägglossningen.

Missfallshistorik- Om en kvinna har haft upprepade missfall kan prolaktinnivåer mätas under den tidiga graviditeten för att bedöma om höga prolaktinnivåer kan påverka graviditeten.

Det är viktigt att notera att prolaktinnivåer kan påverkas av flera faktorer, såsom stress, sömnbrist och användning av vissa läkemedel.


DHEAS

Till skillnad från många andra hormoner, inklusive de flesta könshormoner, fluktuerar DHEAS-nivåerna inte nämnvärt under menstruationscykeln.

Detta innebär att du generellt sett kan testa DHEAS-nivåer när som helst under din cykel.

Det testas vanligtvis tillsammans med andra hormoner för att skapa en mer heltäckande bild av din hormonstatus.


Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Vad betyder dag 2-5 i menstruationscykeln

 

Dag 2-5 i menstruationscykeln är de första dagarna av menstruationsblödningen. Dag 1 i menstruationscykeln definieras som den första dagen av menstruationsblödningen. Så dag 2-5 skulle vara den andra till femte dagen av blödningen.

Detta är vanligtvis den tid som läkare föredrar att utföra hormontester, inklusive prolaktin, FSH, LH och östradiol, för att bedöma fertilitet och hälsa hos reproduktiva organ.


Blodstatus markörer

 

 


Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus

Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus

Sänkningsreaktion-SR

Sänkningsreaktion (SR) är ett mått på hur snabbt blodet sätter sig till botten i ett rör.

Ett högt SR kan tyda på inflammation i kroppen eller en ökad mängd fibrin (ett protein som hjälper till att bilda blodproppar) i blodet.

Sänkan (SR)blodstatus

Lymfocyter

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet. De hjälper till att bekämpa infektioner och sjukdomar genom att identifiera och attackera främmande ämnen som bakterier, virus och cancerceller.

När det gäller fertilitet är lymfocyter inte direkt involverade i processen. Men en överproduktion av vissa typer av lymfocyter kan ha en negativ effekt på fertiliteten. Till exempel kan en överproduktion av vissa T-celler, en typ av lymfocyter, leda till inflammation och skada på äggstockar och andra reproduktiva organ. Detta kan minska fertiliteten och öka risken för infertilitet hos både män och kvinnor.

En annan typ av lymfocyt som kan påverka fertiliteten är NK-celler (natural killer-celler), som är specialiserade på att attackera cancerceller och virusinfekterade celler. NK-celler spelar en roll i immunförsvaret under graviditet, men överproduktion av NK-celler kan också orsaka skada på den växande embryonala vävnaden och öka risken för missfall.

Lymfocyterblodstatus

Inflammation

 

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och används som en biomarkör för inflammation i kroppen. Sambandet mellan CRP och kvinnors fertilitet är inte direkt, men det finns indirekta kopplingar som kan påverka en kvinnas förmåga att bli gravid.

Höga nivåer av CRP kan vara en indikator på en underliggande inflammation eller infektion, vilket kan påverka fertiliteten på olika sätt

Inflammation i bäckenet

Inflammatoriska sjukdomar som endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom (PID) kan orsaka inflammation i bäckenet, vilket kan leda till ärrbildning, skador på äggledarna och andra problem som påverkar fertiliteten.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

PCOS är en vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor och kan vara kopplad till inflammatoriska processer i kroppen. Kvinnor med PCOS kan ha högre nivåer av CRP än de utan tillståndet.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus kan vara kopplade till inflammation, och höga nivåer av CRP kan indikera en aktiv autoimmun process. Dessa sjukdomar kan påverka fertiliteten direkt eller indirekt genom att orsaka hormonella obalanser, inflammation i reproduktionssystemet eller skada på ägg och spermier.

Stress och livsstil

Höga nivåer av stress och ohälsosamma livsstilar kan leda till ökad inflammation i kroppen, vilket kan återspeglas i högre CRP-nivåer. Stress och ohälsosam livsstil kan påverka hormonbalansen och reproduktionssystemet, vilket kan resultera i nedsatt fertilitet.

Ovulatoriska störningar

Inflammation i kroppen kan störa ägglossningen, vilket kan resultera i oregelbundna menstruationscykler eller anovulation (när ägglossning inte inträffar). Detta kan göra det svårare för kvinnor att bli gravida.

CRPprotein

Tyroidea markörer


TSH hormon

Hos kvinnor kan höga eller låga TSH-nivåer påverka ägglossningen och menstruationscykeln.

Om TSH-nivåerna är för höga (hypotyreos), kan detta leda till anovulation, oregelbundna menstruationscykler, och minskade chanser för en lyckad graviditet. Om TSH-nivåerna är för låga (hypertyreos), kan detta också påverka ägglossningen och menstruationscykeln.

Hos män kan höga eller låga TSH-nivåer påverka spermiekvaliteten och minska chanserna för en graviditet.

TSHhormon

T3 och T4 hormoner

Hos kvinnor kan en obalans i sköldkörtelhormonnivåerna påverka ägglossning och menstruationscykeln.

Om nivåerna av T3 och T4 är för låga, kan detta leda till anovulation (utebliven ägglossning) eller oregelbundna menstruationscykler, vilket kan minska chanserna för en lyckad graviditet.

Hos män kan en obalans i sköldkörtelhormonnivåerna påverka spermiekvaliteten, vilket också kan minska chanserna för en graviditet.

T3hormon
T4hormon

Feminea Laboratories

Academy

Vitaminer och Mineraler


Homocystein

Homocystein är en aminosyra som finns i blodet, och höga nivåer av homocystein kan skada blodkärl och orsaka inflammation. Det kan också påverka fertiliteten hos kvinnor på flera sätt.

Höga nivåer av homocystein i blodet kan påverka blodflödet till livmodern och äggstockarna och därmed minska chanserna att bli gravid. Homocystein kan också påverka äggkvaliteten genom att skada DNA i ägget, vilket kan leda till missfall eller genetiska avvikelser. Dessutom kan höga nivåer av homocystein minska effektiviteten av hormonbehandlingar för fertilitet.

Forskning har visat att kvinnor med höga nivåer av homocystein har en högre risk för infertilitet, missfall och komplikationer under graviditeten, såsom preeklampsi. Det är dock viktigt att notera att höga nivåer av homocystein är bara en av flera faktorer som kan påverka fertiliteten hos kvinnor, och det är inte nödvändigtvis den enda orsaken till infertilitet eller komplikationer under graviditeten.

Homocysteinaminosyra

Järn

Järn spelar en viktig roll för fertilitet och reproduktiv hälsa både hos kvinnor och män.

Hos kvinnor kan järnbrist leda till nedsatt fertilitet och ökad risk för infertilitet, eftersom järn är nödvändigt för produktionen av röda blodkroppar och syretransport. En brist på järn kan också påverka menstruationscykeln och orsaka oregelbundna eller uteblivande menstruationer, vilket kan påverka ägglossningen och chanserna att bli gravid.

Hos män kan järnbrist leda till nedsatt fertilitet och sämre spermiekvalitet, eftersom järn behövs för att producera och upprätthålla friska spermier.

Det är viktigt att notera att överdriven järnintag också kan vara skadligt för fertiliteten. Överskott av järn kan ackumuleras i kroppen och orsaka skador på celler och vävnader, inklusive äggstockar och testiklar.

Järnmineral

Zink

Zink spelar en viktig roll i reproduktiv hälsa både hos män och kvinnor.

Hos kvinnor är zink nödvändigt för normal äggmognad och ägglossning. Zinkbrist kan leda till oregelbundna menstruationscykler, nedsatt fertilitet och ökad risk för missfall.

Hos män är zink viktigt för produktionen av friska spermier. Zinkbrist kan leda till sämre spermiekvalitet, minskad spermieproduktion och nedsatt fertilitet.

Zink är också viktigt för immunförsvaret och kan hjälpa till att skydda mot infektioner som kan påverka reproduktionsorganen.

Det är viktigt att notera att överdriven zinkintag också kan vara skadligt för fertiliteten. Överskott av zink kan störa balansen av andra näringsämnen i kroppen och leda till hälsoproblem.

Zinkmineral

Vitamin B12

Hos kvinnor är B12 viktigt för äggmognad och befruktning. B12-brist kan leda till nedsatt fertilitet och ökad risk för missfall och kan också påverka fostrets utveckling under graviditeten.

Hos män är B12 viktigt för spermieproduktionen och en brist kan leda till nedsatt spermiekvalitet och minskad spermieproduktion.

Det är också viktigt att notera att B12-brist kan orsaka en typ av anemi som kan påverka fertiliteten negativt.

Det är viktigt att ha en balanserad kost som innehåller tillräckligt med B12 för att säkerställa en hälsosam fertilitet. B12 finns främst i animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan behöva ta tillskott av B12 för att undvika brist.

B12vitamin

Vitamin D

Vitamin D är en viktig faktor för reproduktiv hälsa hos både män och kvinnor. Det har visat sig att vitamin D-brist kan påverka fertiliteten och öka risken för olika hälsoproblem under graviditeten.

Hos kvinnor är vitamin D viktigt för äggmognad, befruktning och hormonbalans. Det har också visat sig att kvinnor med tillräckliga nivåer av vitamin D har högre chans att lyckas med in vitro fertilisering (IVF).

Hos män är vitamin D viktigt för att upprätthålla normala testosteronnivåer, friska spermier och normal spermieproduktion.

För att säkerställa en hälsosam fertilitet är det viktigt att ha tillräckliga nivåer av vitamin D i kroppen. Det bästa sättet att få i sig vitamin D är genom solljus, men det kan också tas som kosttillskott eller genom att äta livsmedel som är rika på vitamin D, såsom fet fisk och mejeriprodukter.

Dvitamin

Vitamin B9

Vitamin B9, även känt som folat eller folsyra, är en viktig näringsfaktor för fertilitet och graviditet. Hos kvinnor kan brist på vitamin B9 leda till ovulatoriska störningar, vilket kan minska chansen att bli gravid och öka risken för missfall. Hos män kan brist på vitamin B9 orsaka nedsatt spermiekvalitet.

För kvinnor som planerar att bli gravida, rekommenderas ofta tillskott av folat eller folsyra för att förebygga födelsedefekter hos fostret. Det är viktigt att notera att folattillskott bör tas redan före graviditeten för att vara mest effektivt.

Folsyra finns naturligt i gröna grönsaker, bönor, nötter och vissa spannmålsprodukter som är berikade med folat.

B9vitamin

Feminea Laboratories

Academy

Hormoner


Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan, och det är involverat i produktionen av bröstmjölk hos ammande kvinnor. Prolaktin kan också ha en inverkan på fertilitet hos kvinnor och män.

Hos kvinnor kan höga nivåer av prolaktin störa ägglossningen och göra det svårare att bli gravid. Detta kan hända till exempel vid prolaktinom, en godartad tumör på hypofysen som producerar för mycket prolaktin. Behandling av höga prolaktinnivåer kan ofta hjälpa till att återställa normal fertilitet.

Prolaktinhormon

Luteiniserande hormon (LH)

Luteiniserande hormon (LH) är ett hormon som produceras av främre hypofysen i hjärnan. Det har en avgörande roll i regleringen av menstruationscykeln hos kvinnor och produktionen av testosteron hos män.

Hos kvinnor är LH involverat i ägglossning, medan det hos män stimulerar produktionen av testosteron från testiklarna. Onormala LH-nivåer kan indikera tillstånd som infertilitet, hypofysstörningar och hormonbalanser.

Luteiniserande hormon (LH) är en viktig signal som utsänds från hypofysen till gonaderna. LH är ansvarig för att reglera reproduktionsfunktionen och hormonella nivåer hos både män och kvinnor.

I kvinnor är LH ansvarigt för ägglossningen, det vill säga frigöringen av ett mognat ägg från äggstocken till äggledaren där det kan befruktas. LH-nivåerna i blodet ökar under den mittersta fasen av menstruationscykeln och leder till ägglossning.

LHhormon

Progesteron

Progesteronnivåer testas vanligtvis efter ägglossning, men testning i början av menstruationscykeln kan ge en baslinje och ge användbar information.

Ett skäl att testa progesteron under denna tid är att hjälpa till att diagnostisera en tillstånd som kallas lutealfasdefekt (LPD). LPD är en sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med progesteron under lutealfasen av menstruationscykeln, vilket kan leda till infertilitet eller återkommande missfall. Att testa progesteronnivåer dagar 2-5 i menstruationscykeln kan hjälpa till att avgöra om en kvinna är i riskzonen för LPD.

En annan anledning till att testa progesteron under denna tid är att hjälpa till att diagnostisera andra hormonella sjukdomar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Hos kvinnor med PCOS kan progesteronnivåerna vara lägre än normalt under hela menstruationscykeln, så att testa progesteronnivåerna under de tidiga dagarna av cykeln kan hjälpa till att diagnostisera sjukdomen.

Progesteronhormon

Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna och kallas ofta för "stresshormon" eftersom dess produktion ökar i samband med stress.

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på en kvinnas fertilitet och övergripande hälsa.

Förhöjt kortisol kan

Störa menstruationscykeln och ägglossningen, vilket gör det svårare att bli gravid. Påverka balansen av andra reproduktionshormoner, såsom östrogen, progesteron och testosteron. Leda till trötthet, viktuppgång, humörsvängningar och sömnstörningar.

Låga kortisolnivåer kan också påverka en kvinnas hälsa och orsaka symtom som kronisk trötthet, lågt blodtryck och muskelsvaghet

Kortisolhormon

AMH

AMH (anti-Müllerskt hormon) är ett hormon som utsöndras av äggstockarna och kan mätas genom ett blodprov för att bedöma en kvinnas fertilitet. Nivån av AMH är oftast högst hos kvinnor i 20-30 års ålder och minskar sedan gradvis med åldern.

En hög nivå av AMH kan indikera att en kvinna har en större mängd ägg kvar i äggstockarna och därmed högre fertilitet. Å andra sidan kan en låg nivå av AMH indikera att en kvinna har färre ägg kvar och därmed lägre fertilitet.

AMH-nivåer kan också användas för att övervaka effekten av fertilitetsbehandlingar, såsom IVF. Eftersom AMH är en indikator på antalet ägg som finns kvar i äggstockarna kan det ge en uppfattning om hur väl en kvinna kan svara på stimulering av äggstockarna inför en IVF-behandling.

AMHhormon

FSH (follikelstimulerande hormon)

FSH (follikelstimulerande hormon) är ett hormon som är viktigt att övervaka. Det produceras av hypofysen och spelar en roll i ägglossning och utvecklingen av ägg i äggstockarna.

Avvikelser från referensvärden i FSH-nivåer kan indikera problem med fertilitet och ägglossning. Höga FSH-värden kan vara en indikator för klimakteriet, låga värden kan indikera avvikelser i hypofysfunktion.

FSHhormon

Östrogen

Östrogen är ett hormon som produceras av äggstockarna och ansvarar för utvecklingen av sekundära könskaraktäristiker hos kvinnor, såsom bröstutveckling, och regleringen av menstruationscykeln. Östrogen kan också påverka benmassa och hjärt-kärlhälsa.

Höga nivåer av östrogen kan leda till symtom som tunga eller oregelbundna perioder, bröstsmärtor och humörsvängningar. Låga nivåer av östrogen kan leda till symtom som hetta vågor, vaginal torrhet och osteoporos.

Östrogenhormon

SHBG  (Sexualhormonbindande globulin)

 
 
 
SHBG  (Sexualhormonbindande globulin) är ett protein som binder till och reglerar mängden testosteron och östrogen i blodet. Abnormal SHBG-nivå kan indikera problem med östrogen- och testosteronnivåer.
 
 
Höga nivåer av SHBG kan leda till låga nivåer av fritt testosteron i blodet vilket kan orsaka symtom som minskad libido, muskelmassa och benmassa.
Låga nivåer av SHBG kan leda till höga nivåer av fritt testosteron i blodet vilket kan orsaka symtom som acne, hirsutism och oregelbundna menstruationsperioder. 
SHBGhormon

Testosteron

Testosteron är ett hormon som vanligtvis är förknippat med män, men kvinnor producerar också små mängder av testosteron i  äggstockar och binjurar.

Testosteron spelar en roll i libido, muskelmassa och benmassa. Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan leda till minskad libido, muskelmassa och benmassa. Höga nivåer kan leda till acne, hirsutism och oregelbundna perioder.

Testosteronhormon

DHEAS

DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat) är ett steroidhormon som produceras av binjurarna och är en förkursor till andra könshormoner som östrogen och testosteron.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

 Hos kvinnor med PCOS, en vanlig orsak till infertilitet, finns det ofta höga nivåer av DHEAS.

Kvinnor med PCOS kan ha insulinresistens som kan stimulera överproduktion av DHEAS, vilket i sin tur kan bidra till symptomen på PCOS, inklusive oregelbundna menstruationscykler och överskott av manliga hormoner (hyperandrogenism), vilket kan påverka ägglossningen och fertiliteten.

För tidigt åldrande av äggstockarna

 Vissa studier har visat att DHEA-tillskott kan förbättra äggkvaliteten och öka chansen för graviditet hos kvinnor med nedsatt äggreserv eller för tidigt åldrande av äggstockarna. Forskningen på detta område är dock inte entydig och mer forskning krävs.

IVF-behandling

 Det finns vissa indikationer på att DHEA-tillskott kan förbättra resultaten av in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med dålig äggkvalitet, men mer forskning behövs för att bekräfta dessa resultat.

Klimakteriet

DHEAS-nivåer minskar naturligt när kvinnor åldras, och låga nivåer av DHEAS har associerats med ökad risk för osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar och andra hälsoproblem.

Att mäta DHEAS-nivåer kan ge insikt i en kvinnas risk för dessa tillstånd, och att tillföra DHEAS kan förbättra symtomen vid klimakteriet.

Hormonobalanser

DHEAS-nivåer kan vara låga hos kvinnor med vissa medicinska tillstånd, såsom binjureinsufficiens, vilket kan orsaka trötthet, viktminskning och andra symtom.

Att mäta DHEAS-nivåer kan hjälpa till att avgöra om det finns ett underliggande tillstånd som orsakar låga nivåer av hormonet.

Infertilitet

DHEAS kan spela en roll i regleringen av fertilitet, och låga nivåer av DHEAS har associerats med infertilitet hos kvinnor.

Att mäta DHEAS-nivåer kan hjälpa till att avgöra om låga nivåer av hormonet kan bidra till infertilitet.

DHEAShormon

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

 
Fertilitet hänvisar till förmågan att bli gravid och föda ett friskt barn. Fertilitet kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hormonella obalanser, livsstilsval och hälsotillstånd. Hos kvinnor är ägglossning en viktig faktor för fertilitet, medan hos män är spermieproduktionen en viktig faktor.
 
Det finns flera sätt att öka fertiliteten, inklusive att bibehålla en hälsosam livsstil, hantera stress, undvika tobak och alkohol, ha regelbundet sex och använda ägglossningstest för att bestämma de mest fertila dagarna.
 
Fertilitetsbehandlingar kan också vara ett alternativ för de som har svårt att bli gravida. Diagnos av fertilitetsproblem innebär vanligtvis fysiska undersökningar,  hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor. Det är viktigt att notera att fertilitet kan vara en känslig och komplex fråga, och att varje persons situation är unik.

Feminea Fertilitet Kvinna hälsomarkörer


Hormoner och reproduktiv hälsa | FemineaLab

Blodstatus markörer

Erytrocytvolymfraktion

EVF är en förkortning för erytrocytvolymfraktion, vilket är en mätning av mängden röda blodkroppar i blodet relaterat till totala volymen av blod.

Detta används ofta för att bestämma mängden hemoglobin (ämnet som bär syre i röda blodkroppar) i blodet och kan användas för att identifiera anemia eller andra blodrelaterade tillstånd.

EVFblodstatus

Hemoglobin

är en protein som finns i röda blodkroppar och hjelper till att transportera syre runt i kroppen.

En minskning av hemoglobin kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

är en mätning av den totala mängden hemoglobin i blodet.

En förändring i hemoglobinmassa kan indikera en sjukdom som anemi eller högt syrebehov.

MCHblodstatus

Trombocyter

är en del av blodet som hjälper till att koagulera blodet och förhindra blödningar.

En minskning av trombocyter kan indikera en sjukdom som trombocytopeni eller leukemi.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

är en analys av storleken på de röda blodkropparna.

En förändring i medelcellvolym kan indikera en sjukdom som anemi eller sköldkörtelproblem.

MCVblodstatus

Erytrocyter

är de röda blodkropparna som transporterar syre runt i kroppen.

En minskning av erytrocyterna kan indikera en sjukdom som anemi eller blödning.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

är en del av immunsystemet som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

En ökning av vita blodkroppar kan indikera en infektion eller cancer.

LPKblodstatus

Sänkningsreaktion-SR

Sänkningsreaktion (SR) är ett mått på hur snabbt blodet sätter sig till botten i ett rör.

Ett högt SR kan tyda på inflammation i kroppen eller en ökad mängd fibrin (ett protein som hjälper till att bilda blodproppar) i blodet.

Sänkan (SR)blodstatus

Lymfocyter

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet. De hjälper till att bekämpa infektioner och sjukdomar genom att identifiera och attackera främmande ämnen som bakterier, virus och cancerceller.

När det gäller fertilitet är lymfocyter inte direkt involverade i processen. Men en överproduktion av vissa typer av lymfocyter kan ha en negativ effekt på fertiliteten. Till exempel kan en överproduktion av vissa T-celler, en typ av lymfocyter, leda till inflammation och skada på äggstockar och andra reproduktiva organ. Detta kan minska fertiliteten och öka risken för infertilitet hos både män och kvinnor.

En annan typ av lymfocyt som kan påverka fertiliteten är NK-celler (natural killer-celler), som är specialiserade på att attackera cancerceller och virusinfekterade celler. NK-celler spelar en roll i immunförsvaret under graviditet, men överproduktion av NK-celler kan också orsaka skada på den växande embryonala vävnaden och öka risken för missfall.

Lymfocyterblodstatus

Inflammation

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och används som en biomarkör för inflammation i kroppen.

Sambandet mellan CRP och kvinnors fertilitet är inte direkt, men det finns indirekta kopplingar som kan påverka en kvinnas förmåga att bli gravid.

Höga nivåer av CRP kan vara en indikator på en underliggande inflammation eller infektion, vilket kan påverka fertiliteten på olika sätt

Inflammation i bäckenet

Inflammatoriska sjukdomar som endometrios eller bäckeninflammatorisk sjukdom (PID) kan orsaka inflammation i bäckenet, vilket kan leda till ärrbildning, skador på äggledarna och andra problem som påverkar fertiliteten.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

PCOS är en vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor och kan vara kopplad till inflammatoriska processer i kroppen. Kvinnor med PCOS kan ha högre nivåer av CRP än de utan tillståndet.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus kan vara kopplade till inflammation, och höga nivåer av CRP kan indikera en aktiv autoimmun process.

Dessa sjukdomar kan påverka fertiliteten direkt eller indirekt genom att orsaka hormonella obalanser, inflammation i reproduktionssystemet eller skada på ägg och spermier.

Stress och livsstil

Höga nivåer av stress och ohälsosamma livsstilar kan leda till ökad inflammation i kroppen, vilket kan återspeglas i högre CRP-nivåer.

Stress och ohälsosam livsstil kan påverka hormonbalansen och reproduktionssystemet, vilket kan resultera i nedsatt fertilitet.

Ovulatoriska störningar

Inflammation i kroppen kan störa ägglossningen, vilket kan resultera i oregelbundna menstruationscykler eller anovulation (när ägglossning inte inträffar).

Detta kan göra det svårare för kvinnor att bli gravida.

CRPprotein

Oförklarad infertilitet

Tyroidea markörer

T3 och T4 hormoner

Hos kvinnor kan en obalans i sköldkörtelhormonnivåerna påverka ägglossning och menstruationscykeln.

Om nivåerna av T3 och T4 är för låga, kan detta leda till anovulation (utebliven ägglossning) eller oregelbundna menstruationscykler, vilket kan minska chanserna för en lyckad graviditet.

Hos män kan en obalans i sköldkörtelhormonnivåerna påverka spermiekvaliteten, vilket också kan minska chanserna för en graviditet.

T3hormon
T4hormon

TSH hormon

Hos kvinnor kan höga eller låga TSH-nivåer påverka ägglossningen och menstruationscykeln.

Om TSH-nivåerna är för höga (hypotyreos), kan detta leda till anovulation, oregelbundna menstruationscykler, och minskade chanser för en lyckad graviditet. Om TSH-nivåerna är för låga (hypertyreos), kan detta också påverka ägglossningen och menstruationscykeln.

Hos män kan höga eller låga TSH-nivåer påverka spermiekvaliteten och minska chanserna för en graviditet.

TSHhormon

Återkommande missfall

Vitaminer och Mineraler

 

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som finns i blodet, och höga nivåer av homocystein kan skada blodkärl och orsaka inflammation. Det kan också påverka fertiliteten hos kvinnor på flera sätt.

Höga nivåer av homocystein i blodet kan påverka blodflödet till livmodern och äggstockarna och därmed minska chanserna att bli gravid.

Homocystein kan också påverka äggkvaliteten genom att skada DNA i ägget, vilket kan leda till missfall eller genetiska avvikelser.

Dessutom kan höga nivåer av homocystein minska effektiviteten av hormonbehandlingar för fertilitet.

Forskning har visat att kvinnor med höga nivåer av homocystein har en högre risk för infertilitet, missfall och komplikationer under graviditeten, såsom preeklampsi.

Det är dock viktigt att notera att höga nivåer av homocystein är bara en av flera faktorer som kan påverka fertiliteten hos kvinnor, och det är inte nödvändigtvis den enda orsaken till infertilitet eller komplikationer under graviditeten.

Homocysteinaminosyra

Järn

Järn spelar en viktig roll för fertilitet och reproduktiv hälsa både hos kvinnor och män.

Hos kvinnor kan järnbrist leda till nedsatt fertilitet och ökad risk för infertilitet, eftersom järn är nödvändigt för produktionen av röda blodkroppar och syretransport. En brist på järn kan också påverka menstruationscykeln och orsaka oregelbundna eller uteblivande menstruationer, vilket kan påverka ägglossningen och chanserna att bli gravid.

Hos män kan järnbrist leda till nedsatt fertilitet och sämre spermiekvalitet, eftersom järn behövs för att producera och upprätthålla friska spermier.

Det är viktigt att notera att överdriven järnintag också kan vara skadligt för fertiliteten. Överskott av järn kan ackumuleras i kroppen och orsaka skador på celler och vävnader, inklusive äggstockar och testiklar.

Järnmineral

Zink

Zink spelar en viktig roll i reproduktiv hälsa både hos män och kvinnor.

Hos kvinnor är zink nödvändigt för normal äggmognad och ägglossning. Zinkbrist kan leda till oregelbundna menstruationscykler, nedsatt fertilitet och ökad risk för missfall.

Hos män är zink viktigt för produktionen av friska spermier. Zinkbrist kan leda till sämre spermiekvalitet, minskad spermieproduktion och nedsatt fertilitet.

Zink är också viktigt för immunförsvaret och kan hjälpa till att skydda mot infektioner som kan påverka reproduktionsorganen.

Det är viktigt att notera att överdriven zinkintag också kan vara skadligt för fertiliteten. Överskott av zink kan störa balansen av andra näringsämnen i kroppen och leda till hälsoproblem.

Zinkmineral

Vitamin B12

Hos kvinnor är B12 viktigt för äggmognad och befruktning. B12-brist kan leda till nedsatt fertilitet och ökad risk för missfall och kan också påverka fostrets utveckling under graviditeten.

Hos män är B12 viktigt för spermieproduktionen och en brist kan leda till nedsatt spermiekvalitet och minskad spermieproduktion.

Det är också viktigt att notera att B12-brist kan orsaka en typ av anemi som kan påverka fertiliteten negativt.

Det är viktigt att ha en balanserad kost som innehåller tillräckligt med B12 för att säkerställa en hälsosam fertilitet. B12 finns främst i animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan behöva ta tillskott av B12 för att undvika brist.

B12vitamin

Vitamin D

Vitamin D är en viktig faktor för reproduktiv hälsa hos både män och kvinnor. Det har visat sig att vitamin D-brist kan påverka fertiliteten och öka risken för olika hälsoproblem under graviditeten.

Hos kvinnor är vitamin D viktigt för äggmognad, befruktning och hormonbalans. Det har också visat sig att kvinnor med tillräckliga nivåer av vitamin D har högre chans att lyckas med in vitro fertilisering (IVF).

Hos män är vitamin D viktigt för att upprätthålla normala testosteronnivåer, friska spermier och normal spermieproduktion.

För att säkerställa en hälsosam fertilitet är det viktigt att ha tillräckliga nivåer av vitamin D i kroppen. Det bästa sättet att få i sig vitamin D är genom solljus, men det kan också tas som kosttillskott eller genom att äta livsmedel som är rika på vitamin D, såsom fet fisk och mejeriprodukter.

Dvitamin

Vitamin B9

Vitamin B9, även känt som folat eller folsyra, är en viktig näringsfaktor för fertilitet och graviditet. Hos kvinnor kan brist på vitamin B9 leda till ovulatoriska störningar, vilket kan minska chansen att bli gravid och öka risken för missfall. Hos män kan brist på vitamin B9 orsaka nedsatt spermiekvalitet.

För kvinnor som planerar att bli gravida, rekommenderas ofta tillskott av folat eller folsyra för att förebygga födelsedefekter hos fostret. Det är viktigt att notera att folattillskott bör tas redan före graviditeten för att vara mest effektivt.

Folsyra finns naturligt i gröna grönsaker, bönor, nötter och vissa spannmålsprodukter som är berikade med folat.

B9vitamin

Kejsarsnittsärr Utomkvedshavandeskap

Hormoner

Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan, och det är involverat i produktionen av bröstmjölk hos ammande kvinnor. Prolaktin kan också ha en inverkan på fertilitet hos kvinnor och män.

Hos kvinnor kan höga nivåer av prolaktin störa ägglossningen och göra det svårare att bli gravid. Detta kan hända till exempel vid prolaktinom, en godartad tumör på hypofysen som producerar för mycket prolaktin. Behandling av höga prolaktinnivåer kan ofta hjälpa till att återställa normal fertilitet.

Prolaktinhormon

Luteiniserande hormon (LH)

Luteiniserande hormon (LH) är ett hormon som produceras av främre hypofysen i hjärnan. Det har en avgörande roll i regleringen av menstruationscykeln hos kvinnor och produktionen av testosteron hos män.

Hos kvinnor är LH involverat i ägglossning, medan det hos män stimulerar produktionen av testosteron från testiklarna. Onormala LH-nivåer kan indikera tillstånd som infertilitet, hypofysstörningar och hormonbalanser.

Luteiniserande hormon (LH) är en viktig signal som utsänds från hypofysen till gonaderna. LH är ansvarig för att reglera reproduktionsfunktionen och hormonella nivåer hos både män och kvinnor.

I kvinnor är LH ansvarigt för ägglossningen, det vill säga frigöringen av ett mognat ägg från äggstocken till äggledaren där det kan befruktas. LH-nivåerna i blodet ökar under den mittersta fasen av menstruationscykeln och leder till ägglossning.

LHhormon

AMH

AMH (anti-Müllerskt hormon) är ett hormon som utsöndras av äggstockarna och kan mätas genom ett blodprov för att bedöma en kvinnas fertilitet. Nivån av AMH är oftast högst hos kvinnor i 20-30 års ålder och minskar sedan gradvis med åldern.

En hög nivå av AMH kan indikera att en kvinna har en större mängd ägg kvar i äggstockarna och därmed högre fertilitet. Å andra sidan kan en låg nivå av AMH indikera att en kvinna har färre ägg kvar och därmed lägre fertilitet.

AMH-nivåer kan också användas för att övervaka effekten av fertilitetsbehandlingar, såsom IVF. Eftersom AMH är en indikator på antalet ägg som finns kvar i äggstockarna kan det ge en uppfattning om hur väl en kvinna kan svara på stimulering av äggstockarna inför en IVF-behandling.

AMHhormon

FSH (follikelstimulerande hormon)

FSH (follikelstimulerande hormon) är ett hormon som är viktigt att övervaka. Det produceras av hypofysen och spelar en roll i ägglossning och utvecklingen av ägg i äggstockarna.

Avvikelser från referensvärden i FSH-nivåer kan indikera problem med fertilitet och ägglossning. Höga FSH-värden kan vara en indikator för klimakteriet, låga värden kan indikera avvikelser i hypofysfunktion.

FSHhormon

Östrogen

Östrogen är ett hormon som produceras av äggstockarna och ansvarar för utvecklingen av sekundära könskaraktäristiker hos kvinnor, såsom bröstutveckling, och regleringen av menstruationscykeln. Östrogen kan också påverka benmassa och hjärt-kärlhälsa.

Höga nivåer av östrogen kan leda till symtom som tunga eller oregelbundna perioder, bröstsmärtor och humörsvängningar. Låga nivåer av östrogen kan leda till symtom som hetta vågor, vaginal torrhet och osteoporos.

Östrogenhormon

SHBG  (Sexualhormonbindande globulin)

 
 
 
SHBG  (Sexualhormonbindande globulin) är ett protein som binder till och reglerar mängden testosteron och östrogen i blodet. Abnormal SHBG-nivå kan indikera problem med östrogen- och testosteronnivåer.
 
Höga nivåer av SHBG kan leda till låga nivåer av fritt testosteron i blodet vilket kan orsaka symtom som minskad libido, muskelmassa och benmassa.
Låga nivåer av SHBG kan leda till höga nivåer av fritt testosteron i blodet vilket kan orsaka symtom som acne, hirsutism och oregelbundna menstruationsperioder.
SHBGhormon

Testosteron

Testosteron är ett hormon som vanligtvis är förknippat med män, men kvinnor producerar också små mängder av testosteron i  äggstockar och binjurar.

Testosteron spelar en roll i libido, muskelmassa och benmassa. Låga nivåer av testosteron hos kvinnor kan leda till minskad libido, muskelmassa och benmassa. Höga nivåer kan leda till acne, hirsutism och oregelbundna perioder.

Testosteronhormon

Progesteron

Progesteronnivåer testas vanligtvis efter ägglossning, men testning i början av menstruationscykeln kan ge en baslinje och ge användbar information.

Ett skäl att testa progesteron under denna tid är att hjälpa till att diagnostisera en tillstånd som kallas lutealfasdefekt (LPD).

LPD är en sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med progesteron under lutealfasen av menstruationscykeln, vilket kan leda till infertilitet eller återkommande missfall.

Att testa progesteronnivåer dagar 2-5 i menstruationscykeln kan hjälpa till att avgöra om en kvinna är i riskzonen för LPD. En annan anledning till att testa progesteron under denna tid är att hjälpa till att diagnostisera andra hormonella sjukdomar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Hos kvinnor med PCOS kan progesteronnivåerna vara lägre än normalt under hela menstruationscykeln, så att testa progesteronnivåerna under de tidiga dagarna av cykeln kan hjälpa till att diagnostisera sjukdomen.

Progesteronhormon

Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna och kallas ofta för "stresshormon" eftersom dess produktion ökar i samband med stress.

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på en kvinnas fertilitet och övergripande hälsa.

Förhöjt kortisol kan

Störa menstruationscykeln och ägglossningen, vilket gör det svårare att bli gravid. Påverka balansen av andra reproduktionshormoner, såsom östrogen, progesteron och testosteron. Leda till trötthet, viktuppgång, humörsvängningar och sömnstörningar.

Låga kortisolnivåer kan också påverka en kvinnas hälsa och orsaka symtom som kronisk trötthet, lågt blodtryck och muskelsvaghet.

Kortisolhormon

DHEAS

DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat) är ett steroidhormon som produceras av binjurarna och är en förkursor till andra könshormoner som östrogen och testosteron.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

 Hos kvinnor med PCOS, en vanlig orsak till infertilitet, finns det ofta höga nivåer av DHEAS.

Kvinnor med PCOS kan ha insulinresistens som kan stimulera överproduktion av DHEAS, vilket i sin tur kan bidra till symptomen på PCOS, inklusive oregelbundna menstruationscykler och överskott av manliga hormoner (hyperandrogenism), vilket kan påverka ägglossningen och fertiliteten.

För tidigt åldrande av äggstockarna

 Vissa studier har visat att DHEA-tillskott kan förbättra äggkvaliteten och öka chansen för graviditet hos kvinnor med nedsatt äggreserv eller för tidigt åldrande av äggstockarna. Forskningen på detta område är dock inte entydig och mer forskning krävs.

IVF-behandling

 Det finns vissa indikationer på att DHEA-tillskott kan förbättra resultaten av in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med dålig äggkvalitet, men mer forskning behövs för att bekräfta dessa resultat.

Klimakteriet

DHEAS-nivåer minskar naturligt när kvinnor åldras, och låga nivåer av DHEAS har associerats med ökad risk för osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar och andra hälsoproblem.

Att mäta DHEAS-nivåer kan ge insikt i en kvinnas risk för dessa tillstånd, och att tillföra DHEAS kan förbättra symtomen vid klimakteriet.

Hormonobalanser

DHEAS-nivåer kan vara låga hos kvinnor med vissa medicinska tillstånd, såsom binjureinsufficiens, vilket kan orsaka trötthet, viktminskning och andra symtom.

Att mäta DHEAS-nivåer kan hjälpa till att avgöra om det finns ett underliggande tillstånd som orsakar låga nivåer av hormonet.

Infertilitet

DHEAS kan spela en roll i regleringen av fertilitet, och låga nivåer av DHEAS har associerats med infertilitet hos kvinnor.

Att mäta DHEAS-nivåer kan hjälpa till att avgöra om låga nivåer av hormonet kan bidra till infertilitet.

DHEAShormon

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 
Fertilitet hänvisar till förmågan att bli gravid och föda ett friskt barn. Fertilitet kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hormonella obalanser, livsstilsval och hälsotillstånd.
 
Hos kvinnor är ägglossning en viktig faktor för fertilitet, medan hos män är spermieproduktionen en viktig faktor.
 
Det finns flera sätt att öka fertiliteten, inklusive att bibehålla en hälsosam livsstil, hantera stress, undvika tobak och alkohol, ha regelbundet sex och använda ägglossningstest för att bestämma de mest fertila dagarna.
 
Fertilitetsbehandlingar kan också vara ett alternativ för de som har svårt att bli gravida.
 
Diagnos av fertilitetsproblem innebär vanligtvis fysiska undersökningar,  hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor.
 
Det är viktigt att notera att fertilitet kan vara en känslig och komplex fråga, och att varje persons situation är unik.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES